Verbindt verborgen verleden


De winnares Hanneke van den BogaartVoor de uitreiking van de heemprijs 2016 werden de volgende boeken genomineerd. 

  1. 't Goet te Arle
  2. Het legerkamp bij Oirschot – 1832 – 1834
  3. Sancta Maria

Het Goet te Arle is een mooi naslagwerk, prachtig beschreven. Gaat in op de bouw van boerderijstallen. Geeft eerste-hands-informatie van 1263. De link naar archeologie in dat gebied is goed beschreven en goed onderbouwd en toegelicht waardoor het een uniek stuk erfgoed is. Deze toelichting gaat verder dan alleen de beschrijving van de hoeve.

Het legerkamp bij Oirschot is een zeer interessant boek. Het geeft een stuk onderbelichte geschiedenis in de 19e eeuw perfect weer. Ook de link naar de impact die de aanwezigheid van het legerkamp op de Oirschotse bevolking had, is goed beschreven. De dagboekfragmenten zijn een leuke afwisseling in het boek. Het is voor velen een stuk onbekende Oirschotse geschiedenis die is gaan leven.

Sancta Maria is een mooie heemkundige bijdrage en geeft een goede kijk op het toenmalige Oirschotse tijdsbeeld. Sancta Maria is begin vijftiger jaren opgericht, na de 2e wereldoorlog en paste goed in die tijd: mensen konden en mochten zich weer gaan ontspannen. Ze vertolkten blijspelen, maar ook Griekse tragediën en passiespelen. Zeer vooruitstrevend voor die tijd. Met ook begeleiding van kapelaans Leenders en Leijten, die hun katholieke stempel op de toneelvereniging drukten. Doordat er zoveel materiaal is bewaard, geeft het boek een mooi chronologisch beeld weer, wat zeker zal aanspreken bij de Oirschottenaren. De stijl van de auteur komt goed over!

De jury heeft unaniem voor Sancta Maria gekozen omdat het laagdrempelig is, een stimulans voor anderen die een boek willen schrijven en op deze manier zien dat dit door één persoon kan worden gerealiseerd. Het boek is te koop door contact op te nemen met de auteur Hanneke van den Bogaart-Vugts, telefonn 0499-572221.

Foto: Jan Appels

Volg ons op: