Verbindt verborgen verleden


Heemkundekring "de Heerlijkheid Oirschot" beschikt over een uitgebreid archief. Het archief bestaat uit een grote verzameling documenten, die in de loop der jaren door heemleden verzameld, getranscribeerd en deels gedigitaliseerd zijn. Onderstaand treft u een overzicht van het geïnventariseerde archief aan. Het register is doorzoekbaar op rubriek en beschrijving.

Pagina: van 3   <Terug Volgende>   414 record(s) [Toon alles]
Rubriek Inv. # Datering Bundeling Beschrijving Bijlage
Jubilea 2153 30 november 1930 1 stuk Programma feestelijkheden, Diamanten jubelfeest, Aartsbroederschap De Heilige Familie te Oirschot
Overig 2154 1950 1 stuk Tweede druk van den bundel Brabantse liederen
Documentatie 2155 1993 1 stuk 25 jaar ouderenwerk Oirschot 1968-1993
Genealogie 2156 2004 1 stuk Genealogie Veroude
Genealogie 2160 4-12-1989 1 stuk Stamboom familie Smetsers
Genealogie 2161 1923 1 stuk Uittreksel uit Oud Oisterwijk door A. Huybers over Nicolaas van Esch, pag. 160-188
Genealogie 2163 Onbekend 1 stuk Genealogie de Kroon, de Croon, Croonen, Croon over 16 generaties (136 pag).
Overig 2177 onbekend 1 stuk Onbekend Maria lied Onze Lieve vrouw van den Heilige Eik Muziek: prof. dr. W. Kerssemakers Tekst: Pastoor A. van Delft
Financiën 2219 1977- 1999 1 stuk Kasboek van de heemkundekring
Documentatie 2269 - 1938 1 stuk Situatie-tekening sportpark - voetbal velden
Overig 2278 1930 1 stuk Kaart op linnen, behoort bij schrijven van de directeur van Publieke Werken nr. 4/38/1472 d.d. 7 juni 1930
Overig 2280 ca. 1970 1 stuk Kaart met registratienr. 0/92, overzichtskaart gemeente Oirschot ca. 1970
Overig 2281 1794 1 stuk Kopie van overzichtskaart Oost-Brabant door Hendrik Verhees uit 1794
Overig 2283 1926 1 stuk Overzichtskaart gemeente Oirschot, schaal 1:10000 met toponiemen / veldnamen
Overig 2284 1955 1 stuk Percelenkaart Oirschot 2 november 1955
Overig 2286 1980 1 stuk Kultuurkaart, Ruilverkaveling Vier Mennekesbrug 01-12-1980, schaal 1:5000
Documentatie 2292 1885 1 stuk Stafkaart ten behoeve der Cavaleriemanoeuvres in 1885
Documentatie 2293 1930 1 stuk Stafkaart No 51 Eindhoven Westelijk halfblad, schaal 1:50000
Documentatie 2296 ca. 1970 1 stuk Kaart Oirschot, O-132 met reg. nr. O-92
Documentatie 2297 ca. 1930 1 stuk Vooroorlogse Kaart Noord-Brabant, schaal 1:165.000
Documentatie 2298 1921 1 stuk Kaart No 669, Oorschotsche Heide, schaal 1:25000
Documentatie 2299 ca. 1930 1 stuk Kaart No 668, Middelbeers, schaal 1:25000
Documentatie 2301 1997 1 stuk Kaart met gemeentegrens Oirschot, schaal 1:50.000 datum 15-01-1997, nr. TAK0.270 (3 stuks)
Documentatie 2302 1 stuk Nieuwe kaart van de Meiery van 's Hertogenbosch en de Heerlykheden van Grave en Kuik, uitgegeven te Amsterdam by Isaak Tirion
Documentatie 2303 1 stuk Kaart Brabantia Ducatus Machlinie Urbis Dominium, afgedrukt in het Bisdomblad d.d. 22-12-1972
Documentatie 2304 1980 1 stuk Stafkaart No 51A Oirschot zuid, schaal 1:10.000
Documentatie 2307 1696 1 stuk Afdruk van kaart van 1696, Le duche de Brabant qui comprend les quartiers de Louvain, Brusselles, Anvers en Bos Leduc (Hertogdom Brabant).
Documentatie 2309 ca. 1970 1 stuk Kaart van Oirschot met percelen zonder omschrijving en nummer.
Documentatie 2310 ca. 1970 1 stuk Kaart van Oirschot met percelen zonder omschrijving, nummer en met diverse handgeschreven aantekeningen.
Documentatie 2311 ca. 1905 1 stuk Kaart gemeente Oirschot, schaal 1:25.000 met veldnamen.
Documentatie 2312 1635 1 stuk Reproductie naar origineel uit 1635, quarta pars Brabantiae cujus caput Sylvaducis, Willebrordus vander Burght.
Documentatie 2313 ca. 1750 1 stuk Reproduktie van kaart Brabantiae, Germaniae inferioris nobilissimae provinciae de scriptio.
Documentatie 2314 1650 1 stuk Reproduktie van kaart Leo Belgicus, uitgave Belgium sive Inferior N.J. Piscatorem (= Visscher) Amsterdam 1650, cartograaf en graveur Claes Jan Vissche...
Documentatie 2315 1995 1 stuk Kaart Oirschot in vogelvlucht, uitgegeven door de VVV, getekend door Anne Lernout.
Documentatie 2316 1967 1 stuk Plattegrond gemeente Oirschot, eerste druk, juli 1967, schaal 1:15.000.
Documentatie 2318 1832 1 stuk Kopie deel van sectie D, tweede blad, Moleneindsche Akkers
Documentatie 2319 ca. 1970 1 stuk Kopie van overzichtskaart militair oefenterrein.
Documentatie 2320 onbekend 1 stuk Kaart Proefgebied Midden-Oost Brabant
Documentatie 2323 1866 1 stuk Twee ingelijste kaarten van J. Kuijper, schaal 1:50.000 van gemeente Oostelbeers c.a. en gemeente Vessem c.a. Geschonken door mevr. Camp uit Acht in 2...
Activiteiten 2143 2003 - 2011 1 pak Grenspalenproject: 1 Grenspalen Correspondentie en subsidie 2 Grenspalen Technische achtergrond, 3 Grenspalen Kaarten en uitvoering
Activiteiten 2164 30 april 1964 1 pak Programma Torenfeesten t.g.v. het herstel van de toren sinds 1944
Documentatie 2197 Onbekend 1 pak Notelse molen, De Korenaar
Kranten en tijdschriften 1000 1978-1987 1 omslag knipsels juli 1978- mei 1987
Kranten en tijdschriften 1001 1987-1990 1 omslag knipsels augustus 1987-juli1990
Kranten en tijdschriften 1002 1990-1992 1 omslag knipsels juli 1990-april 1992
Kranten en tijdschriften 1003 1992-1993 1 omslag knipsels april 1992-april 1993
Kranten en tijdschriften 1004 1993-1994 1 omslag knipsels juni 1993-september 1994
Kranten en tijdschriften 1005 1994-1995 1 omslag knipsels september 1994-november 1995
Kranten en tijdschriften 1006 2002 1 omslag knipsels januari 2002-mei 2002
Kranten en tijdschriften 1007 1980-1994 1 omslag knipsels augustus 1980-januari 1994
Kranten en tijdschriften 1008 1998-1999 1 omslag knipsels divers 1998-1999
Kranten en tijdschriften 1009 1995-1996 1 omslag knipsels januari 1995-november 1996
Kranten en tijdschriften 1011 1997-1999 1 omslag knipsels januari 1997-mei 1999
Kranten en tijdschriften 1010 1996 1 omslag knipsels november 1996-december 1996
Kranten en tijdschriften 1012 2003-2004 1 omslag knipsels juli 2003-april 2004
Kranten en tijdschriften 1013 1999 1 omslag knipsels januari 1999-augustus 1999
Kranten en tijdschriften 1014 1999 1 omslag knipsels augustus 1999-december 1999
Kranten en tijdschriften 1015 1999-2000 1 omslag knipsels december 1999-juni 2000
Beeld en geluid 2001 Onbekend 1 omslag Diverse foto's en pentekeningen
Beeld en geluid 2002 Onbekend 1 omslag Diverse foto's
Organisatie en bestuur 2007 1980-2000 1 omslag Ledenlijsten HKK
Organisatie en bestuur 2009 1980-2000 1 omslag Verslagen jaarvergaderingen HKK
Activiteiten 2011 1980-2000 1 omslag Uitnodigingen van ledenactiviteiten (lezingen, excursies etc.)
Organisatie en bestuur 2014 2001-2002 1 omslag Verslagen jaarvergaderingen HKK
Activiteiten 2016 1953-2004 1 omslag Overzicht lezingen en excursies
Activiteiten 2017 2001-2004 1 omslag Uitnodigingen activiteiten (lezingen en excursies) en diversen
Organisatie en bestuur 2018 2001-2004 1 omslag Verslagen jaarvergaderingen, verslagen bestuursvergaderingen en ledenlijsten HKK
Organisatie en bestuur 2019 2005-2006-2007 1 omslag Verslagen jaarvergaderingen, verslagen bestuursvergaderingen en evaluatie werkgroep: op zoek naar nieuwe voorzitter.
Activiteiten 2020 2008-2012 1 omslag Uitnodigingen jaarvergaderingen, ledenactiviteiten (lezingen en excursies etc) en Nieuwsbrieven HKK
Documentatie 2021 2000-2008 1 omslag Documentatie van diverse werkgroepen binnen de HKK (Heemkamer, Kleinood, SBEO, Overleg Beerschen Aard, Straatnaamgeving, RHC Eindhoven etc)
Documentatie 2022 2004-2010 1 omslag Documentatie Brabants Heem ('t Koeriertje, Regio V-overleg, Raad van Aangeslotenen)
Documentatie 2023 2004-2010 1 omslag Uitnodigingen en verslagen regionale overlegvormen van monumentencommissie De Kempen
Documentatie 2024 2004-2010 1 omslag Documentatie overleg beekdal De Beerze.
Documentatie 2025 2000-2008 1 omslag Documentatie Platform Gebiedsontwikkeling Gemeente Oirschot (Werkgroep Plattelandsvernieuwing).
Kranten en tijdschriften 1016 2000 1 omslag knipsels juni 2000-december 2000
Kranten en tijdschriften 1017 2001 1 omslag knipsel januari 2001-mei 2001
Kranten en tijdschriften 1018 2004 1 omslag knipsels maart 2004-september 2004
Kranten en tijdschriften 1019 2001 1 omslag knipsels juni 2001-december 2001
Kranten en tijdschriften 1020 2003 1 omslag knipsels januari 2003-juni 2003
Kranten en tijdschriften 1021 2002 1 omslag knipsels mei 2002-december 2002
Kranten en tijdschriften 1022 2004-2005 1 omslag knipsels september 2004-februari 2005
Kranten en tijdschriften 1023 1999 1 omslag knipsels overgetypt uit kranten jan. 1999-dec.1999
Kranten en tijdschriften 1024 1 omslag buurtblad Rond de Papketel
Kranten en tijdschriften 1026 1 omslag knipsels Kerk Sint Pieter
Kranten en tijdschriften 1027 1 omslag De 4 Gilden
Kranten en tijdschriften 1028 1980-2011 1 omslag Diftar, Intervieuws, Markt Oirschot, Megastallen, Industrie
Jubilea 2032 2001 1 omslag Foto's t.g.v. jubileum 50-jarig jubileum Heemkundekring Oirschot
Documentatie 2033 onbekend 1 omslag Diverse documentatie Harmonie Arti et Amicitiae
Documentatie 2034 onbekend 1 omslag Diverse documentatie Zangkoren
Documentatie 2035 onbekend 1 omslag Diverse documentatie over diverse sport
Documentatie 2036 onbekend 1 omslag Diverse documentatie paardensport
Documentatie 2037 onbekend 1 omslag Joodse gemeenschap Oirschot
Documentatie 2039 onbekend 1 omslag Het Kruis - Oude Grintweg Oirschot Het verhaal van Giovanni Castione
Documentatie 2041 onbekend 1 omslag Scouting Oirschot - diverse documentatie
Documentatie 2042 onbekend 1 omslag Feestgidsen en programma's van diverse activiteiten informatie
Documentatie 2043 2008 1 omslag Bestemmingsplan Centrum Oirschot (Komplan)
Documentatie 2046 1950-2000 1 omslag Boerderijen algemeen - diverse info
Documentatie 2047 1989 1 omslag Cultuurhistorische monumenten inventarisatie Notel e.o. - inventarisatie - diverse artikelen - kaarten
Documentatie 2048 1 omslag Diverse informatie buitengebied Noord Brabant
Kranten en tijdschriften 1029 1957-2010 1 omslag gouden bruiloft
Kranten en tijdschriften 1030 1981-2000 1 omslag knipsels 100 jarige
Kranten en tijdschriften 1031 1969-2007 1 omslag knipsel vier generaties
Kranten en tijdschriften 1032 1957-2010 1 omslag knipsels scouting
Kranten en tijdschriften 1033 1966-2002 1 omslag knipsels heem
Kranten en tijdschriften 1034 1988-2002 1 omslag knipsels rode kruis
Kranten en tijdschriften 1035 2008-1965 1 omslag knipsels klein bedrijf
Kranten en tijdschriften 1036 1999-2000 1 omslag knipsels bedrijf vogels
Kranten en tijdschriften 1037 1999-2003 1 omslag knipels schade claim gemeente oirschot
Kranten en tijdschriften 1038 1998-2000 1 omslag knipsels honden poep
Kranten en tijdschriften 1039 2004 1 omslag knipsels katten ratten
Kranten en tijdschriften 1040 1975-2007 1 omslag knipsels beeldende kunst
Kranten en tijdschriften 1041 1960-2011 1 omslag knipsles raadsleden
Kranten en tijdschriften 1042 1997-1981 1 omslag knipsels gemeentehuis
Kranten en tijdschriften 1043 1933-2011 1 omslag knipsels kapellen - eik-Antonius-odulphus-besteweg kruisjes
Kranten en tijdschriften 1044 1968-2011 1 omslag knipsels woningbouw en ruimtelijk ordening
Kranten en tijdschriften 1045 1997-2011 1 omslag knipsels agri - camping mkb buitengebied
Kranten en tijdschriften 1046 1955 1 omslag knipsels tweelingen congres
Kranten en tijdschriften 1047 1937-2005 1 omslag knipsels bevrijdings- oranjefeesten
Kranten en tijdschriften 1048 1972-2010 1 omslag knipsels kermis - carnaval
Kranten en tijdschriften 1049 1979-2011 1 omslag knipsels buurtverenigingen
Kranten en tijdschriften 1050 1917-2006 1 omslag knipsels prominenten en minder prominenten inwoners oirschot
Kranten en tijdschriften 1051 1999-2001 1 omslag knipsels monumentale bomen
Kranten en tijdschriften 1052 1910-2004 1 omslag knipsels groeten uit Oirschot kaarten
Kranten en tijdschriften 1053 1999-2010 1 omslag verkiezingen 1999-2002-2006-2010
Kranten en tijdschriften 1054 1990-1998 1 omslag knipsels 1990-1998
Kranten en tijdschriften 1055 tot 2011 1 omslag 9 scholen - 1 peuterschool - 1 kleuterschool
Documentatie 2049 1900-2000 1 omslag Onderwijs Oirschot
Documentatie 2050 20e eeuw 1 omslag Bezittingen en tentoonstelling bezittingen (1970)Heemkundekring
Documentatie 2051 20e eeuw 1 omslag Museum De Vier Quartieren
Documentatie 2052 20e eeuw 1 omslag Brabantse Poffers en Mutsen
Documentatie 2053 20e eeuw 1 omslag Bovenlichten Oirschot
Documentatie 2054 1950-2000 1 omslag Uitwisseling Oirschot en Westerloo (België) en Wschowa (Polen). Vriendschapsgemeenten van Oirschot
Beeld en geluid 2055 20e eeuw 1 omslag Foto's van melkfabriek St. Odulphus. Met briefje van schenker; de heer Bosch uit Lieshout.
Documentatie 2056 vanaf 1800 1 omslag Bierbrouwerijen Oirschot
Documentatie 2057 20e eeuw 1 omslag Oirschotse bedrijven
Documentatie 2058 20e eeuw 1 omslag Gemeenschapshuis De Enck
Oud archief 2059 sept 1698 1 omslag Kopie: register van de pachten en de renten alsmede van het huis en landerijen gehoorende aan Sint Joris Gasthuijs
Documentatie 2060 vanaf 1925 1 omslag Huize Sint Joris
Documentatie 2061 21e eeuw 1 omslag Huize Sint Joris
Overig 2062 1952 1 omslag Kadastrale kaarten Oirschot B1 en B3, schaal 1:2500 (gevouwen)
Overig 2063 1952 1 omslag Kadastrale kaarten Oirschot C1 (3 ex.), C2 1e ged., C2 2de ged. (2 ex.), C3 (2 ex.) en C4 (2 ex.), schaal 1:2500 (gevouwen)
Documentatie 2069 1800 - 2000 1 omslag Administratie gemeente Oirschot, gemeentehuis, raadhuis/administratiegebouw
Documentatie 2070 2000-2010 1 omslag Woningbedrijf Oirschot, Laurentius,
Documentatie 2071 20e en 21e eeuw 1 omslag Oirschotse Vrijwillige Brandweer
Documentatie 2072 1803 - 2015 1 omslag Burgemeesters van Oirschot
Overig 2064 1952-1965 1 omslag Kadastrale kaarten Oirschot D1, D2, D3 (3 ex.), D4 (3 ex.) en D5, schaal 1:2500 (gevouwen)
Overig 2065 1952 1 omslag Kadastrale kaarten Oirschot E1 (2 ex.), E2 (2 ex.), E3 (2 ex.) en E4, schaal 1:2500 (gevouwen)
Documentatie 2073 20e eeuw 1 omslag Gemeentelijke herindeling
Overig 2066 1952 1 omslag Kadastrale kaarten Oirschot F1 (2 ex.), F2, F3 (2 ex.), F4 (2 ex.), F5 (2 ex.) en F6 (2 ex.), schaal 1:2500 (gevouwen)
Documentatie 2074 1950-2015 1 omslag Gemeentelijke ontwikkeling Oirschot/Dorps- en stadsvernieuwing
Overig 2067 1952 1 omslag Kadastrale kaarten Oirschot G1, G2 (2 ex.), G3 (3 ex.), G4 en G5, schaal 1:2500 (gevouwen)
Overig 2068 1952 1 omslag Kadastrale kaarten Oirschot H1, H2 en H3, schaal 1:2500 (gevouwen)
Kranten en tijdschriften 1056 1969-2011 1 omslag militaire kamp en strijpse kampen
Kranten en tijdschriften 1057 1969-2011 1 omslag militaire kamp en strijpse kampen
Kranten en tijdschriften 1058 1950-2011 1 omslag asielzoekers - afkick centrum
Kranten en tijdschriften 1059 1972-1981 1 omslag woonwagen beleid
Kranten en tijdschriften 1060 1975-1977 1 omslag zaak dr. scholman
Kranten en tijdschriften 1061 1975-1960 1 omslag paardenstal
Kranten en tijdschriften 1062 1961-2011 1 omslag criminaliteit
Kranten en tijdschriften 1063 1997-2011 1 omslag sport algemeen
Kranten en tijdschriften 1064 1997-2011 1 omslag sport algemeen
Kranten en tijdschriften 1065 1960-2011 1 omslag verkeerswegen
Kranten en tijdschriften 1066 1966-2011 1 omslag verkeerswegen
Kranten en tijdschriften 1067 1962-2011 1 omslag landgoederen- - buitengebied - ruilverkaveling
Kranten en tijdschriften 1068 1997-2011 1 omslag kanaalzone
Kranten en tijdschriften 1069 1970-2011 1 omslag bouwprojecten
Kranten en tijdschriften 1070 1953-2011 1 omslag kloosters
Kranten en tijdschriften 1071 1929-2011 1 omslag verenigingen diverse
Kranten en tijdschriften 1072 1975-2011 1 omslag restaurants - hotel - party centrum
Kranten en tijdschriften 1073 1971-2011 1 omslag cafe's
Kranten en tijdschriften 1074 1973-2011 1 omslag de zwaan
Kranten en tijdschriften 1075 1997-2004 1 omslag de poort
Kranten en tijdschriften 1076 1971-2007 1 omslag banken - accountants - assurantie - makelaars
Kranten en tijdschriften 1077 1885-2011 1 omslag arti et amicitiae
Kranten en tijdschriften 1078 1979-1981 1 omslag Oirschot 1500 jaar
Kranten en tijdschriften 1079 1946-2007 1 omslag geschiedenis Oirschot
Kranten en tijdschriften 1081 1982-2011 1 omslag zilveren erepenning gemeente Oirschot
Kranten en tijdschriften 1080 1963-2066 1 omslag schilderfamilie Kruysen
Kranten en tijdschriften 1082 1939-1995 1 omslag koninklijke onderscheiding Oirschot brons-zilver-goud
Kranten en tijdschriften 1083 1936-2006 1 omslag koninklijke onderscheiding in Oirschot ridder-officier
Kranten en tijdschriften 1084 1996-2011 1 omslag koninklijke onderscheiding in Oirschot lid v.d. Oranje Nassau
Kranten en tijdschriften 1085 1990-2011 1 omslag culturele prijs en wapen fam. van Esch
Kranten en tijdschriften 1086 1948-2011 1 omslag kerkelijke en militaire orden
Kranten en tijdschriften 1087 1989-2000 1 omslag C 'est la vie Oirschot
Kranten en tijdschriften 1088 1963-2000 1 omslag Oirschots bedrijven
Kranten en tijdschriften 1089 1972-2006 1 omslag diverse koren - toneel en cultuur (deel 1)
Kranten en tijdschriften 1090 1963-2011 1 omslag diverse koren - toneel en cultuur (deel 2)
Kranten en tijdschriften 1091 1963-2007 1 omslag Huize Sint Joris
Kranten en tijdschriften 1092 1973-2010 1 omslag Den Enck
Kranten en tijdschriften 1093 1960-2011 1 omslag parochie H. Bernadette - Ned. Hervormde kerk
Kranten en tijdschriften 1094 1821-2011 1 omslag burgemeesters van Oirschot
Kranten en tijdschriften 1095 1969-2011 1 omslag gemeenten raad
Kranten en tijdschriften 1096 1972-2011 1 omslag musea - 4 kwartier - hand/span - poffer - Nazareth
Kranten en tijdschriften 1097 1976-2003 1 omslag knipsels streekarchief
Kranten en tijdschriften 1098 1959-2011 1 omslag knipsels brandweer
Kranten en tijdschriften 1099 1979-2011 1 omslag knipsels oirschot
Kranten en tijdschriften 1100 1966-2004 1 omslag knipsels oude en verdwenen monumenten
Kranten en tijdschriften 1102 1966-2011 1 omslag knipsels politie
Kranten en tijdschriften 1103 1994-2006 1 omslag knipsels oirschotse kunst
Kranten en tijdschriften 1107 1949-2011 1 omslag knipsels sint sebastiaan
Pagina: van 3   <Terug Volgende>   414 record(s) [Toon alles]

Volg ons op: