Rabo Club Support stemcampagne start 4 september a.s.

Ook dit jaar is er weer een Rabo Club Support actie om alle verenigingen in de regio te ondersteunen. Ook onze heemkundekring heeft zich daar voor ingeschreven en wel met een smart beeldscherm als bestedingsdoel. Zie hier de omschrijving:
De Heemkundekring de Heerlijkheid Oirschot is een actieve vereniging met meer dan 200 leden. De kring is gehuisvest in Erfgoedcentrum de Raven in de Dekanijstraat in Oirschot. Daar is onder andere haar omvangrijke archief gehuisvest met zeer interessante erfgoeddocumenten. Ook bezit zij veel beeldmateriaal (foto’s en films). Er is een studiezaal en een presentatieruimte. Het centrum wordt regelmatig door de leden bezocht. Omdat er hard wordt gewerkt aan het digitaliseren van de diverse collecties is er sterk behoefte aan een smart beeldscherm, waarop die digitale zaken kunnen worden getoond, zodat ook de mensen die daar zelf niet zo handig in zijn er toch naar kunnen kijken en van genieten.
Na de zomervakantie start van 4 tot en met 26 september de Stemperiode waarin u weer uw stem kunt uitbrengen op de bestedingsdoelen van diverse verenigingen. Als u onze heemkundekring wilt helpen om het bestedingsdoel te realiseren ga dan tussen 4 en 26 september a.s. naar de website van de Rabobank: www.rabobank.nl/clubsupport en breng uw stem uit op heemkundekring ‘De Heerlijkheid Oirschot’. Hoe meer stemmen, hoe hoger het
bedrag, dus iedere stem telt! Alvast bedankt