Bijnamen

Home / Bijnamen
Bijnamen

Net als in veel dorpen kent ook Oirschot een rijke geschiedenis aan bijnamen voor personen, die op verschillende manieren kunnen worden herleid: naar persoonsnamen, beroepen, bijnamen, scheldwoorden, enzovoorts.
De projectgroep heeft als opdracht zoveel mogelijk bekende bijnamen te verzamelen, en te koppelen aan personen en families. We publiceren de resultaten op de website. Zie daarvoor onze collectie Oirschotse bijnamen.

Van wie bende gij d’r inne?

Namens de werkgroep Bijnamen van Heemkundekring De Heerlijkheid Oirschot vragen wij om uw hulp. In onze Heemkamer liggen een viertal  “A-viertjes”  met bijnamen ter inzage waarbij aanvullende informatie gewenst is.
Belangstellenden nodigen wij uit ons meer informatie te geven en dit ook vast te leggen. Dit kan op de volgende manier:
1. Aanvulling op het desbetreffende A viertje in de laatste kolom ( aanvullende informatie)
2. Bellen met een van de volgende contactpersonen:
Clari van Esch 0499-575260, Rinus van Straten 06-19185789, Toon van de Looij 06-20405611, Ria van Kollenburg 06-40622410 na 18.00 uur.

Alvast bedankt voor jullie hulp!

Over het project