Boek Historisch Oirschot

In samenwerking met Jumbo Oirschot stelden wij het boek ‘Historisch Oirschot’ samen. Er is geput uit diverse bronnen, zoals onder andere de beeldbanken van de Heerlijkheid, het RHCE en de Brabant-cloud en tevens uit het bestand van de werkgroep “Sporen in Spoordonk” en enige particulieren.
Klanten van Jumbo Oirschot kunnen plaatjes sparen en die in het fraaie huis-aan-huis verspreidde boek plakken. Op onze mini-website bij dat boek vind je extra informatie en ook enige rectificaties bij de foto’s die in dat boek te verzamelen zijn.

deheerlijkheidoirschot.nl/jumbo

 

Sjef Smetsers

Onlangs is ons lid Sjef Smetsers overleden. Sjef had zich een tijdje geleden als doel gesteld om achtergrondinformatie per plaatje te leveren. Helaas heeft hij dat niet geheel af kunnen maken. Maar wat hij heeft gedaan is zeer de moeite waard en een waardevolle toevoeging aan het geheel.

Met onderstaande tekst begint Sjef het overdrachtsdocument:

In alle huishoudens van Oirschot is inmiddels ‘HISTORISCH OIRSCHOT’ in de bus gevallen en kunnen de plaatjes verzameld worden, waarvan de afbeeldingen, die in samenwerking van de Heemkundekring ‘De Heerlijkheid Oirschot’, in het boek zijn aangegeven.

Persoonlijk vind ik het jammer dat ondertiteling ontbreekt. Er is soms zo veel van te vertellen!

Dit album is gratis verspreid en nu is er een mogelijkheid om aan inwoners zoveel mogelijk over de afgebeelde plaatjes te vertellen en vertrouwd te maken met de historie van Oirschot. Dit is de kans.

Neem bijvoorbeeld plaatje nummer 4. ‘woonhuis noordzijde Vrijthof’.

Hoeveel zullen er nog weten dat Hanneske van der Sanden hier heeft gewoond? Op zich niet belangrijk, maar toch… lees verder.

Hier woonden in de dertiger jaren Hanneske van der Sanden met echtgenote en een dochter. Wat hij meer deed voor de kost weet ik niet maar hij had één bus waarmee hij de verbinding onderhield tussen Oirschot-Station Best visa versa.

Op een bepaalde tijd van de dag ging hij met zijn bus naar  de markt, om vandaaruit te vertrekken. Er was geen dienstregeling.

Het was een heel makkelijke chauffeur. Kwam je uit Best dan vroeg hij vóór Straten al of hij gasten had voor dat dorpsdeel. Zo ja dan was steevast de vraag of er iemand bezwaar had en zo niet dan zette hij zijn passagier(s) af bij waar nu de Antoniusschool is. Bij de paters Montfortanen had hij ook nog een stopplaats.

Gezien mijn leeftijd weet ik nog wel een en ander over de ‘dertiger jaren’ en wil die kennis niet verloren laten gaan.

Het laatste hoofdstuk van ‘Historisch Oirschot’ gaat over markante Oirschottenaren. Ben je in bezit van een PC. Dan kun je veel achterhalen. Maar…. Niet iedereen heeft een PC. en ook die inwoners moeten zoveel mogelijk van de historie van Oirschot kunnen genieten. Hier ligt een kans.

Ik heb mijn persoonlijke gegevens gekoppeld aan andere gegevens en kom dan tot een geheel van inlichtingen. Weet ik het niet dan gebruik ik mijn PC.  Hierdoor worden voor inwoners gegevens over markante Oirschottenaren  zoveel mogelijk bijeen gebracht. Ik geef wèl de vindplaatsen aan

Ik zou anderen, die begaan zijn met de geschiedenis van Oirschot, willen oproepen zoveel mogelijk gegevens te verzamelen

Ik heb contact gezocht met de Heemkunde (Arthur en Han). Zij vonden het een goed idee en vroegen of zij mijn gegevens mochten ontvangen en ook op een stick. Natuurlijk.

 Onder mijn berichten vermeld ik mijn initialen (JSm) verder de vermelding ofwel een afkorting van het originele stuk waar ik het gevonden heb. Ik denk hier aan o.a.:

De volgende vindplaatsen:

Tijdschrift van de heemkunde; ‘Oog op Oirschot; Oirschot in oude ansichten; Oirschot in het blauw; verhalen over glas en lood in Oirschot en alle andere verschenen geschriften, uiteraard alles met vermelding, zo mogelijk, van de namen van schrijvers.

Ik wil alleen een kleine bijdrage leveren en vooral boeken en folders, die over Oirschot verschenen zijn in tact te laten.

Hierbij dacht ik tegemoet te komen aan de behoefte om in het kort gegevens aan te reiken nu er een gelegenheid is omdat elk  gezin over een ‘basisboek’ van de historie van het mooie Oirschot beschikt.

Er zit nog veel in dozen o.a. van het streekarchivariaat Noord-Kempenland.  Gaan we die ordenen? Wie doet er mee?  Een actieve werkgroep?

Graag zou ik zien  dat nu gehoor gegeven kan worden aan hetgeen de Heer Drs. J.P.J. Lijten, archivaris, schreef in zijn boekje ‘Het Oeroude Oirschot’ uitgegeven bij gelegenheid van de viering van 1500 jaar Oirschot en 500 jaar parochiekerk St. Petrus in 1980:

 

EEN AANZET TOT EEN GESCHIEDSCHRIJVING VAN OIRSCHOT