Foto’s van de jubileumdag op 27 oktober

Woensdag 27 oktober 2021 bestond onze heemkundekring ‘De Heerlijkheid Oirschot’ 70 jaar en dat hebben we samen gevierd met een feestelijk dagprogramma!
In de ochtend hebben Wim van den Biggelaar en Toon Schilders een rondleiding gegeven door de tuin van Groot
Bijstervelt met na afloop koffie met gebak.
In de middag vond in het Boterkerkje een symposium plaats met als thema ‘Hergebruik van vrijgekomen religieuze gebouwen’. Het Boterkerkje zat helemaal vol en de locatie was sfeervol ingericht door Arthur de Vries en Erik van Ingen. Het symposium werd geleid door Anton Neggers, voorzitter van de Heerlijkheid Oirschot. Sprekers waren:
• Harrie Maas, Directeur Monumentenhuis Brabant,
ging in op de erfgoedtechnische aspecten bij her te bestemmen monumenten vanuit zijn rol als
ondersteuner van de lokale kerkenvisie.
Vera Franken, Expert Duurzaamheid Monumentaal Vastgoed bij Sectie Monumenten en Kunst
van het Rijksvastgoedbedrijf, sprak over het aspect verduurzaming van de her te bestemmen
gebouwen.
Piet Machielsen, Wethouder van de gemeente Oirschot ging in op de specifieke lokale
benadering en hoe daar door het Oirschotse gemeentebestuur mee om wordt gegaan.

’s Avonds stond in brouwerij ‘Van de Oirsprong’ alles klaar voor een feestelijke avond voor alle leden met koffie en speciaal feestgebak plus natuurlijk een lekker drankje en een hapje.
Voorzitter Anton Neggers hield een toespraak, goochelaar Leo Smetsers vermaakte de aanwezigen met onnavolgbare trucs en Jacques van de Ven verzorgde een rondleiding.
Alles bij elkaar een mooi programma waaraan veel leden met plezier hebben deelgenomen!

Ad van Zelst heeft de hele dag vastgelegd, waarvoor hartelijk dank! De foto’s kunt u hier zien.