2013-03-06

Toelichting

Deze inhoudsopgave geeft een volledig overzicht van de artikelen, die in alle 29 jaargangen (1971 - 1999) van Campinia zijn gepubliceerd.
Voor de indeling van deze inhoud is aansluiting gezocht bij de hoofdrubriek: geschiedenis Noord-Brabant van de Brabantse bibliografie, die gebaseerd is op de zogenaamde SISO-codering (= schema voor de indeling van de systematische catalogus in Openbare bibliotheken). Binnen de rubrieken worden de artikelen in alfabetische volgorde van auteursnaam gegeven. Wanneer een artikel door de redaktie is verzorgd, dan is dit aan het eind van een rubriek onder --, aangegeven. De volgorde wordt dan, evenals bij meerdere artikelen van de zelfde auteur, bepaald door het eerste woord in de titel, waarbij lidwoorden niet meetellen voor de alfabetisering.
Uitzonderingen op deze indeling per rubriek zijn:

De 'Mededelingen' uit de diverse jaargangen zijn niet in deze inhoudsopgave opgenomen.
Het nummer van de jaargang is aangeduid met een J plus het betreffende nummer gevolgd door de paginanummers van het artikel/de artikelen. Elke jaargang bevat vier nummers met uitzondering van jaargang 11, die er slechts drie bevat. Startten de jaargangen tot en met 1981 in april, met ingang van 1982 - het jaar waarin het Streekarchief Zuid-Oost Brabant uitgever werd - vangen deze in januari aan. Tekst tussen [ ] is in principe toegevoegd door de redaktie.

Oirschot, december 1999 De samenstellers,

H. Mijland en J. Suijkerbuijk

PS.
In tegenstelling tot de oorspronkelijke lay-out van de inhoudsopgave zijn de gegevens in tabellen opgenomen. De jaargangen zijn gekoppeld aan de samengevoegde edities van de betreffende jaargang en kunnen rechtstreeks vanuit deze inhoudsopgave benaderd worden door op de gewenste jaargang te klikken. In de bestanden met de verzamelde edities van een betreffende jaargang kunt u vervolgens met bladwijzers naar het onderliggende nummer springen en vervolgens de gewenste pagina opzoeken.
In de bijlage is een overzicht toegevoegd met gegevens over de verschillende jaargangen, de nummering van de edities, de datering en de paginanummering per editie.

Oirschot, maart 2013

Henk van Hout