2013-03-08

6.1. Oirschots kapittel

Auteur, titel Jrg. Pagina
LIJTEN, J., Een doortastende pastoor van Wintelre en zijn nazaten J27 40-44
LIJTEN, J., De functionarissen van het Oirschotse kapittel J26 5-15
LIJTEN, J., De Oirschotse kapitteldekens J25 163-182
LIJTEN, J., Ontdekkingen in het Oirschotse archief:
3. De Oirschotse kapittelstatuten van 1446
J10 40-41
LIJTEN, J., Het ontstaan en de taak van kapittels J29 56-62
LIJTEN, J., De oudste documenten betreffende het Oirschotse kapittel J8 188-190
LIJTEN, J., De patroons van het Oirschotse kapittel J25 116-139
LIJTEN, J., De stichting van de Oirschotse cantorij J24 3-17
LIJTEN, J.P.J., De Oirschotse kapittelstatuten tot 1500 J17 5-30
LIJTEN, J.P.J., De verhouding van het Oirschotse kapittel tot de onderhorige parochies J23 156-170

6.2. Best

Auteur, titel Jrg. Pagina
GERLACH, Pater, Capucijnen uit Oirschot en Best J3 29-33
LIJTEN, J., Een historische ontmoeting: 2. Deken van Oirschot overvalt kerk van Best J11 33-42
LIJTEN, J., De verering van Odulphus in Best en Oirschot J26 50-56
MELSSEN, J.TH.M., Sint Odulphus, bisschop van Utrecht J8 41-42
--, Ecclesia sancti Odulphi: kopie van een oorkonde van koning Philips (1626) J1 46-51

6.3. Oirschot

Auteur, titel Jrg. Pagina
GERLACH, Pater, Capucijnen uit Oirschot en Best J3 29-33
LIJTEN, J., De herbouw van de Oirschotse Sint-Petruskerk in 1945 J29 179-183
LIJTEN, J., Een historische ontmoeting: 2. Deken van Oirschot overvalt kerk van Best J11 33-42
LIJTEN, J., Lya van Maren spon fijn garen J29 68-78
LIJTEN, J., De Oirschotse Sint-Petruskerk na 1800 J28 52-64
104-113
LIJTEN, J., De verering van Odulphus in Best en Oirschot J26 50-56
LIJTEN, J., De verering van O.L.Vrouw van de H. Eik te Oirschot J27 189-200
LIJTEN, J.P.J., De financiering van de bouw van de Oirschotse St. Petruskerk 1463-1512 J22 80-102
MIJLAND, Jacq., De Hervormde Gemeente Oirschot ten tijde van predikant J.D. Bloemen (1834-1844) J23 108-115
SCHIJNDEL, Pater Tarcisius van, Oirschot en de ordestichter Theodorus Jacobus Rijken: A. Oirschot en de kongregatie der broeders Xaverianen J2 217-220
STRIJBOS, Herman, De eerste Sint-Petruskerk van Oirschot J29 169-177

6.4. Veldhoven

Auteur, titel Jrg. Pagina
BIJNEN, Jacq., Charles Weber, architect van de Willibrorduskerk te Zeelst J29 63-67
BIJNEN, Jacq., De luidklokken in de St. Jan van Oerle J23 76-79
BIJNEN, Jacq., De `Salvator mundi' luidklok van Zeelst J27 17-25
BIJNEN, Jacq. F.C.M., Medaille van Onze Lieve Vrouw ter Eik van Meerveldhoven J25 190-191
BIJNEN, J.F.C.M., Iets over de luidklokken in de kerktoren van Zeelst J16 191-194
BIJNEN, J., Nog eens: De zaak Carel Greve en Johanna van Houtert ( zie ook: J1
59-61 111-113)
J6 60-61
BIJNEN, J.F.C.M., De Oerlese Johannes-schotel J17 178-180
KUYPERS, TH.A., De parochie van de H. Caecilia te Veldhoven onder het pasto raat van Gerardus Verhoeven 1826-1875 J3
 
 
 
J4
 
 
J5
 
 
 
J6
 
 
J7
 
 
 
J8
 
 
 
J9
35-39
84-90
152-155
221-225
31-35
134-138
200-206
24-29
74-77
119-121
183-186
49-53
100-102
150-154
31-35
78-83
121-126
166-170
33-38
90-93
134-141
196-199
29-34
LIJTEN, J., De pastoors van Meerveldhoven J29 5-12
ROSCAM ABBING, M. en E. VINK, De dominee, de drossaard en de paapse stoutigheden J24 179-194
RUN, A. van, Historische gegevens over de Sint Lambertus-parochie en de Mariakapel te Meerveldhoven J9
 
 
 
J10
 
 
J11
47-54
104-110
152-161
204-212
1-9
86-93
140-151
18-28
45-51
--, De korrekte houding van de Nederlands Hervormde kerkeraad van Veldhoven in 1767 t.a.v. een zeer misplaatste oecumene tussen een reformatorische schepen van Gestel en zijn rooms katholiek dienstmeisje uit Valkenswaard J1 59-61
111-113
--, De schoolmeester-koster-voorganger van Blaarthem en Gestel op het matje bij de Nederlands Hervormde kerkeraad van Veldhoven (1763) J1 165-167