Heemkundekring Oirschot

Sinds 1951…

Heemkundekring ‘De Heerlijkheid Oirschot’ houdt zich al meer dan zeventig jaar met passie bezig met de geschiedenis van Oirschot, van de oertijd tot nu toe.

In juni 1941 wordt onze heemkundekring voor het eerst opgericht. Maar op 16 september 1941 wordt de vereniging door de Duitse bezetter verboden. Heemkundekring ‘de Heerlijkheid Oirschot’ is daarna opnieuw opgericht op 27 oktober 1951. Na de oprichtingsvergadering gaven 36 aanwezigen zich op als lid. Inmiddels is onze vereniging uitgegroeid tot ongeveer 200 leden. We zijn aangesloten bij de overkoepelende organisatie Stichting Brabants Heem.

Het huidige bestuur (2020) bestaat uit:

  • Anton Neggers, voorzitter
  • Marie-Louise van Bemmelen, secretaris
  • Anneke Hoeijmans, penningmeester
  • Ria van Kollenburg, vice-voorzitter
  • Maria van Deutekom, Han Smits en Joris van Esch  bestuurslid

Leden van het bestuur zijn vertegenwoordigd in alle commissies en projectgroepen om de interne communicatie zo goed mogelijk te stroomlijnen.

0 Jaar bestaan
0 Leden
0 Lezingen per jaar
0 Studiereizen per jaar

En nu…

De kring biedt iedereen, zowel leden als geïnteresseerden, de gelegenheid om bezig te zijn met de Oirschotse heemkunde. Dat doen we door ons erfgoedcentrum “De Ravenpoort” open te stellen en de beschikbare informatie te delen. Wij hebben een rijk archief, een uitgebreide bibliotheek, een grote collectie bidprentjes en een beeld- en geluidbank.

Daarnaast organiseren we jaarlijks enkele studiereizen naar interessante bezienswaardigheden in binnen- en buitenland en een aantal lezingen over cultureel erfgoed.

Ook beheren wij de Canon van Oirschot en geven we maandelijks een nieuwsbrief uit en drie keer per jaar een tijdschrift dat dieper ingaat op de Oirschotse geschiedenis. Verder zijn we actief betrokken bij de opzet en uitvoering van de cursus Oirschotlogie.

Wij werken aan het verzamelen van heemkundige kennis over Oirschot met het doel die zo breed mogelijk te verspreiden onder de bevolking van Oirschot en andere belangstellenden. Die kennis betreft ook documenten en foto’s. We willen zo de interesse voor het cultureel historisch erfgoed van Oirschot stimuleren.

Dekanijstraat 10, Oirschot

Geopend op maandagavond van 18.30 tot 21.00 uur, in juli en augustus alleen op afspraak.

6 lezingen per jaar

Jaarlijks organiseren we een aantal lezingen over cultureel erfgoed.

2 studiereizen per jaar

Jaarlijks organiseren we studiereizen naar interessante dorpen en steden in binnen- en buitenland.