Kleine excursie op 1 april 2023

Op zaterdag 1 april organiseren we de kleine excursie, ditmaal naar het Textielmuseum in Tilburg. We zullen daar zien hoe Tilburg groot is geworden als textielstad, maar ook de speciale tentoonstelling ‘Koninklijk Borduren’ bezoeken. In de volgende nieuwsbrief zullen we meer informatie geven, voor nu krijgt u van ons het programma, de kosten en de wijze waarop u zich kunt aanmelden.
Vervoer
Voor zo’n korte afstand is het onnodig duur om een bus te regelen. Vandaar dat we betaald willen carpoolen. Dat gaat zo: in het bedrag dat u betaalt zit €5,- voor het vervoer. Bij het opgeven kunt u
aangeven dat u chauffeur wil zijn en kringgenoten wil meenemen. Elke chauffeur krijgt na afloop van ons per inzittende (inclusief de chauffeur zelf) € 5,- overgemaakt op zijn/haar rekening, voor de kilometerkosten en voor het parkeergeld bij het museum.
Opgeven
U kunt zich opgeven via secretariaat@deheerlijkheidoirschot.nl Graag vermelden als u bereid bent chauffeur te zijn en voor hoeveel mensen u, behalve uzelf, plaats heeft. Maar uw deelname is pas definitief als u betaald heeft. Bij het opgeven graag doorgeven indien de betaling op een andere naam geschiedt dan de uwe.
De kosten
Omdat het een museum is, zijn er twee bedragen:
Voor de entree, rondleiding, ontvangst met koffie/thee en het vervoer betaalt u € 30,.- Maar als u een museumjaarkaart heeft, is voor u de entree gratis en betaalt u € 17,50.
Graag het juiste bedrag overmaken aan Heemkundekring De Heerlijkheid Oirschot
NL 57 RABO 0133 8659 16

In de volgende nieuwsbrief volgt meer informatie over het museum.
Met vriendelijke groet,
De reiscommissie
Betty, Wim, Arthu