Verbindt verborgen verleden


Heemkundekring "de Heerlijkheid Oirschot" beschikt over een uitgebreid archief. Het archief bestaat uit een grote verzameling documenten, die in de loop der jaren door heemleden verzameld, getranscribeerd en deels gedigitaliseerd zijn. Onderstaand treft u een overzicht van het geïnventariseerde archief aan. Het register is doorzoekbaar op rubriek en beschrijving.

414 record(s) [Toon paginanummers]
Rubriek Inv. # Datering Bundeling Beschrijving Bijlage
Documentatie 2131 1 deel Watermolen en Huize Ten Berg - Spoordonk
Documentatie 2132 1 omslag Landgoed s Heerenvijvers, HAD - Afkickcentrum, Defensieplannen Oirschotse Heide, Verzameling krantenknipsels
Documentatie 2133 1 omslag Landgoed Heerenbeek Familie van Coehoorn
Documentatie 2134 1 deel Kasteel Der Hertogen van Brabant - Turnhout Verwant met Amalia van Solms
Documentatie 2136 1 doos Archeologie Archeologische onderzoeken
Documentatie 2138 1 omslag Kunst, tentoonstellingen, exposities, kunstgalerij, kunstroute, Kruysen.
Documentatie 2139 1 omslag Cultuur in Oirschot - diverse documentatie
Documentatie 2140 1 omslag Familie Kruijsen, kunstenaars Jan en Antoon
Documentatie 2141 1 doos Carnaval in Oirschot Skon Orre Gat - allerlei documentatie
Documentatie 2144 1 omslag Kadastergegevens Grenspalenproject
Documentatie 2145 1 omslag Plattegronden, kaarten en Toponiemen gemeente Oirschot.
Documentatie 2146 1 doos Oorlogsjaren 1940 1945, Oirschot en omgeving
Documentatie 2147 1 omslag Oude geschriften en akten Fam. Schreurs
Documentatie 2172 1 omslag Werkgroep archeologie Heemkundekring, Archeologisch onderzoek Oirschot, Archeologie algemeen
Kranten en tijdschriften 1024 1 omslag buurtblad Rond de Papketel
Kranten en tijdschriften 1026 1 omslag knipsels Kerk Sint Pieter
Kranten en tijdschriften 1027 1 omslag De 4 Gilden
Documentatie 2205 1 omslag Huizen in centrum met de namen en hun bewoners.
Documentatie 2207 1 omslag Oirschots volkslied Geschiedenis van de eierenvrouw of Mieke van Oirschot (Oirschotse Mie)
Documentatie 2048 1 omslag Diverse informatie buitengebied Noord Brabant
Kranten en tijdschriften 2220 1 omslag Streekbelangen
Documentatie 2221 1 omslag Krantenknipsels en foto's over diverse branden
Documentatie 2222 1 omslag Krantenknipsels, foto's e.d. over de Latijnse school.
Organisatie en bestuur 2224 1 omslag Contributielijsten en ledenlijsten heemkundekring 1967-1978
Oprichting en statuten 2240 1 omslag Oprichting en statuten en allerlei documentatie van stichting oudheidkamer
Documentatie 2241 1 deel Diverse materialen van (lagere) scholen. Schoolkrant RK LTS 1969
Genealogie 2243 1 omslag Informatie over familie Somers, eigenaar van De Zwaan
Documentatie 2244 1 omslag Christiaan van Ameijden
Documentatie 2247 1 omslag Militaire kamp, militaire barakkenkamp
Beeld en geluid 2287 1 deel Fotoalbum met prentbriefkaarten van Best
Documentatie 2294 1 omslag Kaart zuidoost Brabant (86 Eindhoven op achterkant kaart geschreven)
Documentatie 2295 1 omslag Set van 8 kaarten ongedateerd met aantekeningen, kaart 1 Oisterwijk en Moergestel, kaart 2 Boxtel, kaart 3 Liempde en Sint Oedenrode, kaart 4 Haghorst...
Documentatie 2300 1 omslag Kaart Oirschot met straatnamenregister, schaal 1:20.000 (3 varianten)
Documentatie 2302 1 stuk Nieuwe kaart van de Meiery van 's Hertogenbosch en de Heerlykheden van Grave en Kuik, uitgegeven te Amsterdam by Isaak Tirion
Documentatie 2303 1 stuk Kaart Brabantia Ducatus Machlinie Urbis Dominium, afgedrukt in het Bisdomblad d.d. 22-12-1972
Documentatie 2077 1 omslag Oirschotse Carmel Sint Jozef Karmel Huize Bleijendael De Heilige Non (De lekkende non) Dr Feij en de Karmel Kloosters
Documentatie 2080 1 omslag Pastoors en kapelaans van Oirschot Kapittelheren Kapittels en kanunniken
Documentatie 2081 1 omslag Geestelijken - Rooms Katholieke geloof Informatie over diverse pastoors en dekens Informatie over diverse zusters
Documentatie 2082 1 omslag Informatie over Oirschotse Zouaven
Documentatie 2084 1 omslag Kerkgebouw St. Petrus - Oirschot Restauraties St Pieter en kerkinventaris
Documentatie 2086 1 doos Oud-Nederlandse, Brabantse en Oirschotse: verzen, liederen, diverse spreuken, gezegden, verhalen en gedichten Sommige gebundeld
Documentatie 2087 1 doos Boekjes met Verzen, Liederen, Gedichten, Spreuken en verhalen
Documentatie 2088 1 omslag Liederenbundel Heemkunde Oirschot (13x) voor gebruik tijdens voettocht naar Heilige Eik. Liedtekst: Hertog Jan (van Brabant)
Documentatie 2090 1 omslag Brabantse MonumentenPrijs
Documentatie 2269 - 1938 1 stuk Situatie-tekening sportpark - voetbal velden
Genealogie 2193 1400-1900 1 doos Aantekeningen genealogie van Esch
Documentatie 2232 1470-1527 1 omslag Oorkonden Oirschot RA122 en RA130
Documentatie 2211 1500-1648 1 omslag Historisch Oirschot in transcripties van 1500-1648
Transcripties akten 2203 1530-1549 1 omslag Transcripties protocollen met vermelding van Esch
Documentatie 2234 1550-1567 1 omslag Van Esch R136B - 1550 en R140A - 1567
Documentatie 2233 1581-1785 1 omslag Oirschotse kerkrekeningen Oirschot - R140B-1567 en R173-1650
Genealogie 2174 1600-1700 1 omslag Vertaling uit verpondingen - aangaande genealogie familie van Esch
Genealogie 2192 1600-1800 1 doos Kaartenbak met DTB gegevens geestelijken
Documentatie 2235 1613-1646 1 deel Notarieel archief Oirschot. 1613
Documentatie 2236 1621-begin 1700 1 omslag Notariele akten 1621-begin 1700
Documentatie 2312 1635 1 stuk Reproductie naar origineel uit 1635, quarta pars Brabantiae cujus caput Sylvaducis, Willebrordus vander Burght.
Documentatie 2212 1649-1710 1 omslag Historisch Oirschot in transcripties van 1649-1710
Documentatie 2314 1650 1 stuk Reproduktie van kaart Leo Belgicus, uitgave Belgium sive Inferior N.J. Piscatorem (= Visscher) Amsterdam 1650, cartograaf en graveur Claes Jan Vissche...
Documentatie 2237 1652-1707 1 omslag Schepenprotocol R208 t/m R234
Documentatie 2229 1661 1 omslag Dr. Feij - artikelen van 1661, kopieën van geschriften. RA Oirschot 211, 212 Beschrijving uit Kampinia van dr. Feij
Documentatie 2307 1696 1 stuk Afdruk van kaart van 1696, Le duche de Brabant qui comprend les quartiers de Louvain, Brusselles, Anvers en Bos Leduc (Hertogdom Brabant).
Documentatie 2213 1711-1818 1 omslag Historisch Oirschot in transcripties van 1711-1818
Oud archief 2262 1748-1754 1 deel Boek met specificatie zaken Albertus van Nahuys procureur gerecht Oirschot en losse aantekeningen
Oud archief 2142 1776 / 1832 1 omslag Grensbepalingen en grenspalen
Overig 2281 1794 1 stuk Kopie van overzichtskaart Oost-Brabant door Hendrik Verhees uit 1794
Documentatie 2069 1800 - 2000 1 omslag Administratie gemeente Oirschot, gemeentehuis, raadhuis/administratiegebouw
Documentatie 2238 1800-1918 1 deel Officiële notariële akten fam. van Hamsvoort 5 november 1918, 11 november 1914, 1 mei 1849, 26 april 1861, 24 oktober 1911, 23 mei 1800, 25 mei 1857, ...
Documentatie 2189 1800-2000 1 omslag Kerkhoven: Sint Petrus-kerkhof, Protestants kerkhof, Joodse begraafplaats, familiegraf de Milet van Coehoorn, Montfortanen en Carmelitessen, 't Kruis ...
Documentatie 2072 1803 - 2015 1 omslag Burgemeesters van Oirschot
Documentatie 2242 1819 1 omslag Documentatie over de splitsing Oirschot - Best
Documentatie 2214 1819-1907 1 omslag Historisch Oirschot in transcripties van 1819-1907
Kranten en tijdschriften 1094 1821-2011 1 omslag burgemeesters van Oirschot
Oud archief 2267 1823 1 omslag Korte memorie van de Revenuen en Uitgave van 't Capittel van Oorschot zoo alst in 't jaar 1792 is verantwoord door de Rentmeester J.H. van Heurn, orig...
Kranten en tijdschriften 2255 1826 1 omslag Provinciaal dagblad dingsdag 25 april 1826 en vrijdag 12 mei 1826
Documentatie 2231 1826-1872 1 deel Gemeenteraadsvergaderingen
Overig 2249 1832 1 omslag Minuutkaarten op karton geplakt, A1 t/m A3, B1 t/m B4 en C1 t/m C4
Overig 2250 1832 1 omslag Minuutkaarten op karton geplakt, D1 t/m D4, E1 t/m E3, F1 t/m F3 en G1 t/m G3
Overig 2251 1832 1 omslag Map met minuutplans Kadaster 80x100 cm, kaarten Spoordonk A1 t/m A3, Hedel B1 t/m B4, Straten C1 t/m C4, De Notel D1 t/m D4, De Heide E1 t/m E3, Het D...
Overig 2279 1832 1 omslag Ingekleurde minuutkaarten naar gebruik, Oirschot A3, Sectie B Hedel, Sectie C Straten, Sectie D Notel, Sectie E de Heide, Sectie F Het Dorp en Sectie ...
Documentatie 2318 1832 1 stuk Kopie deel van sectie D, tweede blad, Moleneindsche Akkers
Documentatie 2075 1850-2000 1 omslag Klooster Nazareth
Documentatie 2323 1866 1 stuk Twee ingelijste kaarten van J. Kuijper, schaal 1:50.000 van gemeente Oostelbeers c.a. en gemeente Vessem c.a. Geschonken door mevr. Camp uit Acht in 2...
Kranten en tijdschriften 2179 1883 - 1884 1 omslag Tijdschrift voor Noordbrabantsche geschiedenis taal- en letterkunde. - August Sassen.
Documentatie 2292 1885 1 stuk Stafkaart ten behoeve der Cavaleriemanoeuvres in 1885
Kranten en tijdschriften 1077 1885-2011 1 omslag arti et amicitiae
Documentatie 2265 1890-1891-1892 1 omslag Noordbrabantsche almanak
Overig 2162 1898 -1920 1 omslag Correspondentie Noyen, Smits, Provincie Noord Brabant, Den Bosch, 's Gravenhage
Documentatie 2168 1900-1950 1 omslag Cursus materiaal - literatuurcursussen - muziekcursussen - godsdienst/levensbeschouing - kunst - culturele vorming
Beeld en geluid 2181 1900-2000 1 deel Foto-album met diverse foto's
Beeld en geluid 2182 1900-2000 1 deel Foto album - krantenartikelen - parochiehuis - gemeentehuis - raadhuis - boterfabriek - pakhuis - begijnhof - kantongerecht - van oud naar nieuw
Beeld en geluid 2183 1900-2000 1 deel Foto album - festiviteiten - vieringen - diverse verenigingen - voetbalclubs - arti et amicitiae - welpen - boerenovertochten - processies - sociaal d...
Beeld en geluid 2184 1900-2000 1 deel Fotoalbum personen - Huize Sint Joris
Documentatie 2186 1900-2000 1 deel Archief Herman Strijbos, architekt uit Eersel - Kerken in Oirschot - foto's - bouw- en werktekeningen - Correspondentie en krantenartikelen
Beeld en geluid 2187 1900-2000 1 deel Foto-album panden en straatjes in Oirschot
Beeld en geluid 2188 1900-2000 1 deel Fotoalbum kerkgebouw - altaar - beelden - preekstoel - glas in lood en toren St. Petrus -Restauratie - gemeentehuis - raadhuis - luchtfoto's klooster ...
Documentatie 2049 1900-2000 1 omslag Onderwijs Oirschot
Documentatie 2076 1900-2000 1 omslag Dr. Feij Hof van Solms
Documentatie 2078 1900-2000 1 omslag Paters Montfortanen Geschiedenis Klooster Montfortanen
Documentatie 2228 1905 1 omslag 75 jaar Smetsers Oliehandel
Documentatie 2215 1908-1919 1 omslag Historisch Oirschot in transcripties van 1908-1919
Documentatie 2097 1909-2006 1 omslag Diverse stukken gilde Sint Sebastiaan
Kranten en tijdschriften 1052 1910-2004 1 omslag knipsels groeten uit Oirschot kaarten
Kranten en tijdschriften 1050 1917-2006 1 omslag knipsels prominenten en minder prominenten inwoners oirschot
Documentatie 2298 1921 1 stuk Kaart No 669, Oorschotsche Heide, schaal 1:25000
Genealogie 2161 1923 1 stuk Uittreksel uit Oud Oisterwijk door A. Huybers over Nicolaas van Esch, pag. 160-188
Overig 2246 1925 1 deel Ledenboek Parochie Oirschot met geboortedatums en adressen van de leden.
Overig 2283 1926 1 stuk Overzichtskaart gemeente Oirschot, schaal 1:10000 met toponiemen / veldnamen
Kranten en tijdschriften 1071 1929-2011 1 omslag verenigingen diverse
Overig 2278 1930 1 stuk Kaart op linnen, behoort bij schrijven van de directeur van Publieke Werken nr. 4/38/1472 d.d. 7 juni 1930
Documentatie 2293 1930 1 stuk Stafkaart No 51 Eindhoven Westelijk halfblad, schaal 1:50000
Documentatie 2257 1932 1 deel De Roepstem, jaargang 5, 23 november 1932, Nr. 24, blz. 371 en 371 artikel Onze Parochiekerk Oirschot
Kranten en tijdschriften 1043 1933-2011 1 omslag knipsels kapellen - eik-Antonius-odulphus-besteweg kruisjes
Documentatie 2254 1934-1944 1 deel Verslagen- en notulenboekje RK Middenstands Gilde
Documentatie 2124 1934-1959 1 omslag Mr. Pieter van Kollenburg - Muziek, Arti et Amicitiae
Kranten en tijdschriften 1083 1936-2006 1 omslag koninklijke onderscheiding in Oirschot ridder-officier
Documentatie 2223 1937-1970 1 omslag huisnummerlijsten van 1937-1970
Kranten en tijdschriften 1047 1937-2005 1 omslag knipsels bevrijdings- oranjefeesten
Kranten en tijdschriften 1082 1939-1995 1 omslag koninklijke onderscheiding Oirschot brons-zilver-goud
Documentatie 2185 1940-1945 1 deel Oirschot en de Tweede Wereld Oorlog door Frans Beks
Documentatie 2200 1940-1945 1 deel Dagboek oorlog van Eijmbertha Noijen en oorlogsnotities van Marietje van Esch
Documentatie 2270 1940-1945 1 doos 3 mappen met documentatie over Tweede Wereldoorlog
Documentatie 2271 1940-1945 1 doos 2 mappen met documentatie over de Tweede Wereldoorlog
Documentatie 2272 1940-1945 1 doos 2 mappen met documentatie Tweede Wereldoorlog
Beeld en geluid 2191 1944 1 deel Foto's van St Petrus kerk in brand en kapotgeschoten tijdens de Tweede Wereldoorlog
Documentatie 2178 1946 1 deel Nieuwe Tijden - Foto's van verwoeste kerkgebouwen en kloosters na de tweede wereldoorlog. Foto's van Coppens. Oproep voor investering t.b.v. herbouw K...
Kranten en tijdschriften 1079 1946-2007 1 omslag geschiedenis Oirschot
Kranten en tijdschriften 2083 1948-1950 1 doos jaargangen Rond den Orskotsen Torre - Nieuwsbrief voor Oirschotse soldaten in Nederlands Indië (niet compleet)
Kranten en tijdschriften 1086 1948-2011 1 omslag kerkelijke en militaire orden
Kranten en tijdschriften 1107 1949-2011 1 omslag knipsels sint sebastiaan
Overig 2154 1950 1 stuk Tweede druk van den bundel Brabantse liederen
Documentatie 2137 1950 e.v. 1 doos Cajotten-cabaret Toneelvereniging Sancta Maria Opgevoerde toneelstukken
Documentatie 2266 1950-1960 1 omslag Een tegen allen - kopie foto's
Documentatie 2123 1950-1965 1 omslag Mr. Pieter van Kollenburg - Politiek
Documentatie 2170 1950-1990 1 omslag Streekarchief, Oude benamingen van panden/huizen in Oirschot, Prijsvraag van streekarchief over oude huizen en hun eigenaren/bewoners
Kranten en tijdschriften 2129 1950-1999 1 deel Defensieplannen Oirschot - Krantenknipsels ingebonden
Documentatie 2130 1950-1999 1 omslag Molens - krantenknipsels
Documentatie 2046 1950-2000 1 omslag Boerderijen algemeen - diverse info
Documentatie 2054 1950-2000 1 omslag Uitwisseling Oirschot en Westerloo (België) en Wschowa (Polen). Vriendschapsgemeenten van Oirschot
Kranten en tijdschriften 1058 1950-2011 1 omslag asielzoekers - afkick centrum
Documentatie 2074 1950-2015 1 omslag Gemeentelijke ontwikkeling Oirschot/Dorps- en stadsvernieuwing
Overig 2253 1952 1 omslag Set kaarten, verzamelkaart sectie B t/m H, B1, B2, B3, B4, C1, C2 (2 ex.), C3, C4, D1, D2, D3, D4, D5, E1, E2, E3, E4, F1, F2, F6, G1, G2, G3, G4, H1,...
Overig 2062 1952 1 omslag Kadastrale kaarten Oirschot B1 en B3, schaal 1:2500 (gevouwen)
Overig 2063 1952 1 omslag Kadastrale kaarten Oirschot C1 (3 ex.), C2 1e ged., C2 2de ged. (2 ex.), C3 (2 ex.) en C4 (2 ex.), schaal 1:2500 (gevouwen)
Overig 2065 1952 1 omslag Kadastrale kaarten Oirschot E1 (2 ex.), E2 (2 ex.), E3 (2 ex.) en E4, schaal 1:2500 (gevouwen)
Overig 2066 1952 1 omslag Kadastrale kaarten Oirschot F1 (2 ex.), F2, F3 (2 ex.), F4 (2 ex.), F5 (2 ex.) en F6 (2 ex.), schaal 1:2500 (gevouwen)
Overig 2067 1952 1 omslag Kadastrale kaarten Oirschot G1, G2 (2 ex.), G3 (3 ex.), G4 en G5, schaal 1:2500 (gevouwen)
Overig 2068 1952 1 omslag Kadastrale kaarten Oirschot H1, H2 en H3, schaal 1:2500 (gevouwen)
Overig 2064 1952-1965 1 omslag Kadastrale kaarten Oirschot D1, D2, D3 (3 ex.), D4 (3 ex.) en D5, schaal 1:2500 (gevouwen)
Documentatie 2127 1953-1959 1 omslag Mr. Pieter van Kollenburg - KJMV
Documentatie 2117 1953-1960 1 omslag Mr. Pieter van Kollenburg - Correspondentie met gemeente
Activiteiten 2016 1953-2004 1 omslag Overzicht lezingen en excursies
Kranten en tijdschriften 1070 1953-2011 1 omslag kloosters
Documentatie 2118 1954-1960 1 deel Mr. Pieter van Kollenburg - Privé
Documentatie 2120 1954-1960 1 omslag Mr. Pieter van Kollenburg - Huwelijken
Documentatie 2121 1954-1962 1 omslag Mr. Pieter van Kollenburg - Divers
Documentatie 2135 1955 1 doos Tweelingencongres
Kranten en tijdschriften 1046 1955 1 omslag knipsels tweelingen congres
Overig 2284 1955 1 stuk Percelenkaart Oirschot 2 november 1955
Documentatie 2119 1955-1961 1 omslag Mr. Pieter van Kollenburg - Carnaval KJMV
Documentatie 2273 1956 -2015 1 doos 1 map met documenten over diverse monumenten 1 map met documenten over Het Kleinnood - kleine monumentjes / monumentale versieringen in Oirschot
Documentatie 2105 1957-1959 1 omslag Reeks krantenartikelen over ambachten, onder andere: de smid, de molenaar, de imker, de kuiper, de slachter, de klompenmaker,
Documentatie 2126 1957-1967 1 omslag Mr. Pieter van Kollenburg - KJMV programma's
Kranten en tijdschriften 1029 1957-2010 1 omslag gouden bruiloft
Kranten en tijdschriften 1032 1957-2010 1 omslag knipsels scouting
Documentatie 2125 1959 - 1961 1 omslag Mr. Pieter van Kollenburg - Heemkunde
Documentatie 2096 1959-1961 1 omslag Notulen algemene ledenvergadering en patroonsfeest gilde Sint Sebastiaan
Documentatie 2122 1959-1967 1 omslag Mr. Pieter van Kollenburg - krantenknipselarchief
Kranten en tijdschriften 1098 1959-2011 1 omslag knipsels brandweer
Kranten en tijdschriften 1041 1960-2011 1 omslag knipsles raadsleden
Kranten en tijdschriften 1065 1960-2011 1 omslag verkeerswegen
Kranten en tijdschriften 1093 1960-2011 1 omslag parochie H. Bernadette - Ned. Hervormde kerk
Kranten en tijdschriften 1108 1960-2011 1 omslag knipsels meubel industrie
Documentatie 2201 1961 1 deel Excursie naar Lourdes door inwoners van Oirschot met krantenknipsels en adressenlijsten.
Documentatie 2290 1961 1 omslag Stafkaarten, No 51A (Oirschot), 51B (Best), 51C (Hoogeloon) en 51D (Veldhoven)
Kranten en tijdschriften 1062 1961-2011 1 omslag criminaliteit
Kranten en tijdschriften 1067 1962-2011 1 omslag landgoederen- - buitengebied - ruilverkaveling
Overig 2285 1963-1964 1 omslag KAART Ruilverkaveling Oirschot - Best binnen de voorlopige blokgrens (gekleurd), schaal 1:15000, NBR 63.200, opname 1963 - KAART Ruilverkaveling Oirsc...
Kranten en tijdschriften 1088 1963-2000 1 omslag Oirschots bedrijven
Kranten en tijdschriften 1091 1963-2007 1 omslag Huize Sint Joris
Kranten en tijdschriften 1090 1963-2011 1 omslag diverse koren - toneel en cultuur (deel 2)
Kranten en tijdschriften 1080 1963-2066 1 omslag schilderfamilie Kruysen
Documentatie 2045 1964-1985 1 doos Ruilverkaveling / Landinrichting Oirschot - Best
Documentatie 2225 1965 1 deel Van slotklooster tot actieve congregatie, klooster Nazareth Oirschot, Uitgave 1965, door zuster Domitilla van Delft.
Organisatie en bestuur 2159 1965-1980 1 omslag Ruilverkaveling Oirschot - Best, Rapport betreffende ruilverkaveling van gronden in de gemeenten Oirschot, Best, Boxtel, Liempde en Oost-, West- en Mi...
Kranten en tijdschriften 1033 1966-2002 1 omslag knipsels heem
Kranten en tijdschriften 1100 1966-2004 1 omslag knipsels oude en verdwenen monumenten
Kranten en tijdschriften 1066 1966-2011 1 omslag verkeerswegen
Kranten en tijdschriften 1102 1966-2011 1 omslag knipsels politie
Documentatie 2316 1967 1 stuk Plattegrond gemeente Oirschot, eerste druk, juli 1967, schaal 1:15.000.
Documentatie 2288 1967-1969 1 omslag Streekarchivariaat 'Noord-Kempenland'. Enige facetten uit het verleden van Oirschot en Best (2 delen)
Kranten en tijdschriften 1109 1968-2008 1 omslag knipsels gemeente financien
Kranten en tijdschriften 1044 1968-2011 1 omslag knipsels woningbouw en ruimtelijk ordening
Kranten en tijdschriften 1031 1969-2007 1 omslag knipsel vier generaties
Kranten en tijdschriften 1056 1969-2011 1 omslag militaire kamp en strijpse kampen
Kranten en tijdschriften 1057 1969-2011 1 omslag militaire kamp en strijpse kampen
Kranten en tijdschriften 1095 1969-2011 1 omslag gemeenten raad
Documentatie 2291 1970 1 omslag Stafkaarten No 51A (Oisterwijk) en No 51B (Best)
Documentatie 2169 1970-1999 1 omslag buurtvereniging Torenzicht
Kranten en tijdschriften 1069 1970-2011 1 omslag bouwprojecten
Kranten en tijdschriften 1076 1971-2007 1 omslag banken - accountants - assurantie - makelaars
Kranten en tijdschriften 1073 1971-2011 1 omslag cafe's
Documentatie 2256 1972 1 deel cursus Paleografie met opdrachten en uitwerkingen
Documentatie 2305 1972 1 omslag Stafkaarten No 51A (Oisterwijk) en No 51B (Best), schaal 1:25.000
Kranten en tijdschriften 1059 1972-1981 1 omslag woonwagen beleid
Kranten en tijdschriften 1089 1972-2006 1 omslag diverse koren - toneel en cultuur (deel 1)
Kranten en tijdschriften 1048 1972-2010 1 omslag knipsels kermis - carnaval
Kranten en tijdschriften 1096 1972-2011 1 omslag musea - 4 kwartier - hand/span - poffer - Nazareth
Kranten en tijdschriften 1092 1973-2010 1 omslag Den Enck
Kranten en tijdschriften 1074 1973-2011 1 omslag de zwaan
Beeld en geluid 2324 1975 1 deel Map met foto's restauratie Spoordonkse Watermolen in 1975 door Louis de Kok in opdracht van Emile van Esch. De foto's zijn gemaakt door Noud Aartsen.
Kranten en tijdschriften 1061 1975-1960 1 omslag paardenstal
Kranten en tijdschriften 1060 1975-1977 1 omslag zaak dr. scholman
Kranten en tijdschriften 1040 1975-2007 1 omslag knipsels beeldende kunst
Kranten en tijdschriften 1072 1975-2011 1 omslag restaurants - hotel - party centrum
Kranten en tijdschriften 1097 1976-2003 1 omslag knipsels streekarchief
Financiën 2219 1977- 1999 1 stuk Kasboek van de heemkundekring
Kranten en tijdschriften 1000 1978-1987 1 omslag knipsels juli 1978- mei 1987
Kranten en tijdschriften 1078 1979-1981 1 omslag Oirschot 1500 jaar
Kranten en tijdschriften 1113 1979-2007 1 omslag knipsels gemeente "de scheper" en jeugdraad
Kranten en tijdschriften 1049 1979-2011 1 omslag knipsels buurtverenigingen
Kranten en tijdschriften 1099 1979-2011 1 omslag knipsels oirschot
Overig 2286 1980 1 stuk Kultuurkaart, Ruilverkaveling Vier Mennekesbrug 01-12-1980, schaal 1:5000
Documentatie 2304 1980 1 stuk Stafkaart No 51A Oirschot zuid, schaal 1:10.000
Documentatie 2092 1980 1 omslag Organisatie Oirschot 1500 en Jubeljaar
Documentatie 2148 1980-1990 1 doos Promotiemateriaal Oirschot Diverse folders reclamedrukwerk VVV-informatie Rondwandelingen, Gemeentegidsen 1980, 1990
Kranten en tijdschriften 1007 1980-1994 1 omslag knipsels augustus 1980-januari 1994
Organisatie en bestuur 2007 1980-2000 1 omslag Ledenlijsten HKK
Organisatie en bestuur 2009 1980-2000 1 omslag Verslagen jaarvergaderingen HKK
Activiteiten 2011 1980-2000 1 omslag Uitnodigingen van ledenactiviteiten (lezingen, excursies etc.)
Documentatie 2089 1980-2010 1 omslag Documentatie Open Monumentendag
Kranten en tijdschriften 1028 1980-2011 1 omslag Diftar, Intervieuws, Markt Oirschot, Megastallen, Industrie
Documentatie 2268 1980-2015 1 omslag Diverse correspondentie - brieven - briefwisseling
Overig 2248 1981 1 deel Ruilverkaveling Oirschot-Best, map ca. 1x1,80m met overzichtskaarten Sectie K Oirschot - blad 1 t/m 8, Sectie L - blad 1 t/m 9, Sectie M - blad 1 t/m ...
Kranten en tijdschriften 1030 1981-2000 1 omslag knipsels 100 jarige
Kranten en tijdschriften 1081 1982-2011 1 omslag zilveren erepenning gemeente Oirschot
Documentatie 2260 1984 1 omslag Oirschots Progressieven politiek - politieke partij - verkiezingen
Documentatie 2208 1985-1999 1 omslag Overzicht pastoors van Oirschot, boekje installatie pastoor Spijkers en Klomp en boekje priesterfeest van Schijndel
Documentatie 2306 1986-1987 1 omslag Kadaster en openbare registers, directie Noord-Brabant, Eindhoven, schaal 1:25.000, kaart 51A (Oisterwijk), 51B (Best), 51C (Hoogeloon), 51D (Veldhove...
Documentatie 2264 1987 -2004 1 omslag CDA - fractie en bestuur - Oirschotse politiek correspondentie - verslagen - speech/toespraak bij afscheid Theo van de Loo, oud raadslid en wethouder
Kranten en tijdschriften 1001 1987-1990 1 omslag knipsels augustus 1987-juli1990
Kranten en tijdschriften 1034 1988-2002 1 omslag knipsels rode kruis
Documentatie 2047 1989 1 omslag Cultuurhistorische monumenten inventarisatie Notel e.o. - inventarisatie - diverse artikelen - kaarten
Organisatie en bestuur 2157 1989-1991 1 omslag Komplan Oirschot 1989, Bezwaarschriften Komplan, Beslissing op bezwaarschrift 1991
Kranten en tijdschriften 1087 1989-2000 1 omslag C 'est la vie Oirschot
Kranten en tijdschriften 1002 1990-1992 1 omslag knipsels juli 1990-april 1992
Kranten en tijdschriften 1054 1990-1998 1 omslag knipsels 1990-1998
Documentatie 2175 1990-2000 1 omslag Stukken van de werkgroep archeologie - heemkundekring de heerlijkheid oirschot archeologische werkgroep Onderwerpen: huize Ten Bergh - Ekerschot -
Documentatie 2277 1990-2010 1 doos 2 mappen met documentatie Heemkundekring De Heerlijkheid - uitnodigingen lezingen, jaarvergaderingen, verslag jaarvergaderingen, krantenartikelen heem...
Kranten en tijdschriften 1085 1990-2011 1 omslag culturele prijs en wapen fam. van Esch
Jubilea 2031 1991 1 deel Foto's van 40-jarig jubileum HeemkundeKring Oirschot - Reisje Amsterdam - Receptie
Kranten en tijdschriften 1003 1992-1993 1 omslag knipsels april 1992-april 1993
Documentatie 2239 1992-1993 1 deel Wapen meester Gerard Goossensstichting. Heeft te maken met 'Oog op Oirschot'. Hetzelfde wapen staat op de uitnodiging open monumentendag 1992.
