Omnummering huisnummers Oirschot

Omnummering huisnummers Oirschot

Tot 1 december 1952 waren er in wijk A wijkletters met huisnummers van toepassing ter adressering van de woningen met hun bewoners. Deze wijknummering bestond al heel lang en ook in die voorgaande periode zijn er wijkletters met huisnummers wel eens veranderd. Tot 1 april 1961 gold dat voor de wijken B t/m F.

Op 4 april 1952 vragen de burgemeester en gemeentesecretaris van Oirschot advies aan het hoofd van de Rijksinspectie van de Bevolkingsregisters te ’s-Gravenhage over de manier van omnummeren van de wijkletters met huisnummers naar straatnamen met huisnummers. Op 17 april ontvangt de gemeente het gevraagde. Dit advies en de in 1952 (wijk A) resp. 1961 (wijken B t/m F) aangebrachte wijzigingen zijn integraal te lezen via deze link naar de originele gemeentelijke archiefstukken: 10665 Gemeentebestuur Oirschot, 1932-1969 (Regionaal Historisch Centrum Eindhoven – rhc-eindhoven.nl)

Zonder inhoudelijke controle op volledigheid en correctheid zijn deze omnummerlijsten in bijgevoegd document overgetypt, zodat op naam en oud en nieuw adres kan worden gezocht.

Bij de omnummering van wijk A zijn geen bewoners toegevoegd. In het archief van onze heemkundekring zitten van diverse leden handmatige aantekeningen over bewoners van wijk A in 1952. Deze zijn niet volledig en ook niet op correctheid gecontroleerd. Vraag tijdens de opening van onze studiezaal / heemkamer naar het dossier DOC00511 in doos 5.3.6.

Omnummering huisnummers en wijken (PDF)

 

Project details