Author: admin

Home / admin
Extra informatie bij het boek Historisch Oirschot
Bericht

Extra informatie bij het boek Historisch Oirschot

In samenwerking met Jumbo Oirschot stelden wij het boek ‘Historisch Oirschot’ samen. Er is geput uit diverse bronnen, zoals onder andere de beeldbanken van de Heerlijkheid, het RHCE en de Brabant-cloud en tevens uit het bestand van de werkgroep “Sporen in Spoordonk” en enige particulieren. Klanten van Jumbo Oirschot kunnen plaatjes sparen en die in...

Oog op Oirschot 2.0
Project

Oog op Oirschot 2.0

Er wordt veel onderzoek gedaan naar en gepubliceerd over facetten van de Oirschotse geschiedenis, maar wat ontbreekt is een recente integrale geschiedschrijving. Er is wel behoefte aan eigentijdse, en vooral actuele documentatie. In dit project willen we de geschiedenis van Oirschot thematisch beschrijven in een reeks publieksvriendelijke publicaties.

Huizen en hun bewoners
Project

Huizen en hun bewoners

Er zijn in het verleden al meerdere inventarisaties gemaakt van huizen, namen en bewoningsgeschiedenis (o.a. in het tijdschrift Campinia). Doel van dit project is al deze gegevens bij elkaar te brengen en in één databank onder te brengen.

Bijnamen
Project

Bijnamen

Net als in veel dorpen kent ook Oirschot een rijke geschiedenis aan bijnamen voor personen, die op verschillende manieren kunnen worden herleid: naar persoonsnamen, beroepen, bijnamen, scheldwoorden, enzovoorts. De projectgroep heeft als opdracht zoveel mogelijk bekende bijnamen te verzamelen, en te koppelen aan personen en families. We publiceren de resultaten op de website. Van wie...