Kranten en tijdschriften 1111 1992-2003 1 omslag gemeentelijke herindeling
Documentatie 2155 1993 1 stuk 25 jaar ouderenwerk Oirschot 1968-1993
Kranten en tijdschriften 1004 1993-1994 1 omslag knipsels juni 1993-september 1994
Documentatie 2104 1993-2011 1 omslag Brabants studentengilde
Kranten en tijdschriften 1005 1994-1995 1 omslag knipsels september 1994-november 1995
Kranten en tijdschriften 1103 1994-2006 1 omslag knipsels oirschotse kunst
Documentatie 2315 1995 1 stuk Kaart Oirschot in vogelvlucht, uitgegeven door de VVV, getekend door Anne Lernout.
Kranten en tijdschriften 1009 1995-1996 1 omslag knipsels januari 1995-november 1996
Kranten en tijdschriften 1101 1995-2003 1 deel knipsels linden markt
Kranten en tijdschriften 1010 1996 1 omslag knipsels november 1996-december 1996
Documentatie 2106 1996 1 omslag Knipselkrant gemeente Oirschot 1996
Kranten en tijdschriften 1084 1996-2011 1 omslag koninklijke onderscheiding in Oirschot lid v.d. Oranje Nassau
Documentatie 2301 1997 1 stuk Kaart met gemeentegrens Oirschot, schaal 1:50.000 datum 15-01-1997, nr. TAK0.270 (3 stuks)
Kranten en tijdschriften 1042 1997-1981 1 omslag knipsels gemeentehuis
Kranten en tijdschriften 1011 1997-1999 1 omslag knipsels januari 1997-mei 1999
Kranten en tijdschriften 1075 1997-2004 1 omslag de poort
Kranten en tijdschriften 1045 1997-2011 1 omslag knipsels agri - camping mkb buitengebied
Kranten en tijdschriften 1063 1997-2011 1 omslag sport algemeen
Kranten en tijdschriften 1064 1997-2011 1 omslag sport algemeen
Kranten en tijdschriften 1068 1997-2011 1 omslag kanaalzone
Documentatie 2107 1998 1 omslag Knipselkrant gemeente Oirschot 1998
Kranten en tijdschriften 1008 1998-1999 1 omslag knipsels divers 1998-1999
Kranten en tijdschriften 1038 1998-2000 1 omslag knipsels honden poep
Genealogie 2218 1998-2003 1 omslag Genealogie de Cort bestaande uit het tijdschrift Kroniek de Cort deel I t/m XI.
Kranten en tijdschriften 1013 1999 1 omslag knipsels januari 1999-augustus 1999
Kranten en tijdschriften 1014 1999 1 omslag knipsels augustus 1999-december 1999
Kranten en tijdschriften 1023 1999 1 omslag knipsels overgetypt uit kranten jan. 1999-dec.1999
Documentatie 2108 1999 1 omslag Knipselkrant gemeente Oirschot 1999
Documentatie 2109 1999 1 omslag Knipselkrant gemeente Oirschot 1999
Kranten en tijdschriften 1015 1999-2000 1 omslag knipsels december 1999-juni 2000
Kranten en tijdschriften 1036 1999-2000 1 omslag knipsels bedrijf vogels
Kranten en tijdschriften 1051 1999-2001 1 omslag knipsels monumentale bomen
Kranten en tijdschriften 1037 1999-2003 1 omslag knipels schade claim gemeente oirschot
Kranten en tijdschriften 1053 1999-2010 1 omslag verkiezingen 1999-2002-2006-2010
Kranten en tijdschriften 1112 1999-2011 1 omslag knipsels burgemeesters - wethouders - secretarissen - amtenaren
Kranten en tijdschriften 1016 2000 1 omslag knipsels juni 2000-december 2000
Documentatie 2110 2000 1 omslag Knipselkrant gemeente Oirschot 2000
Kranten en tijdschriften 1110 2000-2004 1 omslag knipsels gemeente ruimtelijke ordening
Documentatie 2021 2000-2008 1 omslag Documentatie van diverse werkgroepen binnen de HKK (Heemkamer, Kleinood, SBEO, Overleg Beerschen Aard, Straatnaamgeving, RHC Eindhoven etc)
Documentatie 2025 2000-2008 1 omslag Documentatie Platform Gebiedsontwikkeling Gemeente Oirschot (Werkgroep Plattelandsvernieuwing).
Documentatie 2070 2000-2010 1 omslag Woningbedrijf Oirschot, Laurentius,
Kranten en tijdschriften 1017 2001 1 omslag knipsel januari 2001-mei 2001
Kranten en tijdschriften 1019 2001 1 omslag knipsels juni 2001-december 2001
Jubilea 2032 2001 1 omslag Foto's t.g.v. jubileum 50-jarig jubileum Heemkundekring Oirschot
Documentatie 2111 2001 1 omslag Knipselkrant gemeente Oirschot 2001
Organisatie en bestuur 2014 2001-2002 1 omslag Verslagen jaarvergaderingen HKK
Activiteiten 2017 2001-2004 1 omslag Uitnodigingen activiteiten (lezingen en excursies) en diversen
Organisatie en bestuur 2018 2001-2004 1 omslag Verslagen jaarvergaderingen, verslagen bestuursvergaderingen en ledenlijsten HKK
Kranten en tijdschriften 1006 2002 1 omslag knipsels januari 2002-mei 2002
Documentatie 2165 2002 1 deel Resultaten onderzoek heemkundig profiel Meierij, Rapportage onderzoek heemkundig profiel Meierij, Adviezen n.a.v. onderzoek door Bureau Erasmus in opd...
Kranten en tijdschriften 1021 2002 1 omslag knipsels mei 2002-december 2002
Documentatie 2112 2002 1 omslag Knipselkrant gemeente Oirschot 2002
Kranten en tijdschriften 1020 2003 1 omslag knipsels januari 2003-juni 2003
Documentatie 2079 2003 1 omslag Viering 100 jaar Montfortanen
Documentatie 2113 2003 1 omslag Knipselkrant gemeente Oirschot 2003
Activiteiten 2143 2003 - 2011 1 pak Grenspalenproject: 1 Grenspalen Correspondentie en subsidie 2 Grenspalen Technische achtergrond, 3 Grenspalen Kaarten en uitvoering
Kranten en tijdschriften 1012 2003-2004 1 omslag knipsels juli 2003-april 2004
Genealogie 2156 2004 1 stuk Genealogie Veroude
Kranten en tijdschriften 1018 2004 1 omslag knipsels maart 2004-september 2004
Kranten en tijdschriften 1039 2004 1 omslag knipsels katten ratten
Documentatie 2114 2004 1 omslag Knipselkrant gemeente Oirschot 2004
Kranten en tijdschriften 1022 2004-2005 1 omslag knipsels september 2004-februari 2005
Documentatie 2022 2004-2010 1 omslag Documentatie Brabants Heem ('t Koeriertje, Regio V-overleg, Raad van Aangeslotenen)
Documentatie 2023 2004-2010 1 omslag Uitnodigingen en verslagen regionale overlegvormen van monumentencommissie De Kempen
Documentatie 2024 2004-2010 1 omslag Documentatie overleg beekdal De Beerze.
