Verbindt verborgen verleden

 

In onderstaande tabel kunt u zoeken op de geraadpleegde bronnen. Zoektermen mogen ook uit delen bestaan. Zoeken op een jaartal, kadastrale gegevens van een object of soort document is mogelijk. Zoeken op gegevens van een object kan het beste door het kadastrale nummer vooraf te laten gaan door de sectie. Daarbij moet het kadastrale nummer uit 4 cijfers bestaan. Een lager nummer dan 1000 moet voorafgegaan worden door één of meerdere nullen. Bijvoorbeeld voor object F 418 moet als zoekterm f0418 ingegeven worden.
Met de hierboven opgenomen gekleurde knoppen kunt u de tabel met alle contractanten of objecten raadplegen.


Pagina: van 13   <Terug Volgende>   2,586 record(s) [Toon alles]
Bron Kadastraal Bedrag Bijzonderheden
Notariële akte: dd 21-04-1823, nr. 696 D 1160 325,00 Zie ook de akten 678, 679 en 684 resp. toestemming tot verkoop, voorwaarden verkoop en inzet.
Notariële akte: dd 21-04-1823, nr. 696 D 1161 325,00 Zie ook de akten 678, 679 en 684 resp. toestemming tot verkoop, voorwaarden verkoop en inzet.
Notariële akte: dd 04-11-1817, nr. 1104 D 1007 400,00 Zie ook akte 945: 1833-09-23. Doorgehaald met akte 74 dd 1834-08-11 door de erfgenamen van hypotheeknemer.
Notariële akte: dd 06-07-1841, nr. 1318 F 483 Zie akte 1647: 19-5-1843, waarin herverdeling plaatsvindt.
Notariële akte: dd 06-07-1841, nr. 1318 F 483a Zie akte 1647: 19-5-1843, waarin herverdeling plaatsvindt.
Notariële akte: dd 06-07-1841, nr. 1318 F 1644 Zie akte 1647: 19-5-1843, waarin herverdeling plaatsvindt.
Notariële akte: dd 06-07-1841, nr. 1318 F 1645 Zie akte 1647: 19-5-1843, waarin herverdeling plaatsvindt.
Notariële akte: dd 19-10-1859, nr. Onbekend D 1320 Zie akte 16 d.d. 1876-01-21 en akte 13 d.d. 1881-02-11.
Kadaster: dd 04-11-1878, nr. Onbekend F 2423 Zie akte 113 en 116 d.d. 1884-12-17.
Kadaster: dd 04-11-1878, nr. Onbekend F 2424 Zie akte 113 en 116 d.d. 1884-12-17.
Kadaster: dd 04-11-1878, nr. Onbekend F 2425 Zie akte 113 en 116 d.d. 1884-12-17.
Notariële akte: dd 29-04-1879, nr. Onbekend F 2635 Zie akte 101 d.d. 1885-11-24.
Notariële akte: dd 20-05-1874, nr. 55 F 776 500,00 Zekerheidstelling van onverdeelde deel.
Notariële akte: dd 20-05-1874, nr. 55 F 777 500,00 Zekerheidstelling van onverdeelde deel.
Notariële akte: dd 05-02-1880, nr. 21 F 2622 600,00 Zekerheidsstelling.
Notariële akte: dd 07-10-1887, nr. 98 F 2286 10,00 Zakelijk recht om muur op te richten tussen aangenzend perceel F 2621.
Notariële akte: dd 21-08-1889, nr. 45 F 2402 400,00 Wordt voldaan door overname hypotheek ten behoeve Martinus van denHeuvel Gerarduszoon.
Notariële akte: dd 03-04-1822, nr. 496 D 1934 Wordt ter verkoop ingezet
Notariële akte: dd 11-02-1881, nr. 14, 20 F 314 1.365,00 Wordt op 1887-12-21 met akte 117 ter verkoop ingezet.
Notariële akte: dd 19-01-1819, nr. 1373 G 1287 822,00 Wordt met akte 1347: 1818-12-15 opgehouden
Notariële akte: dd 19-08-1826, nr. 1164 F 459 550,00 Wordt in bron 101 genummerd
Notariële akte: dd 16-01-1879, nr. 15, 19 F 1933 3.260,00 Wordt in 2 objecten gesplitst namelijk; huis en schuur of koetshuis.
Notariële akte: dd 05-12-1839, nr. 963, 970 F 325 1.600,00 Wordt in 1877 bebouwd met 2 huizen.
Notariële akte: dd 07-05-1858, nr. 350 D 2178 370,00 Westelijk deel bouwland, waarop de nieuwe Stratense molen wordt gebouwd.
Notariële akte: dd 18-07-1844, nr. 1813 F 1260 1.400,00 Waarborg voor te betalen huur voor watermolen wegens onvoorziene omstandigheden.
Notariële akte: dd 28-07-1870, nr. 116, 120 D 1520 500,00 Voorlopige toewijzing.
Notariële akte: dd 20-05-1817, nr. 1015 G 428 66,00 voor het eerste jaar, daarna f 75,-- per jaar.
Notariële akte: dd 26-04-1830, nr. 355 F 888 620,00 Voor afgenomen bier. Aflossing per jaar f 30,--. Bij gebreke 2% interest.
Notariële akte: dd 17-03-1869, nr. Onbekend G 571 Verleden voor notaris L.F. Frencken te Hilvarenbeek.
Notariële akte: dd 30-07-1877, nr. Onbekend F 801 Verleden voor notaris J.F.A. Leesberg te 's-Gravenhage.
Notariële akte: dd 10-11-1863, nr. Onbekend D 798 1.000,00 Verleden voor notaris Huijsmans Eindhoven. Zie akte 2440 d.d. 1868-01-21.
Notariële akte: dd 01-05-1865, nr. Onbekend D 798 Verleden voor notaris Huijsmans Eindhoven.
Notariële akte: dd 11-11-1833, nr. Onbekend F 841 Verleden voor notaris Hordijk te Vessem.
Notariële akte: dd 22-10-1855, nr. Onbekend A 461 Verleden voor notaris Frencken Hilvarenbeek. Zie transactoe 1870-02-21 met akte 42 en 47.
Notariële akte: dd 27-01-1869, nr. Onbekend F 459 Verleden voor notaris Frencken Hilvarenbeek.
Notariële akte: dd 27-01-1869, nr. Onbekend F 460 Verleden voor notaris Frencken Hilvarenbeek.
Notariële akte: dd 27-01-1869, nr. Onbekend F 464 Verleden voor notaris Frencken Hilvarenbeek.
Notariële akte: dd 17-03-1869, nr. Onbekend D 1681 Verleden voor notaris Frencken Hilvarenbeek.
A 743 Verleden voor notaris Antonius Bolsius te 's-Hertogenbosch. Hypotheek wordt doorgehaald met akte 569 dd 1831-10-10.
Notariële akte: dd 12-03-1882, nr. 37, 40 F 1526 600,00 Verkoop krachtens gerechtelijk bevel.
Notariële akte: dd 23-08-1844, nr. 1831 D 542 Verdeling van onverdeelde boedel.
Notariële akte: dd 23-08-1844, nr. 1831 D 662 Verdeling van onverdeelde boedel.
Notariële akte: dd 17-02-1838, nr. 663 D 644 Verdeling van de gezamenlijke koop met akte 611 d.d. 1837-11-27.
Notariële akte: dd 28-04-1841, nr. 1289 D 139 Verdeling erfenis incl. een aantal percelen grond.
Notariële akte: dd 28-04-1841, nr. 1289 D 140 Verdeling erfenis incl. een aantal percelen grond.
Kadaster: dd 31-12-1850, nr. 1873/2 F 436 Uit: Campinia jrg 1, nummer 2.
Kadaster: dd 31-12-1888, nr. 1873/5 F 2238 Uit: Campinia jrg 1, nummer 2.
Kadaster: dd 31-12-1888, nr. 1873/6 F 2239 Uit: Campinia jrg 1, nummer 2.
Notariële akte: dd 11-08-1879, nr. 89, 94 A 1253 1.105,00 Uit nalatenschap Peter Matheeuwsen.
Notariële akte: dd 18-06-1883, nr. 51, 67 B 766 7.100,00 Uit de nalatenschap van Petronella van Overdijk, incl. een groot aantal percelen grond.
Notariële akte: dd 26-11-1885, nr. 104, 107 G 1415 1.455,00 Tot 1892 in huur bij Gerardus van Houtum voor f 90,- per jaar.
Notariële akte: dd 26-11-1885, nr. 104, 107 G 1848 1.455,00 Tot 1892 in huur bij Gerardus van Houtum voor f 90,- per jaar.
Notariële akte: dd 02-01-1854, nr. 3058 G 1027 Testamentaire vastlegging.
Notariële akte: dd 02-01-1854, nr. 3058 G 1028 Testamentaire vastlegging.
Notariële akte: dd 29-01-1823, nr. 635 D 1007 Testament.
Notariële akte: dd 29-01-1823, nr. 635 F 588 Testament.
Notariële akte: dd 29-01-1823, nr. 635 F 589 Testament.
Notariële akte: dd 29-01-1823, nr. 635 F 590 Testament.
Notariële akte: dd 21-04-1835, nr. 196 F 418 Testament.
Notariële akte: dd 21-04-1835, nr. 196 F 420 Testament.
Notariële akte: dd 21-04-1835, nr. 196 F 419 Testament
Notariële akte: dd 29-03-1871, nr. 48 F 2115 125,00 Tegen 5% rente per jaar. Doorgehaald met akte 11 d.d. 1872-01-20.
Notariële akte: dd 05-05-1871, nr. 65 F 770 300,00 Tegen 5% rente per jaar.
Notariële akte: dd 05-05-1871, nr. 65 F 771 300,00 Tegen 5% rente per jaar.
Notariële akte: dd 05-05-1871, nr. 65 F 772 300,00 Tegen 5% rente per jaar.
Notariële akte: dd 05-05-1871, nr. 65 F 807 300,00 Tegen 5% rente per jaar.
Notariële akte: dd 06-12-1863, nr. 1060 F 407 50,00 Slechts huisplaats.
Notariële akte: dd 23-03-1836, nr. 356 F 1854 500,00 Slechts een gedeelte van het object.
Notariële akte: dd 28-12-1842, nr. 1563, 1564 G 523 490,00 Slechts een gedeelte van dit object. Incl. een paar percelen grond.
Notariële akte: dd 10-08-1816, nr. 828 D 1655 60,00 Schuur en halve stal
Notariële akte: dd 19-09-1851, nr. 2788 B 704 Schenking wordt aanvaard met akte 3036 d.d. 1853-10-28.
Notariële akte: dd 20-05-1868, nr. 2468 F 431 Scheiding en deling.
Notariële akte: dd 20-05-1868, nr. 2468 F 432 Scheiding en deling.
Notariële akte: dd 21-09-1871, nr. 129 F 2302 Scheiding en deling.
Notariële akte: dd 28-09-1857, nr. 244 D 1396 Ruiling.
Notariële akte: dd 12-09-1864, nr. 2064 G 536 Ruiling van een huisplaats met erf.
Notariële akte: dd 06-09-1872, nr. 126 F 799 Ruiling van een gedeelte van dit object.
Notariële akte: dd 07-08-1824, nr. 867 G 1008 Ruiling van 1/4e van het object.
Notariële akte: dd 07-08-1824, nr. 867 D 464 Ruiling tegen 1/8e van het object.
Notariële akte: dd 06-09-1872, nr. 126 F 801 Ruiling met gedeelte tuin sectie F 799.
Notariële akte: dd 07-11-1882, nr. 93 D 814 500,00 Ruiling erfrechten blote eigendom uit nalatenschap Catharina Habraken.
Notariële akte: dd 10-01-1885, nr. 3 F 587 413,33 Resterende hypothecaire vordering.
Notariële akte: dd 11-10-1832, nr. 756 F 413 92,00 plus 6 mud, 4 schepels en 5 kop rogge; 4 mud, 2 schepels en 9 kop boekweit; 5 pond boter. Incl. percelen grond.
Notariële akte: dd 11-10-1832, nr. 756 F 416 92,00 plus 6 mud, 4 schepels en 5 kop rogge; 4 mud, 2 schepels en 9 kop boekweit; 5 pond boter. Incl. percelen grond.
Notariële akte: dd 05-07-1823, nr. 721 G 1287 50,00 plus 28 vaten rogge en 14 vaten boekweit per jaar.
Notariële akte: dd 05-07-1823, nr. 721 G 1288 50,00 plus 28 vaten rogge en 14 vaten boekweit per jaar.
Notariële akte: dd 16-02-1844, nr. 1752 F 861 300,00 Peter van Oudenhoven als borg.
Notariële akte: dd 16-02-1844, nr. 1752 F 862 300,00 Peter van Oudenhoven als borg.
Notariële akte: dd 28-06-1869, nr. 23 C 2167 275,00 per jaar. Voor landerijen en opstallen f 30,- per bunder per jaar.
Notariële akte: dd 07-03-1853, nr. 2960 G 1046 60,00 per jaar. Incl. percelen grond, excl. kamer en tuin.
Notariële akte: dd 28-11-1838, nr. 787 F 1457 100,00 per jaar. Incl. een groot aantal percelen grond.
Notariële akte: dd 09-03-1827, nr. 1250 G 428 70,00 per jaar. Incl. een aantal percelen grond.
Notariële akte: dd 22-10-1833, nr. 955 D 1386 275,00 per jaar. Incl. een aantal percelen grond.
Notariële akte: dd 22-10-1833, nr. 955 D 1387 275,00 per jaar. Incl. een aantal percelen grond.
Notariële akte: dd 07-06-1820, nr. 148 G 500 56,00 per jaar. Eene stede met de daarbij gehorende wei-, teellanden en heivelden, onder Spoordonk.
Notariële akte: dd 31-08-1812, nr. 143 D 1414 55,00 per jaar.
Notariële akte: dd 16-12-1816, nr. 900 F 769 25,00 per jaar.
Notariële akte: dd 01-05-1817, nr. 1001 F 824 100,00 per jaar.
Notariële akte: dd 01-05-1817, nr. 1001 F 826 100,00 per jaar.
Notariële akte: dd 25-05-1818, nr. 1235 D 1784 50,00 per jaar.
Notariële akte: dd 25-05-1818, nr. 1235 D 1785 50,00 per jaar.
Notariële akte: dd 20-04-1820, nr. 126 F 631 22,00 per jaar.
Notariële akte: dd 20-04-1820, nr. 126 F 632 22,00 per jaar.
Notariële akte: dd 17-12-1821, nr. 433 D 1007 630,00 per jaar.
Notariële akte: dd 27-02-1822, nr. 474 F 322 128,25 per jaar.
Notariële akte: dd 06-09-1824, nr. 877, 878 B 937 255,00 per jaar.
Notariële akte: dd 06-09-1824, nr. 877, 878 D 216 86,50 per jaar.
Notariële akte: dd 17-11-1825, nr. 1035 F 1242 30,00 per jaar.
Notariële akte: dd 12-12-1825, nr. 1046 D 1007 610,00 per jaar.
Notariële akte: dd 01-09-1827, nr. 1338, 1340 F 851 61,50 per jaar.
Notariële akte: dd 03-02-1836, nr. 328 F 611 70,00 per jaar.
Notariële akte: dd 23-10-1839, nr. 932 F 631 45,00 per jaar.
Notariële akte: dd 23-10-1839, nr. 932 F 632 45,00 per jaar.
Notariële akte: dd 21-10-1840, nr. 1150, 1155 F 610 54,00 per jaar.
Notariële akte: dd 21-10-1840, nr. 1151, 1154 F 851 48,00 per jaar.
Notariële akte: dd 21-12-1840, nr. 1186 F 832 37,00 per jaar.
Notariële akte: dd 26-08-1843, nr. 1676, 1680 F 851 35,00 per jaar.
Notariële akte: dd 30-09-1849, nr. 2559 F 1644 186,00 per jaar.
Notariële akte: dd 30-09-1849, nr. 2559 F 1645 186,00 per jaar.
Notariële akte: dd 24-12-1849, nr. 2598 D 119 46,00 per jaar.
Notariële akte: dd 17-02-1856, nr. 26 D 139 80,00 per jaar.
Notariële akte: dd 17-05-1856, nr. 58 D 1416 98,00 per jaar.
Notariële akte: dd 07-11-1857, nr. 256 D 535 80,00 per jaar.
Notariële akte: dd 24-02-1858, nr. 315, 319 B 1288 40,00 per jaar.
Notariële akte: dd 24-02-1858, nr. 315, 319 D 119 66,00 per jaar.
Notariële akte: dd 24-02-1858, nr. 315, 319 D 130 400,00 per jaar.
Notariële akte: dd 24-02-1858, nr. 315, 319 D 131 400,00 per jaar.
Notariële akte: dd 10-03-1859, nr. 474 C 961 255,00 per jaar.
Notariële akte: dd 13-08-1860, nr. 650 F 1883 48,00 per jaar.
Notariële akte: dd 29-08-1860, nr. 657 D 1484 130,00 per jaar.
Notariële akte: dd 08-10-1860, nr. 664 D 1485 215,00 per jaar.
Notariële akte: dd 08-10-1860, nr. 664 D 1486 215,00 per jaar.
Notariële akte: dd 11-04-1861, nr. 728 F 1873 110,00 per jaar.
Notariële akte: dd 12-08-1862, nr. 907 F 648 220,00 per jaar.
Notariële akte: dd 29-08-1862, nr. 919 D 1485 500,00 per jaar.
Notariële akte: dd 29-08-1862, nr. 919 D 1486 500,00 per jaar.
Notariële akte: dd 29-06-1868, nr. 2487 F 1873 210,00 per jaar.
Notariële akte: dd 10-10-1870, nr. 139 C 1850 200,00 per jaar.
Notariële akte: dd 01-02-1880, nr. 19 A 741 102,00 per jaar.
Notariële akte: dd 06-03-1882, nr. 31 D 119 155,00 per jaar.
Notariële akte: dd 06-03-1882, nr. 31 D 130 500,00 per jaar.
Notariële akte: dd 06-03-1882, nr. 31 D 131 500,00 per jaar.
Notariële akte: dd 31-10-1859, nr. 529 F 648 28,00 per jaar, incl. tuin.
Notariële akte: dd 15-12-1859, nr. 541 D 658 40,00 per jaar, incl. perceel bouwland.
Notariële akte: dd 01-12-1824, nr. 901 F 1010 110,00 per jaar, incl. een paar percelen grond.
Notariële akte: dd 01-12-1824, nr. 901 F 1102 110,00 per jaar, incl. een paar percelen grond.
Notariële akte: dd 07-11-1888, nr. 96 D 1363 60,00 per jaar, incl. een groot aantal percelen grond.
Notariële akte: dd 16-09-1870, nr. 131 C 1806 105,00 per jaar incl. een groot aantal percelen grond.
Notariële akte: dd 12-07-1843, nr. 1660 F 631 45,00 per jaar in 2 halfjaarlijkse termijnen bij vooruitbetaling te voldoen.
Notariële akte: dd 12-07-1843, nr. 1660 F 632 45,00 per jaar in 2 halfjaarlijkse termijnen bij vooruitbetaling te voldoen.
Notariële akte: dd 28-10-1818, nr. 1322 G 27 70,00 per jaar en 8 vaten boekweit en 11 vaten rogge.
Notariële akte: dd 28-10-1818, nr. 1322 G 28 70,00 per jaar en 8 vaten boekweit en 11 vaten rogge.
Notariële akte: dd 27-04-1812, nr. 81 F 588 42,00 per jaar
Notariële akte: dd 27-04-1812, nr. 81 F 589 42,00 per jaar
Notariële akte: dd 27-04-1812, nr. 81 F 590 42,00 per jaar
Notariële akte: dd 31-03-1891, nr. 58 A 1126 95,00 per jaar
Notariële akte: dd 13-08-1875, nr. Onbekend F 466 Overschrijving Eindhoven.
Notariële akte: dd 23-08-1860, nr. 654 B 1633 Overname hypotheek.
Notariële akte: dd 07-09-1867, nr. 2398 F 2337 Overname hypotheek.
Notariële akte: dd 07-09-1867, nr. 2398 F 2340 Overname hypotheek.
Notariële akte: dd 08-01-1857, nr. 137 F 1015 Overname hypotheek uit nalatenschap.
Notariële akte: dd 17-11-1850, nr. 2690 F 2248 Overname hypotheek uit akte 1772 d.d 1844-03-30.
Notariële akte: dd 04-06-1830, nr. 383 F 735 2.500,00 Overname hypotheek uit akte 141-146 dd 1812-08-21.
Notariële akte: dd 04-06-1830, nr. 383 F 743 2.500,00 Overname hypotheek uit akte 141-146 dd 1812-08-21.
Notariële akte: dd 11-02-1858, nr. 304 B 1443 Overname hypotheek als erfgenaam van Arnoldus van Boxtel.
Notariële akte: dd 20-02-1864, nr. 1098 F 570 2.000,00 Overeenkomst tot 1864-08-07.
Notariële akte: dd 20-02-1864, nr. 1098 F 571 2.000,00 Overeenkomst tot 1864-08-07.
Notariële akte: dd 21-01-1868, nr. 2440 D 798 Overdracht hypotheek.
Notariële akte: dd 21-03-1891, nr. 53 B 1230 550,00 Overdracht hypothecaire vordering.
Notariële akte: dd 11-01-1840, nr. 987 F 570 Overdracht helft hypotheek, die bij koop in 1835 is aangegaan.
Notariële akte: dd 11-01-1840, nr. 987 F 571 Overdracht helft hypotheek, die bij koop in 1835 is aangegaan.
Notariële akte: dd 07-08-1835, nr. 253 F 570 2.000,00 Op de koop wordt door partijen een hypotheek afgesloten.
Notariële akte: dd 07-08-1835, nr. 253 F 571 2.000,00 Op de koop wordt door partijen een hypotheek afgesloten.
Notariële akte: dd 09-06-1869, nr. 15 D 302 Onverdeelde helft met groot aantal percelen grond.
Notariële akte: dd 09-06-1869, nr. 15 D 847 Onverdeelde helft met groot aantal percelen grond.
Notariële akte: dd 09-06-1869, nr. 15 D 1683 Onverdeelde helft met groot aantal percelen grond.
Notariële akte: dd 09-06-1869, nr. 15 D 2375 Onverdeelde helft met groot aantal percelen grond.
Notariële akte: dd 22-03-1890, nr. 19 F 525 300,00 Oncl. tuin en weg.
Notariële akte: dd 12-06-1867, nr. 2365 G 460 1.000,00 Oncl. een groot aantal percelen grond.
Notariële akte: dd 17-04-1858, nr. 339 D 373 Object wordt op sectie D 371 (tuin) vermeld.
Notariële akte: dd 15-03-1843, nr. 1621 F 603 2.500,00 Object wordt als onderpand in borgtocht ingezet. Incl. een aantal percelen grond.
Notariële akte: dd 15-03-1843, nr. 1621 F 860 2.500,00 Object wordt als onderpand in borgtocht ingezet. Incl. een aantal percelen grond.
Notariële akte: dd 25-07-1862, nr. 902 F 1034a Object is nu een varkensstal. Incl. een aantal percelen grond.
Notariële akte: dd 28-12-1842, nr. 1563, 1564 G 522 490,00 Object is nu bouwland. Incl. een paar percelen grond.
Notariële akte: dd 15-07-1840, nr. 1103 F 666 50,00 Object is afgebroken. Alleen de grond wordt gekocht.
Notariële akte: dd 15-07-1840, nr. 1104 F 664 50,00 Object is afgebroken. Alleen de grond wordt gekocht.
Notariële akte: dd 15-07-1840, nr. 1104 F 665 50,00 Object is afgebroken. Alleen de grond wordt gekocht.
Notariële akte: dd 15-07-1840, nr. 1104 F 667 50,00 Object is afgebroken. Alleen de grond wordt gekocht.
Notariële akte: dd 19-01-1864, nr. 1082 F 406 100,00 Nu slechts huisplaats [bouwplaats].
Notariële akte: dd 27-01-1860, nr. 565 F 1770 170,00 Nu bouwland met huisje.
Notariële akte: dd 01-07-1870, nr. 95 F 2304 460,00 Nu alleen nog tuin incl. sectie F 661.
Notariële akte: dd 24-12-1835, nr. 305 F 1822 100,00 Nog. bouwland.
Notariële akte: dd 12-04-1838, nr. 685 F 1822 110,00 Nog bouwland.
Notariële akte: dd 21-11-1871, nr. 158 F 411 400,00 Met het recht om water te putten op sectie F 407.
Notariële akte: dd 23-08-1875, nr. 106 F 410 1.200,00 Met het recht om water te putten op sectie F 407.
Notariële akte: dd 29-12-1893, nr. 184 F 2962 700,00 Met de verplichting om verkoopster met haar 3 kinderen 10 jaar lang in het dorp te huisvesten.
Notariële akte: dd 12-01-1861, nr. 698 A 338 65,00 Met de melding dat er een huis wordt gebouwd.
Notariële akte: dd 07-03-1853, nr. 2959 D 1719 150,00 Met de bepaling dat het oostelijk deel beschikbaar moet blijven voor aan- en afvoer van en naar de molen.
Notariële akte: dd 03-09-1853, nr. 3030 F 439 1.550,00 Met akte 3017 en 3027 d.d. 13-8-1853 en 1-9-1853 bod van f 1.475,-- uitgebracht door Daniel van Kalken. Bod niet geaccepteerd.
Notariële akte: dd 03-09-1853, nr. 3030 F 440 1.550,00 Met akte 3017 en 3027 d.d. 13-8-1853 en 1-9-1853 bod van f 1.475,-- uitgebracht door Daniel van Kalken. Bod niet geaccepteerd.
Pagina: van 13   <Terug Volgende>   2,586 record(s) [Toon alles]

Volg ons op: