2013-03-12

2.1. Brabant en regio

Auteur, titel Jrg. Pagina
LIJTEN, J.P.J., Kempische curiosa:    
2. Zo rekenden klompenmakers 230 jaar geleden J18 40-41
5. De vreemde stamvader van een Brabantse familie J18 177-178
8. Hoe nieuw zijn nieuwe namen J19 134-135
9. Eindhoven Airport in aloude tijden J19 210-212
14. Stonehenge in de Kempen J21 28-32
17. Langs 's-Heeren wegen J21 187-188
18. De tijd in oude tijden J22 30-31
20. Getallen en cijfers in de loop der eeuwen J22 104-105
38. Een curieuze testamentaire beschikking in 1394 J27 132-133
45. De datering van een raadselachtige Bossche schepenakte J29 89
VERWEIJ, M., Provincie Noord-Brabant 200 jaar? J26 80-82

2.2. Best

(voor de periode van vóór 1819 zie ook onder 2.3. Oirschot)

Auteur, titel Jrg. Pagina
BIGGELAAR, C.B.J. van den, De tijd tussen de eerste postzegel en het nieuwe postkantoor: enige historische aantekeningen over de posterijen te Best J2 40-43
GONDRIE, P.A., De dakpannen van de veldwachterswoning J5
 
J6
94-96
149-151
1-3
LIJTEN, J., Kempische curiosa:
32. De oude pastorie van Best
34. De Sint-Anna-kapel van Aarle
 
J25
J26
 
144-147
48-49
LIJTEN, J., Het oer-oude Oirschot; een aanzet tot de geschiedschrijving van
Oirschot-Best
J10 51-76
ROSIER, P.F.M., Gemeente Best anno 1830 (cijfermatige bewerking van kadastrale gegevens) J10 131-135
191-194
ROSIER, P., De Kantersche Velden in Best J23 171-173
SUIJKERBUIJK, J., Best 175 jaar gemeente J24 198-208

2.3. Oirschot

Auteur, titel Jrg. Pagina
EIJSBOUTS, Q.A.M. Nog eens: Een prins van Nassau in 1668 te Oirschot overleden J4 37-38
GERLACH, Pater, Oirschot en de familie vanden Meervenne (Jeroen Bosch)
(reactie n.a.v. J. Vriens in J2 147-154)
J2 183-193
GILS, J. van, Een zekere heer Triton van Spit J24 56-65
HEIJDEN-BRUNING, M. van der, Oirschottenaren uit de brand geholpen J5 44-46
HOUT, J. van, Gastvrijheid J7 39-40
KLAASEN, W, Drievoudig 17de eeuws portret van doktor Arnoldus Feij (archiefschilderij-gedicht) J3 78-82
KUPERS, H., Honderd jaar Söhngens in Oirschot J21 89-100
LEUVEN-MEURS, J.M. van, Een prins van Nassau in 1668 te Oirschot overleden aan de cholera J3 234-235
LIJTEN, J., Het grafschrift van Peter van Andel J10 188-190
LIJTEN, J., De identiteit van Oirschot J26 123-136
LIJTEN, J., Het oer-oude Oirschot; een aanzet tot de geschiedschrijving van Oirschot-Best J10 51-76
LIJTEN, J., Een Oirschotse primus: Arnoud van Heumen J10 135-139
LIJTEN, J., Ricalt VI van Merode, heer van Oirschot, en zijn politieke opstelling J26 172-182
LIJTEN, J., Het Sint-Joris-Gasthuis tien maal bejaard J13 64-91
LIJTEN, J.P.J., Kempische curiosa:    
1. De voeten van de zonnekoning in Oirschotse handen J17 188-191
3. Een Oirschotse teut vermoord in Lotharingen J18 86-88
4. Een transfer van Den Bosch naar Oirschot in 1632 J18 141-142
7. Het raadhuis in verwachting J19 84-85
10. Rooy- en Oirschot-kermis J20 41-42
11. Bloedige bladzijden in de kerkerekening J20 85-86
12. Een Oirschotse klok op de Lithse toren J20 142-143
13. De wals van Straten J20 199
15. De naam Vrijthof J21 87-88
16. Een deftige doodskist in 1788 J21 126-127
19. Van Oirschot naar Boulogne J22 55-56
21. Oirschotse emigranten naar Frankrijk en elders J22 142-143
22. Een Oirschotse componist in Rome, Christiaen van der Ameyden J23 32-33
23. Milieubewustzijn in 1530 J23 73-74
24. Een Oirschotse kanunnik vermoord in 1415 J23 137-138
25. Wijze regelingen J23 190-191
26. Een groot Oirschots musicus: Jan Baptist Verreijt J24 43-45
28. Uyt synen brode doen J24 132-133
29. Melaatsheid in Oirschot J24 195-196
30. Oirschot en Cyprus J25 35-38
31. De vroegere kapellen van Straten J25 96-99
33. Was de Oirschotse kanunnik George Tulleman een (klein)zoon van Alva? J25 189
35. Meten met twee maten J26 153-154
36. Een bedrijfsovername in 1916 J26 201-202
37. De beeldsnijders van de Oirschotse koorbanken J27 26-28
39. De Oirschotse schepenen als oppervoogden der wezen J27 179-180
40. Shareholdervalue in de middeleeuwen J28 31-33
41. Oirschotse vormelingen in vervlogen tijden J28 88-89
(121)
42. Zandzolders J28 119-120
43. Het hoogaltaar van de Oirschotse Sint-Petruskerk J28 175-177
44. Oirschotse herbergen en brouwerijen in het verleden J29 26-28
RIJKEN, C., De Oirschotse klepperman J4 160-161
TEURLINCX, H., Antoon Teurlincx, zouaaf J26 61-75
TOIRKENS, J., Korte gezinsbeschrijving van het echtpaar Jan meester Aert Legius en Ida Toirkens, c.q. Meriken Aert Sijkens te Oirschot (ca. 1595-1670) en hun familie J26 99-112
TOIRKENS, J., Korte levensbeschrijving van Dirk Hendrik Toirkens te Oirschot (1625-1677) en zijn familie J18 23-32
TOIRKENS, J., Korte levensbeschrijving van Hendrik Hendrik Toirkens te Oirschot (ca.1585-1660) en zijn familie J25 192-200
--, De erfenis van dokter Feij J7 176-177
--, Een medicinaal recept uit het jaar 1630 tegen 'verstopte borst' J4 39-40
--, Moeder Oirschot en dochter Best in het voorspel der historie J1 88-93
--, Het Oirschotse marktplein vóór 1556 J4 159
--, Een oude inventaris van het archief van een Oirschotse secretaris J8 101-104
--, De verkoping van het huis Den Bergh te Spoordonk in 1672 .... en een eeuw later J8 42-47

2.4. Veldhoven

Auteur, titel Jrg. Pagina
BIJNEN, Jacq., Buurtschap 'De Hut' J23 184-189
BIJNEN, J.F.C.M., Oerles oud(st)e voormalige raadhuis J17 72-77
HELMONT, Hans van, Zeelst en de Spaanse successieoorlog J29 84-88
LIJTEN, J.P.J., Kempische curiosa:
6. Particuliere jaarkeuren
 
J19
 
46-47
PEKELHARING, A.J., Het verzet en de Binnenlandse Strijdkrachten in Veldhoven bij de bevrijding september 1944 J26 83-97
137-151
RUN, A. van, De Heshok J7 20-28
RUN, A. van, Zeelst 1832: eigenaren van de percelen in de kom J23 174-178
RIJKEN, C., Bekende figuren uit oud-Veldhoven J7 93-94
RIJKEN, C., Een Franse krijgskas te Veldhoven begraven J4 1
RIJKEN, C., De herbergen te Zonderwijk J7 1
RIJKEN, C., Het pestkerkhof te Veldhoven J4 107
RIJKEN, C., De Postelse hoeven te Veldhoven J6 121
RIJKEN, C., Twee Engelse soldaten te Veldhoven opgehangen J4 107
STALPERS, J., Een blauwtje lopen in Oerle in 1694 J24 18
--, De desolate toestand van Oerle en Meerveidhoven in 1753 J8 29-30
--, Enige facetten uit het verleden van Veldhoven J1 3-12
--, Milleniumbeeld van Veldhoven J29 184

2.5. Overige plaatsen

Auteur, titel Jrg. Pagina
ANDRIK, J., Het landgoed "De Baest" J8
 
J9
130-132
186-187
23
BIJNEN, J., Nog eens: Cis Riet J4 38
GILS, Jos van, Beerser gastvrijheid in 1683 J3 150-151
LEURIS, C.L.J., De pest in Hapert, Hoogeloon en Casteren (1656-1659) J3 176-177
LIJTEN, J., Het landgoed te Baest in Oostelbeers J28 4-23
LIJTEN, J., Ontdekkingen in het Oirschotse archief:
2. Liempdse archiefstukken in Oirschot
 
J10
 
40
(4) Twee onbekende pastoors [Valkenswaard en Waalre] J10 129-130
LIJTEN, J., Kempische curiosa:
27. Storm over de Beerzen
 
J24
 
92-93
46. Bedrijfsovername in de middeleeuwen J29 193-199
NEGGERS, A.C.M., Het dorp Tongelre in de zomer van 1702 J23 143-151
RUN, A. van, De bezittingen van de familie de Heusch-van Bausel gelegen onder Blaarthem (behalve het Slotje) J7 114-117
RUN, A, van, De bezittingen van de graaf van Borchgrave, gelegen onder Blaarthem J7 159-163
RUN, A. van, Het Slotje te Blaarthem J7 73-78
RIJKEN, C., Cis Riet J3 187
RIJKEN, C., De heilige linde te Eersel J7 51-52
RIJKEN, C., De Kabouterberg te Hoogeloon J6 76
RIJKEN, C., Het kasteel te Eersel (het Hof) J7 137-138
RIJKEN, C., De orgeltrapper van Steensel J4 107-108
THIADENS, H.J.M.M., De uitbreidende veendekken J12 139-143
--, Lijst van Kempische plaatsen in de jaren 1870/1876 gerangschikt volgens de grootte van de oppervlakte J6 99