Lezingen

Lezingen

Jaarlijks organiseren we een aantal lezingen over cultureel erfgoed.

Deze lezingen hebben altijd een onderwerp dat ingaat op de lokale, regionale of landelijke geschiedenis.

Er zijn drie lezingen in het voorjaar en drie in het najaar, vrijwel altijd op een donderdagavond.

Meer informatie over de komende lezingen kunt u vinden in onze agenda.