Verbindt verborgen verleden


Destijds liep er een bijna kaarsrecht pelgrimspad van het centrum van Oirschot naar de kapel van de H. Eik. Dit was een voetpad, dat in het centrum Kapelpad en wat verderop Kapeldijk werd genoemd. Naast het voetpad aan de Kapeldijk lag een onverharde weg. Deze weg werd na het planten van berken rond de jaren twintig van de vorige eeuw Berkendekske genoemd. Met de aanleg van rijksweg A58 is dit pad beginjaren zestig van de vorige eeuw doorsneden en door de toename van gemotoriseerd verkeer en de grotere afstand tot het dorpscentrum is de intensiteit waarmee het pad gebruikt werd afgenomen.
 Op de patroonsdag van Johannes de Doper, 24 juni 1974, heeft pastoor Jilessen de processie naar de H. Eik in ere hersteld. Momenteel wordt als uitvloeisel van dit initiatief jaarlijks op Tweede Pinksterdag een openluchtmis bij de H. Eik opgedragen. Het bezoekersaantal neemt de laatste jaren alleen maar toe.
 De aandachtige pelgrim zal het opgevallen zijn dat het pelgrimspad nog steeds zichtbaar is, maar helaas door achterstallig onderhoud niet meer te gebruiken is. Dit heeft ertoe geleid dat mede op initiatief van heemleden op 21 maart 2009 het pelgrimspad, onder de projectnaam Berkendekske, zoveel mogelijk in de oude staat hersteld is. De Rabobank nam de regie en het bankpersoneel heeft in het kader van maatschappelijke inzet een aantal werkzaamheden uitgevoerd. Daarnaast werkten de Scouting, de blauwe brigade en de Gemeente Oirschot aan dit project mee.

Situatie voor herstel in 2009 Situatie na herstel in 2009
20 maart 2009: Zoals het was 21 maart 2009: Zoals het nu is

Volg ons op: