2013-03-06

4.1. Demografie

Auteur, titel Jrg. Pagina
GILS, J. van, Beerse borgbrieven J5
J6
 
 
J7
178-181
44-48
93-98
143-147
16-19
[HEIJDEN-BRUNING, M. van der], Ingekomen personen in Oirschot en Best J5
 
 
J6
85-89
136-140
193-194
67-71
HEIJDEN-BRUNING, M. van der, Trouwlustige buitenlanders te Veldhoven, Blaarthem en Gestel J9 168-171
MELSEN, J.TH.M., Huwelijken en analfabetisme te Oirschot en Best in de periode 1811-1820 J6 114-116
162-167
MERTENS, J., De Franse volkstelling van Luyksgestel (1796) J19 167-182
MIJLAND, J., Joodse bedrijvigheid in Oirschot 1730-1915 J27 49-96
SCHOOTS, F., Oirschottenaren in Amerika J29 16-20
 
VERA, H., Antwerpse poorters afkomstig uit Zuid-Oost Brabant J15 26-32
76-79
135-139
--, Huwelijken in de hervormde kerken van Oostelbeers en Middelbeers 1772-1790 J7
J8
 
154-157
24-26
70-72
128-130
--, Lijst van Kempische dorpen met opgave van de quote der door het Kwartier Kempenland te leveren 36 van de 150 wagens in het jaar 1639 J3 151-152
--, Lijst van Kempische gemeenten met opgave van het getal inwoners, huisgezinnen en oppervlakte omstreeks 1840 J3 83
--, Lijst van Kempische plaatsen met opgave der `Contributies aende Conningen van Vranckrijck en Spanje' in 1702 J5 118
--, Lijst van Kempische plaatsen met opgave der repartitie over het Kwartier Kempenland in het jaar 1699, aangegeven in procenten J5 23
--, Lijst van Kempische plaatsen met opgave van het aantal huizen en inwoners in 1805 en 1815 J4 30-31
--, Lijst van Kempische plaatsen met opgave van het aantal inwoners, katholieken, reformatorische christenen en joden in 1796 en 1815 J4 132-134
--, Lijst van Kempische plaatsen met opgave van hun bijdrage in de jaarlijkse verponding en koningsbede in 1703 J4 199
--, Lijst van Kempische plaatsen met opgave van hun bijdrage in de kwartierquote voor de Meierij in 1665 J5 73
--, Lijst van Kempische plaatsen met opgave van hun bijdrage in de kwartierquote van Kempenland in 1806 J5 182
--, Lijst van Kempische plaatsen met opgave van hun geldelijke bijdrage in een omslag over het Kwartier Kempenland in 1700, berekend in procenten J3 220-221
 
--, Lijst van Kempische steden, heerlijkheden en dorpen met opgave van hun quote in de over 1700 te betalen deklaratie van 1050 gulden aan de stadhouder J4 73-74
--, Lijst van Kempische steden, vrijheden en dorpen in 1437 met opgave van het aantal huizen (arm en belastbaar) J2 89
--, Lijst van Kempische steden, vrijheden en dorpen in 1466 met opgave van hun bijdrage in de bede J2 138
--, Lijst van Kempische steden, vrijheden, dorpen en kloosterbezittingen in 1526 met opgave van het aantal haardsteden en hun bijdrage in de bede J2 37-38
--, Lijst van Kempische steden, vrijheden en dorpen met opgave van het aantal woonhuizen in 1736, 1766 en 1771 J3 34
--, Lijst van Kempische steden, vrijheden en dorpen met opgave van het getal manschappen, dat moest worden opgebracht om graafwerkzaamheden te verrichten ter versterking van 's-Hertogenbosch 2e helft der 14e eeuw J2 194
--, De samenstelling van de niet-agrarische beroepsbevolking van Blaarthem, Veldhoven en Zeelst in de jaren 1806-1808 J8 75-87

4.2. Landbouw

Auteur, titel Jrg. Pagina
BIJNEN, J.F.C.M., De roomboterfabriekjes van Oerle J20 174-177
KOCKX, A., Ontginningen in de voormalige gemeente Oerle J11 95-101
MIJLAND, Jacq., Het landgoed Kinderbosch: een ontginning op `Boxtel's' gebied J23 59-66
NEGGERS, A.C.M., De boer J25 100-112

4.3. Verkeer en vervoer

Auteur, titel Jrg. Pagina
AGT, A.L.G.M. van, De harde weg van Strijp naar Zeelst J6 3-6
HOEKX, J.A.M., Het conflict tussen Oirschot en 's-Hertogenbosch over de aanleg van de straatweg 's-Hertogenbosch-Best in 1741 J6 13-18
MIJLAND, H., De rol van Best in de aanleg van de grindweg Tilburg-Eindhoven J20 148-152
MIJLAND, H., De strijd van Oirschot om een trein- of tramverbinding J14 123-136
ROSIER, P., Had de gemeente Best een rol bij de aanleg van de grindweg, die van Tilburg via Best aansluiting geeft op Eindhoven? J21 129-156
RIJKEN, C., De weg van Zonderwijk naar Oerle J7 1-2

4.4. Huisvesting/monumenten

4.4.1. Best

Auteur, titel Jrg. Pagina
--, Huizen en hun bewoners te Best van de zeventiende tot de twintigste eeuw:    
[Hoefweg 4] 1. De Burchhoef J5 176-178
[Vleutstraat 8] -. Huis De Wildeman J18 90-96

4.4.2. Oirschot

Auteur, titel Jrg. Pagina
ABEELEN, A.A.F. van, De Vlaamse schuur te Herenbeek J4 25-29
LIJTEN, J.P.J., Het Hof van Solms J21 3-16
MIJLAND, H., Bewoningsgeschiedenis Huis de Wereld nu Molenstraat 8, Oirschot J29 21-25
MIJLAND, H., Het klein huis 'In de haegh' ofwel Fluterd 1 te Oirschot J27 29-39
MIJLAND, H., De verpondingsroute en huizen van naam J25 39-55
148-160
STRIJBOS, H., De Beyerd: het middeleeuwse pelgrimshuis J21 160-173
STRIJBOS, H., Historie op zolder (Een nader onderzoek naar de kapconstructie van het oude raadhuis van Oirschot) J26 182-195
--, Huizen en hun bewoners te Oirschot vanaf de zeventiende tot de twintigste eeuw:    
Inleiding J1 52-53
[Bestseweg 10] 64. De Lievenheer, door C. Scholten J20 81-84
[Bestseweg 34] 42. Villa Schoonoord J8 73-74
[de Bollen 15] 15. Huize `Aen 't Sleebosch' J2 177-179
[Boterwijksestraat 6] 45. J9 187-188
[Dekanijstraat 3 en van Baarlandstraat 5] 8. Huis St.-Jacob J1 205-206
[Deken Frankenstraat 7 en St. Odulphusstraat 12-14 en 21] 53. door M. van Roosmalen J14 183-189
[Dirk van der Ameydenstraat 8] 69. Den Haspel, door C. Scholten J23 80-84
[Gasthuisstraat 5] 27. J4 191-195
[Heerbeek] 16. Kasteel Heerbeek J2 179-183
[Heistraat 1-3] 23. St.-Anna en Odagasthuis of Beelaertshofje J3 217-218
[Koestraat 4] 30. De Ploegh J5 64-68
[Koestraat 5] 37. J7 67-70
[Koestraat 7] 38. J7 70-72
[Koestraat 9] 39. J7 109-112
[Koestraat 10] 57. door C. Scholten J16 26-31
[Koestraat 11] 40. J7 113-114
[Koestraat 13] 18. Huis Den Valck, door Th. v.d. Sande J3 90-94
[Koestraat 21] 2. De Pauw J1 55-56
[Koestraat 23-25] 44. voorheen Hervormde Pastorie J9 136-138
[Koolmond 1-2] 25. Huize Coolmont J4 126-130
[Liempdsedijk 3] 52. J14 26-30
[Markt 1] 43. Het Raadhuis van Oirschot J8 179-186
[Markt 3] 4. Hotel 'De Zwaan' J1 94-96
[Markt 5] 66. 't Greel, door C. Scholten J20 200-204
[Markt 6] door S. v.d. Steen J3 231-234
[Markt 7 en 8] 12. De Wildeman en Huijs het Hart J2 84-88
[Markt 9] 36. Huis Antwerpen J7 13-16
[Markt 11] 63. door C. Scholten J20 43-47
[Markt 12 en 12A] 24. De Witte Leeuw J4 22-25
[Markt 14] 28. Oud Brabant J5 17-19
[Markt 15] 3. Den Bonten Osch J1 57-58
[Markt 18] 6. 't Geveltje (voorheen De Drie Cronen) J1 201-203
[Markt 19] 10. De Prins van Oranje J2 33-36
[Markt 20] 56. Huis De Franse Hoet, door C. Scholten J15 181-187
[Molenstraat 2, hoek Rijkesluisstraat] 11. De Ster J2 81-84
[Molenstraat 4-6] 62. door C. Scholten J19 129-133
[Molenstraat 8] 55. Huis De Wereld, door C. Scholten J15 80-84
[Molenstraat 10] 41. J7 157-159
[Molenstraat 12] 59. Huis Den Oijevaar, door C. Scholten J17 181-185
[Molenstraat 15] 19. De Pastortje van Jan Daems J3 145-148
[Molenstraat 17-25] 20. Het Gasthuijs van Jan Daems van Nuenen J3 148-150
[Molenstraat 27] 1. Huize Groenberg (en aanvullingen) J1
J2
53-55
133-134
146-147
195
[Nieuwstraat 1] 35. Huis en erve St. Marten J6 140-142
[Nieuwstraat 7] 46. J10 41-47
[Nieuwstraat 9] 31. De Maan J5 113-115
[Nieuwstraat 13-15] 67. door C. Scholten J22 32-35
[Nieuwstraat 14] 33. De Zon J6 41-44
[Nieuwstraat 28] 17. Klooster Bleijendael J3 74-78
[Nieuwstraat 54] 26. Huize Den Endenpoel J4 187-191
[St. Odulphusstraat 1-3 en Rijkesluisstraat 2] 5. De Reijsende Man en: Meulen, A.H.M. van der, De Reysende Man J1
J6
96-99
105-106
[St. Odulphusstraat 9-13 en Dekanijstraat 2] 21. J3 214-217
[St. Odulphusstraat 16-22] [Fundatie van heer Hendrick Verbeeck] J5 19-21
[St. Odulphusstraat 35] 34. De Drie Swaantjes J6 91-93
[Oude Grintweg 52] 65. De Nachtegaal, door C. Scholten J20 138-141
[Rijksesluisstraat 3] 7. Klein Restaurant (voorheen Huijs het Varcken) J1 203-204
[Rijkessluisstraat 4] 14. De Blouwverwer en aanvulling, door H. Teurlincx J2
J3
139-141
163-164
[Rijkesluisstraat 6] 72. door C. Scholten J24 46-52
[Rijkesluisstraat 11] 58. Huis 't Fortuin, door C. Scholten J17 81-84
[Rijkesluisstraat 13] door H. Teurlincx J3 164-168
[Rijkesluisstraat 20] 70. door C. Scholten J23 139-142
[Rijkesluisstraat 43] 71. voormalige Synagoge, door C. Scholten J23 192-196
[Rijkesluisstraat 54] 54. door C. Scholten J15 33-35
[Straten 10] 61. De Trompenhoeve, door C. Scholten J19 48-54
[Torenstraat 4] 68. door C. Scholten J22 111-114
[Torenstraat 8 en Kerkstraat 5] 13. Huize Dienst J2 130-133
[Vrijthof 4 en Molenstraat 11-13] 47. J12 205-211
[Vrijthof 5] 48. J13 37-38
[Vrijthof 6] 49. J13 39-43
[Vrijthof 7] 50. J13 107-112
[Vrijthof 8 en 9] 51. Het Broekje J13 146-150
[Vrijthof 10] 9. De Lakenhal J2 32-33
[Zwanenburg 1] 32. Swaenborgh J5 174-176
--, Lijst van oude namen der huizen J2 78-80
128-129
142-143

4.4.3. Veldhoven

Auteur, titel Jrg. Pagina
BIJNEN, Jacques, 'Dudok' in Veldhoven J26 196-200
BIJNEN, J.F.C.M., Het kleine godsdienstige monument in VeldhovenMeerveldhoven-Zeelst-Oerle J14 4-8
52-56
100-105
BIJNEN, J.F.C.M., Het Koepeltje: een verdwijnend monument J22 26-28
BIJNEN, Jacq. F.C.M., Een eerste inventarisatie van kleine monumenten in Veldhoven J25 86-95
BIJNEN, Jacq. F.C.M., Haalt het historische marktveld van Zandoerle de eenentwintigste eeuw? J25 140-143
RUN, A. van, Herberg 'De Swaen' op de Locht te Veldhoven J16 52-54
SUIJKERBUIJK, J., Thuis Best in Veldhoven (of de poging van Philips om in Veldhoven (Zeelst) een woonwijk te stichten) J13 170-177
--, Lijst van woningen te Veldhoven in de 18e eeuw:    
I. Zonderwijk J6
J7
148-150
28-31
II. Straat en Kromstraat J7 118-120
163-166
III. Schoot J8 31-33
IV. Grote en Kleine Broek J8 87-90
V. Heijberg en Logt J8 133-137
VI. Heers J8 191-196
--, Lijst van woningen te Zeelst in de 18e eeuw:    
I. Het Broeck J9 23-25
II. Kopbeeck J9 25-28
III. Djept J9 92-97
IV. Heuvel en Kerk J9 139-146
V. Het Muggenhool J9 188-190
VI. Cleijn Eijndhovensche Straat J10 24-28
112-117
VII. Biesecuijle en Ackereijnde J10 161-171

4.5. Armenzorg

Auteur, titel Jrg. Pagina
HELMONT, H. van, Borg zijn: een last J28
J29
172-174
185-186
LIJTEN, J., Het Sint-Joris-Gasthuis tien maal bejaard J13 64-91
MEULEN, A.H.M. van der, Een nieuwe beheerder van het Oirschot en zijn consignes anno 1494 J10 47-50
MIJLAND, H., Bestse fundaties:    
Inleiding J16 15
1. Fundatie Reinier Francken Verheijden en Heijlken van den Acker J16 16-24
2. Fundatie Hendrik Jansen van de Ven J16 55-66
3. Fundatie Mathijs Peeters van Doormalen J16 147-152
4. Fundatie Hendrik en Cathalijn Kemps J17 38-45
5. Fundatie Laurentius van der Aa J18 144-160
6. Fundatie Adriaan van Ham en Elisabeth Bloks J18 194-202
MIJLAND, Jacques, Armenzorg in Oirschot 1815-1854 J24 76-90
--, Nogmaals: De fundatie van het Boots Gasthuis J6 112-114

4.6. Overige economische en sociale geschiedenis

Auteur, titel Jrg. Pagina
BIGGELAAR, C. v.d., Bestse jeugd rookte een stickie teveel J27 125-127
BIJNEN, J.F.C.M., Belgische vluchtelingen in Oerle in 1914-1918 J22 49-51
BIJNEN, J.F.C.M., De genezing van oogziekten door het domineesgezin Kremer J20 135-137
BIJNEN, J.F.C.M., Geschreven molentermen betreffende de standerdmolen van Oerle J21 68-86
BIJNEN, J.F.C.M., Mulders op de standerdmolen van Oerle uit de periode 1462-1933 J21 175-185
BIJNEN, J.F.C.M., Het verdwijnen van de standerdmolen van Oerle J21 17-20
CUIJCK, N. van, Genealogische gegevens van het bierbrouwersgeslacht De Kroon te Oirschot J12 152-155
LIJTEN, J., Klokken klonken over Oirschot J27 152-165
LIJTEN, J., Een pastoorsinventaris uit 1549 J14 156-164
LIJTEN, J.P.J., De medische school van Oirschot J20 156-173
LIJTEN, J.P.J., (m.m.v. L. van der MIERDEN) De Oirschotse molens: Bouw en verplaatsing van de Stratense molen J18 55-68
MIJLAND, J., Joodse bedrijvigheid in Oirschot 1730-1915 J27 49-96
ROSIER, P.F.M., De arme weduwe .... of de welstand in Best in 1830 J8 27-29
SUIJKERBUIJK, J., Kinderarbeid 1870-1890 (wettelijke maatregelen en globale situatie in Veldhoven-Meerveldhoven, Zeelst en Oerle) J19 101-116
TEURLINCX, H., De familie Teurlincx en hun stoelen- en wieldraaiersambacht J26 155-168
203-215
VERA, H., Steenovens op en om de Baest J15 105-119
--, Bezittingen van een persoon in de 17e eeuw J10 157-159