Documentatie 2167 2004-2011 1 doos Brabants, kwartaalblad over Brabantse taal, literatuur, muziek, dialect- en naamkunde, Jaargang 1 t/m 8, nr. 1 t/m 32. Brabants dialect
Organisatie en bestuur 2019 2005-2006-2007 1 omslag Verslagen jaarvergaderingen, verslagen bestuursvergaderingen en evaluatie werkgroep: op zoek naar nieuwe voorzitter.
Documentatie 2044 2007 en 2008 1 doos Bestemmingsplan Buitengebied - plannen en bijlagen Bestemmingsplan centrum Oirschot - plannen en bijlagen
Documentatie 2043 2008 1 omslag Bestemmingsplan Centrum Oirschot (Komplan)
Kranten en tijdschriften 1035 2008-1965 1 omslag knipsels klein bedrijf
Activiteiten 2020 2008-2012 1 omslag Uitnodigingen jaarvergaderingen, ledenactiviteiten (lezingen en excursies etc) en Nieuwsbrieven HKK
Documentatie 2263 2009-2010-2011 1 omslag Werkgroep Kleinnood - Heemkunde Kring De heerlijkheid Oirschot - Fietstochten langs bermmonumenten programma, verslagen, foto
Organisatie en bestuur 2150 2010-2015 1 omslag Diverse stukken secretariaat
Documentatie 2050 20e eeuw 1 omslag Bezittingen en tentoonstelling bezittingen (1970)Heemkundekring
Documentatie 2051 20e eeuw 1 omslag Museum De Vier Quartieren
Documentatie 2052 20e eeuw 1 omslag Brabantse Poffers en Mutsen
Documentatie 2053 20e eeuw 1 omslag Bovenlichten Oirschot
Beeld en geluid 2055 20e eeuw 1 omslag Foto's van melkfabriek St. Odulphus. Met briefje van schenker; de heer Bosch uit Lieshout.
Documentatie 2057 20e eeuw 1 omslag Oirschotse bedrijven
Documentatie 2058 20e eeuw 1 omslag Gemeenschapshuis De Enck
Documentatie 2073 20e eeuw 1 omslag Gemeentelijke herindeling
Documentatie 2091 20e eeuw 1 doos Diverse kranten- en tijdschriftartikelen geschiedenis Oirschot in de 20e eeuw met verschillende onderwerpen: gilde, monumenten, boerderijen
Documentatie 2098 20e eeuw 1 omslag Diverse stukken Gilde Sancta Barbara
Documentatie 2099 20e eeuw 1 omslag Diverse stukken O.L.V. Broederschap
Documentatie 2100 20e eeuw 1 omslag Diverse stukken gilde Sint Joris
Documentatie 2101 20e eeuw 1 omslag Diverse stukken gilde Sint Catrien Tekst Willem Iven i.v.m. Amnesty International 1980
Documentatie 2102 20e eeuw 1 omslag Algemene informatie gilden
Documentatie 2103 20e eeuw 1 omslag Diverse stukken Landjuweel
Documentatie 2115 20e eeuw 1 omslag KBO
Documentatie 2116 20e eeuw 1 omslag IVN
Documentatie 2071 20e en 21e eeuw 1 omslag Oirschotse Vrijwillige Brandweer
Documentatie 2061 21e eeuw 1 omslag Huize Sint Joris
Activiteiten 2164 30 april 1964 1 pak Programma Torenfeesten t.g.v. het herstel van de toren sinds 1944
Jubilea 2153 30 november 1930 1 stuk Programma feestelijkheden, Diamanten jubelfeest, Aartsbroederschap De Heilige Familie te Oirschot
Genealogie 2160 4-12-1989 1 stuk Stamboom familie Smetsers
Documentatie 2210 500-1499 1 omslag Historisch Oirschot in transcripties van 500-1499
Documentatie 2230 begin 20e eeuw 1 omslag Documentatie, foto's van H. en W. van der Sanden, Witte Paters uit Oirschot. Nalatenschappen, rekeningen, pasfoto's
Documentatie 2321 ca. 1600 1 omslag Reproduktie van oude kaarten markt Oirschot in map.
Documentatie 2322 ca. 1600 1 omslag Reprodukties van oude kaarten van Oirschot e.o.
Documentatie 2313 ca. 1750 1 stuk Reproduktie van kaart Brabantiae, Germaniae inferioris nobilissimae provinciae de scriptio.
Oud archief 2274 ca. 1800-1900 1 omslag Diverse originele afschriften van transport aktes, veilingen, boedelbeschrijvingen e.d. ongesorteerd, familie van Esch
Oud archief 2275 ca. 1800-1900 1 omslag Diverse originele afschriften van transport aktes, veilingen, boedelbeschrijvingen e.d. ongesorteerd, familie de Croon / de Kroon
Oud archief 2276 ca. 1800-1900 1 omslag Diverse originele afschriften van transport aktes, veilingen, boedelbeschrijvingen e.d. ongesorteerd, familie Vogels
Documentatie 2308 ca. 1860 1 deel Kaarten der provinciën van het Koningrijk der Nederlanden met bijvoeging van uitvoerige statistieke opgave van P.H. Witkamp behelsende, 1 Grootte en b...
Documentatie 2311 ca. 1905 1 stuk Kaart gemeente Oirschot, schaal 1:25.000 met veldnamen.
Documentatie 2297 ca. 1930 1 stuk Vooroorlogse Kaart Noord-Brabant, schaal 1:165.000
Documentatie 2299 ca. 1930 1 stuk Kaart No 668, Middelbeers, schaal 1:25000
Documentatie 2317 ca. 1964-1970 1 omslag kaarten en omschrijving ruilverkaveling Oirschot en Best.
Overig 2280 ca. 1970 1 stuk Kaart met registratienr. 0/92, overzichtskaart gemeente Oirschot ca. 1970
Documentatie 2296 ca. 1970 1 stuk Kaart Oirschot, O-132 met reg. nr. O-92
Documentatie 2309 ca. 1970 1 stuk Kaart van Oirschot met percelen zonder omschrijving en nummer.
Documentatie 2310 ca. 1970 1 stuk Kaart van Oirschot met percelen zonder omschrijving, nummer en met diverse handgeschreven aantekeningen.
Documentatie 2319 ca. 1970 1 stuk Kopie van overzichtskaart militair oefenterrein.
Overig 2282 ca. 2000 1 omslag Luchtfoto's centrum Oirschot (3 ex.)
Documentatie 2173 divers 1 omslag Benamingen in Oirschot, Toponiemen, Veldnamen, Huizen/panden en hun bewoners
Documentatie 2190 januari 1955 1 deel Geïllustreerde beschrijving van de R.K. St. Petrus Banden te Oirschot door Kees Geenen jr.
Documentatie 2209 juni 1965 1 deel Huishoudelijke voorlichting van de NCB
Documentatie 2093 na 1945 1 omslag Oorlog en bevrijding (herdenking)
Overig 2094 oktober 1994 1 deel Receptieboek van de expositie in verband met 50 jaar bevrijding van Oirschot. Georganiseerd door de Heemkundekring De Heerlijkheid Oirschot.
Beeld en geluid 2001 Onbekend 1 omslag Diverse foto's en pentekeningen
Beeld en geluid 2002 Onbekend 1 omslag Diverse foto's
Genealogie 2158 Onbekend 1 deel Genealogie van Overbeek
Genealogie 2163 Onbekend 1 stuk Genealogie de Kroon, de Croon, Croonen, Croon over 16 generaties (136 pag).
Transcripties akten 2166 Onbekend 1 deel Afschrift ven een geschreven kopie akte landrechten vrijheid Oirschot, september 1750
Overig 2171 onbekend 1 omslag Geschreven vertelsels / verhalen over "vroeger" van Luus van Hout (de Gaast)
Genealogie 2176 onbekend 1 omslag Kopieën uit boek (?), pag 31 -36 Genealogie van fam van Esch 1400 - 1800 in relatie tot Ekerschot - Eekerschot - Eckerschot - Eeckerschot
Overig 2177 onbekend 1 stuk Onbekend Maria lied Onze Lieve vrouw van den Heilige Eik Muziek: prof. dr. W. Kerssemakers Tekst: Pastoor A. van Delft
Documentatie 2180 onbekend 1 deel Huis Ten Bergh - huize Ten Bergh - diverse informatie
Documentatie 2194 onbekend 1 doos Kerckhofse/Kerkhofse molen met transcripties
Documentatie 2195 Onbekend 1 doos Watermolen Spoordonk met transcripties
Documentatie 2196 Onbekend 1 doos Stratense molen met transcripties en foto's
Documentatie 2033 onbekend 1 omslag Diverse documentatie Harmonie Arti et Amicitiae
Documentatie 2197 Onbekend 1 pak Notelse molen, De Korenaar
Documentatie 2034 onbekend 1 omslag Diverse documentatie Zangkoren
Documentatie 2198 Onbekend 1 deel Gemeentewapens, familiewapens, geschiedenis wapen van Oirschot en wandkleden
Documentatie 2035 onbekend 1 omslag Diverse documentatie over diverse sport
Documentatie 2036 onbekend 1 omslag Diverse documentatie paardensport
Documentatie 2037 onbekend 1 omslag Joodse gemeenschap Oirschot
Documentatie 2038 onbekend 1 deel Diverse info Heilige Eik Oirschot
Documentatie 2039 onbekend 1 omslag Het Kruis - Oude Grintweg Oirschot Het verhaal van Giovanni Castione
Documentatie 2040 onbekend 1 doos Documentatie religieuze monumenten - kapellen - kerken - begraafplaatsen
Documentatie 2204 Onbekend 1 deel Onderzoek kasteel ten Bergh in Spoordonk en familie de Merode
Documentatie 2041 onbekend 1 omslag Scouting Oirschot - diverse documentatie
Documentatie 2206 Onbekend 1 deel Het verhaal van twee Oirschotse Missionarissen, Herman en Willem van der Sanden.
Documentatie 2042 onbekend 1 omslag Feestgidsen en programma's van diverse activiteiten informatie
Genealogie 2226 Onbekend 1 omslag Genealogie de Merode met diverse losse aantekeningen
Overig 2252 Onbekend 1 omslag Set kadastrale kaarten Oirschot A1 (2 ex.), A2 (2 ex.), A3 (2 ex.), Hedel B1 (3 ex.), B2 (3 ex.), B3 (3 ex.), B4 (3 ex.), Straten C1 (2 ex.), C2 (2 e...
Documentatie 2320 onbekend 1 stuk Kaart Proefgebied Midden-Oost Brabant
Beeld en geluid 2217 rond 1800, 1904, vanaf 1940 1 omslag Foto's, kaarten, tekeningen van de Sint Petrus kerk, wederopbouw na instorting 1904, brand in 1944, inwijding door Pastoor de Vries en pater Jan de Kr...
Oud archief 2059 sept 1698 1 omslag Kopie: register van de pachten en de renten alsmede van het huis en landerijen gehoorende aan Sint Joris Gasthuijs
Kranten en tijdschriften 1055 tot 2011 1 omslag 9 scholen - 1 peuterschool - 1 kleuterschool
Documentatie 2259 v.a. 1995 1 omslag Stichting Boterwijk - Monumenten - Buitengebied - Glastuinbouw - Bestemmingsplan - Veldkruis - notulen, nieuwsbrieven, correspondentie, krantenknipsel...
Beeld en geluid 2199 Van 1850 - 1950 1 omslag Diverse foto's:voetbalclub, pasfoto's, boogschutters 1897, verenigingsfoto's Ibony (?), Arti et Amicitiae tussen 1880 en 1899. Raad 1925, fam van Esch...
Genealogie 2202 vanaf 1600 1 deel Stamboom - genealogie fam Smits
Documentatie 2258 vanaf 18 mei 1928 1 deel CV van Toon van Esch. Een ordner over het leven van Toon van Esch.
Documentatie 2056 vanaf 1800 1 omslag Bierbrouwerijen Oirschot
Documentatie 2060 vanaf 1925 1 omslag Huize Sint Joris
Documentatie 2245 vanaf 1947 1 omslag Documentatie industrie-commissie.
Documentatie 2289 vanaf 1963 1 omslag Vrienden van het Vlaamse land
Documentatie 2095 vanaf 1970 1 doos Gemeentegidsen - De Kletsmeyer - VVV informatie
Documentatie 2261 vanaf 1977 1 omslag Bestemmingsplan Buitengebied Oirschot Correspondentie - krantenknipsels - gemeenteraadsverslagen
Beeld en geluid 2216 vanaf circa 1960 1 omslag (Lucht)foto's van Oirschot, Spoordonk
414 record(s) [Toon paginanummers]

Volg ons op: