Actie Rabo Club Support

Heemkundekring ‘De Heerlijkheid Oirschot’ doet ook dit jaar weer mee met Rabo ClubSupport.

Net als eerdere jaren kan iedereen die lid is van de RABObank zijn stem uitbrengen op diverse Oirschots clubs waarvan de heemkundekring er eentje is. Als bestedingsdoel heeft het bestuur dit jaar gekozen voor het project: ’Oog op Oirschot 2.0/Actualiseren Canon van Oirschot’.
Als u Heemkundekring ‘De Heerlijkheid Oirschot’ wilt helpen om het bestedingsdoel te realiseren ga dan tussen 4 en 25 oktober a.s. naar de website van de Rabobank:
www.rabobank.nl/clubsupport en breng uw stem uit op de heemkundekring.
Hoe meer stemmen, hoe hoger het bedrag, dus iedere stem telt! Alvast bedankt.

Heemkundekring ‘De Heerlijkheid Oirschot’ houdt zich al 70 jaar met passie bezig met de geschiedenis van Oirschot. Een van de activiteiten van de heemkundekring is het project ‘Oog
op Oirschot 2.0/Actualiseren Canon van Oirschot’. Over de geschiedenis van Oirschot is veel geschreven, zoals het 392 blz dikke boek ‘Oog op Oirschot’ uit 1991. Sinds 2011 is hierover ook digitale informatie beschikbaar via de ‘Canon van Oirschot’. Inmiddels leven we in 2021 en is het tijd de geschiedenis van Oirschot in een eigentijdse en interactieve vorm te herschrijven.
Hierbij denken we aan thematische (digitale) folders, een app of een touchscreen met thema’s als: religieus, industrieel, materieel en immaterieel, natuurlijk, bestuurlijk en rechterlijk, militair en infrastructureel erfgoed. Ook willen we animaties maken over spectaculaire historische gebeurtenissen.
Een en ander in samenwerking met de gemeente Oirschot, Visit Oirschot en Museum de Vier Quartieren.
Zo wil Heemkundekring ‘De Heerlijkheid Oirschot’ de geïnteresseerde inwoner of bezoeker van Oirschot voorzien van eigentijdse informatie over ons cultureel historisch erfgoed.