Verbindt verborgen verleden


Heemkundekring "de Heerlijkheid Oirschot" beschikt over een uitgebreid archief. Het archief bestaat uit een grote verzameling documenten, die in de loop der jaren door heemleden verzameld, getranscribeerd en deels gedigitaliseerd zijn. Onderstaand treft u een overzicht van het geïnventariseerde archief aan. Het register is doorzoekbaar op rubriek en beschrijving.

Pagina: van 3   <Terug Volgende>   414 record(s) [Toon alles]
Rubriek Inv. # Datering Bundeling Beschrijving Bijlage
Beeld en geluid 2216 vanaf circa 1960 1 omslag (Lucht)foto's van Oirschot, Spoordonk
Documentatie 2261 vanaf 1977 1 omslag Bestemmingsplan Buitengebied Oirschot Correspondentie - krantenknipsels - gemeenteraadsverslagen
Documentatie 2095 vanaf 1970 1 doos Gemeentegidsen - De Kletsmeyer - VVV informatie
Documentatie 2289 vanaf 1963 1 omslag Vrienden van het Vlaamse land
Documentatie 2245 vanaf 1947 1 omslag Documentatie industrie-commissie.
Documentatie 2060 vanaf 1925 1 omslag Huize Sint Joris
Documentatie 2056 vanaf 1800 1 omslag Bierbrouwerijen Oirschot
Documentatie 2258 vanaf 18 mei 1928 1 deel CV van Toon van Esch. Een ordner over het leven van Toon van Esch.
Genealogie 2202 vanaf 1600 1 deel Stamboom - genealogie fam Smits
Beeld en geluid 2199 Van 1850 - 1950 1 omslag Diverse foto's:voetbalclub, pasfoto's, boogschutters 1897, verenigingsfoto's Ibony (?), Arti et Amicitiae tussen 1880 en 1899. Raad 1925, fam van Esch...
Documentatie 2259 v.a. 1995 1 omslag Stichting Boterwijk - Monumenten - Buitengebied - Glastuinbouw - Bestemmingsplan - Veldkruis - notulen, nieuwsbrieven, correspondentie, krantenknipsel...
Kranten en tijdschriften 1055 tot 2011 1 omslag 9 scholen - 1 peuterschool - 1 kleuterschool
Oud archief 2059 sept 1698 1 omslag Kopie: register van de pachten en de renten alsmede van het huis en landerijen gehoorende aan Sint Joris Gasthuijs
Beeld en geluid 2217 rond 1800, 1904, vanaf 1940 1 omslag Foto's, kaarten, tekeningen van de Sint Petrus kerk, wederopbouw na instorting 1904, brand in 1944, inwijding door Pastoor de Vries en pater Jan de Kr...
Beeld en geluid 2001 Onbekend 1 omslag Diverse foto's en pentekeningen
Beeld en geluid 2002 Onbekend 1 omslag Diverse foto's
Genealogie 2158 Onbekend 1 deel Genealogie van Overbeek
Genealogie 2163 Onbekend 1 stuk Genealogie de Kroon, de Croon, Croonen, Croon over 16 generaties (136 pag).
Transcripties akten 2166 Onbekend 1 deel Afschrift ven een geschreven kopie akte landrechten vrijheid Oirschot, september 1750
Overig 2171 onbekend 1 omslag Geschreven vertelsels / verhalen over "vroeger" van Luus van Hout (de Gaast)
Genealogie 2176 onbekend 1 omslag Kopieën uit boek (?), pag 31 -36 Genealogie van fam van Esch 1400 - 1800 in relatie tot Ekerschot - Eekerschot - Eckerschot - Eeckerschot
Overig 2177 onbekend 1 stuk Onbekend Maria lied Onze Lieve vrouw van den Heilige Eik Muziek: prof. dr. W. Kerssemakers Tekst: Pastoor A. van Delft
Documentatie 2180 onbekend 1 deel Huis Ten Bergh - huize Ten Bergh - diverse informatie
Documentatie 2194 onbekend 1 doos Kerckhofse/Kerkhofse molen met transcripties
Documentatie 2195 Onbekend 1 doos Watermolen Spoordonk met transcripties
Documentatie 2196 Onbekend 1 doos Stratense molen met transcripties en foto's
Documentatie 2033 onbekend 1 omslag Diverse documentatie Harmonie Arti et Amicitiae
Documentatie 2197 Onbekend 1 pak Notelse molen, De Korenaar
Documentatie 2034 onbekend 1 omslag Diverse documentatie Zangkoren
Documentatie 2198 Onbekend 1 deel Gemeentewapens, familiewapens, geschiedenis wapen van Oirschot en wandkleden
Documentatie 2035 onbekend 1 omslag Diverse documentatie over diverse sport
Documentatie 2036 onbekend 1 omslag Diverse documentatie paardensport
Documentatie 2037 onbekend 1 omslag Joodse gemeenschap Oirschot
Documentatie 2038 onbekend 1 deel Diverse info Heilige Eik Oirschot
Documentatie 2039 onbekend 1 omslag Het Kruis - Oude Grintweg Oirschot Het verhaal van Giovanni Castione
Documentatie 2040 onbekend 1 doos Documentatie religieuze monumenten - kapellen - kerken - begraafplaatsen
Documentatie 2204 Onbekend 1 deel Onderzoek kasteel ten Bergh in Spoordonk en familie de Merode
Documentatie 2041 onbekend 1 omslag Scouting Oirschot - diverse documentatie
Documentatie 2206 Onbekend 1 deel Het verhaal van twee Oirschotse Missionarissen, Herman en Willem van der Sanden.
Documentatie 2042 onbekend 1 omslag Feestgidsen en programma's van diverse activiteiten informatie
Genealogie 2226 Onbekend 1 omslag Genealogie de Merode met diverse losse aantekeningen
Overig 2252 Onbekend 1 omslag Set kadastrale kaarten Oirschot A1 (2 ex.), A2 (2 ex.), A3 (2 ex.), Hedel B1 (3 ex.), B2 (3 ex.), B3 (3 ex.), B4 (3 ex.), Straten C1 (2 ex.), C2 (2 e...
Documentatie 2320 onbekend 1 stuk Kaart Proefgebied Midden-Oost Brabant
Overig 2094 oktober 1994 1 deel Receptieboek van de expositie in verband met 50 jaar bevrijding van Oirschot. Georganiseerd door de Heemkundekring De Heerlijkheid Oirschot.
Documentatie 2093 na 1945 1 omslag Oorlog en bevrijding (herdenking)
Documentatie 2209 juni 1965 1 deel Huishoudelijke voorlichting van de NCB
Documentatie 2190 januari 1955 1 deel Geïllustreerde beschrijving van de R.K. St. Petrus Banden te Oirschot door Kees Geenen jr.
Documentatie 2173 divers 1 omslag Benamingen in Oirschot, Toponiemen, Veldnamen, Huizen/panden en hun bewoners
Overig 2282 ca. 2000 1 omslag Luchtfoto's centrum Oirschot (3 ex.)
Overig 2280 ca. 1970 1 stuk Kaart met registratienr. 0/92, overzichtskaart gemeente Oirschot ca. 1970
Documentatie 2296 ca. 1970 1 stuk Kaart Oirschot, O-132 met reg. nr. O-92
Documentatie 2309 ca. 1970 1 stuk Kaart van Oirschot met percelen zonder omschrijving en nummer.
Documentatie 2310 ca. 1970 1 stuk Kaart van Oirschot met percelen zonder omschrijving, nummer en met diverse handgeschreven aantekeningen.
Documentatie 2319 ca. 1970 1 stuk Kopie van overzichtskaart militair oefenterrein.
Documentatie 2317 ca. 1964-1970 1 omslag kaarten en omschrijving ruilverkaveling Oirschot en Best.
Documentatie 2297 ca. 1930 1 stuk Vooroorlogse Kaart Noord-Brabant, schaal 1:165.000
Documentatie 2299 ca. 1930 1 stuk Kaart No 668, Middelbeers, schaal 1:25000
Documentatie 2311 ca. 1905 1 stuk Kaart gemeente Oirschot, schaal 1:25.000 met veldnamen.
Documentatie 2308 ca. 1860 1 deel Kaarten der provinciën van het Koningrijk der Nederlanden met bijvoeging van uitvoerige statistieke opgave van P.H. Witkamp behelsende, 1 Grootte en b...
Oud archief 2274 ca. 1800-1900 1 omslag Diverse originele afschriften van transport aktes, veilingen, boedelbeschrijvingen e.d. ongesorteerd, familie van Esch
Oud archief 2275 ca. 1800-1900 1 omslag Diverse originele afschriften van transport aktes, veilingen, boedelbeschrijvingen e.d. ongesorteerd, familie de Croon / de Kroon
Oud archief 2276 ca. 1800-1900 1 omslag Diverse originele afschriften van transport aktes, veilingen, boedelbeschrijvingen e.d. ongesorteerd, familie Vogels
Documentatie 2313 ca. 1750 1 stuk Reproduktie van kaart Brabantiae, Germaniae inferioris nobilissimae provinciae de scriptio.
Documentatie 2321 ca. 1600 1 omslag Reproduktie van oude kaarten markt Oirschot in map.
Documentatie 2322 ca. 1600 1 omslag Reprodukties van oude kaarten van Oirschot e.o.
Documentatie 2230 begin 20e eeuw 1 omslag Documentatie, foto's van H. en W. van der Sanden, Witte Paters uit Oirschot. Nalatenschappen, rekeningen, pasfoto's
Documentatie 2210 500-1499 1 omslag Historisch Oirschot in transcripties van 500-1499
Genealogie 2160 4-12-1989 1 stuk Stamboom familie Smetsers
Jubilea 2153 30 november 1930 1 stuk Programma feestelijkheden, Diamanten jubelfeest, Aartsbroederschap De Heilige Familie te Oirschot
Activiteiten 2164 30 april 1964 1 pak Programma Torenfeesten t.g.v. het herstel van de toren sinds 1944
Documentatie 2061 21e eeuw 1 omslag Huize Sint Joris
Documentatie 2071 20e en 21e eeuw 1 omslag Oirschotse Vrijwillige Brandweer
Documentatie 2050 20e eeuw 1 omslag Bezittingen en tentoonstelling bezittingen (1970)Heemkundekring
Documentatie 2051 20e eeuw 1 omslag Museum De Vier Quartieren
Documentatie 2052 20e eeuw 1 omslag Brabantse Poffers en Mutsen
Documentatie 2053 20e eeuw 1 omslag Bovenlichten Oirschot
Beeld en geluid 2055 20e eeuw 1 omslag Foto's van melkfabriek St. Odulphus. Met briefje van schenker; de heer Bosch uit Lieshout.
Documentatie 2057 20e eeuw 1 omslag Oirschotse bedrijven
Documentatie 2058 20e eeuw 1 omslag Gemeenschapshuis De Enck
Documentatie 2073 20e eeuw 1 omslag Gemeentelijke herindeling
Documentatie 2091 20e eeuw 1 doos Diverse kranten- en tijdschriftartikelen geschiedenis Oirschot in de 20e eeuw met verschillende onderwerpen: gilde, monumenten, boerderijen
Documentatie 2098 20e eeuw 1 omslag Diverse stukken Gilde Sancta Barbara
Documentatie 2099 20e eeuw 1 omslag Diverse stukken O.L.V. Broederschap
Documentatie 2100 20e eeuw 1 omslag Diverse stukken gilde Sint Joris
Documentatie 2101 20e eeuw 1 omslag Diverse stukken gilde Sint Catrien Tekst Willem Iven i.v.m. Amnesty International 1980
Documentatie 2102 20e eeuw 1 omslag Algemene informatie gilden
Documentatie 2103 20e eeuw 1 omslag Diverse stukken Landjuweel
Documentatie 2115 20e eeuw 1 omslag KBO
Documentatie 2116 20e eeuw 1 omslag IVN
Organisatie en bestuur 2150 2010-2015 1 omslag Diverse stukken secretariaat
Documentatie 2263 2009-2010-2011 1 omslag Werkgroep Kleinnood - Heemkunde Kring De heerlijkheid Oirschot - Fietstochten langs bermmonumenten programma, verslagen, foto
Activiteiten 2020 2008-2012 1 omslag Uitnodigingen jaarvergaderingen, ledenactiviteiten (lezingen en excursies etc) en Nieuwsbrieven HKK
Kranten en tijdschriften 1035 2008-1965 1 omslag knipsels klein bedrijf
Documentatie 2043 2008 1 omslag Bestemmingsplan Centrum Oirschot (Komplan)
Documentatie 2044 2007 en 2008 1 doos Bestemmingsplan Buitengebied - plannen en bijlagen Bestemmingsplan centrum Oirschot - plannen en bijlagen
Organisatie en bestuur 2019 2005-2006-2007 1 omslag Verslagen jaarvergaderingen, verslagen bestuursvergaderingen en evaluatie werkgroep: op zoek naar nieuwe voorzitter.
Documentatie 2167 2004-2011 1 doos Brabants, kwartaalblad over Brabantse taal, literatuur, muziek, dialect- en naamkunde, Jaargang 1 t/m 8, nr. 1 t/m 32. Brabants dialect
Documentatie 2022 2004-2010 1 omslag Documentatie Brabants Heem ('t Koeriertje, Regio V-overleg, Raad van Aangeslotenen)
Documentatie 2023 2004-2010 1 omslag Uitnodigingen en verslagen regionale overlegvormen van monumentencommissie De Kempen
Documentatie 2024 2004-2010 1 omslag Documentatie overleg beekdal De Beerze.
Kranten en tijdschriften 1022 2004-2005 1 omslag knipsels september 2004-februari 2005
Genealogie 2156 2004 1 stuk Genealogie Veroude
Kranten en tijdschriften 1018 2004 1 omslag knipsels maart 2004-september 2004
Kranten en tijdschriften 1039 2004 1 omslag knipsels katten ratten
Documentatie 2114 2004 1 omslag Knipselkrant gemeente Oirschot 2004
Kranten en tijdschriften 1012 2003-2004 1 omslag knipsels juli 2003-april 2004
Activiteiten 2143 2003 - 2011 1 pak Grenspalenproject: 1 Grenspalen Correspondentie en subsidie 2 Grenspalen Technische achtergrond, 3 Grenspalen Kaarten en uitvoering
Kranten en tijdschriften 1020 2003 1 omslag knipsels januari 2003-juni 2003
Documentatie 2079 2003 1 omslag Viering 100 jaar Montfortanen
Documentatie 2113 2003 1 omslag Knipselkrant gemeente Oirschot 2003
Kranten en tijdschriften 1006 2002 1 omslag knipsels januari 2002-mei 2002
Documentatie 2165 2002 1 deel Resultaten onderzoek heemkundig profiel Meierij, Rapportage onderzoek heemkundig profiel Meierij, Adviezen n.a.v. onderzoek door Bureau Erasmus in opd...
Kranten en tijdschriften 1021 2002 1 omslag knipsels mei 2002-december 2002
Documentatie 2112 2002 1 omslag Knipselkrant gemeente Oirschot 2002
Activiteiten 2017 2001-2004 1 omslag Uitnodigingen activiteiten (lezingen en excursies) en diversen
Organisatie en bestuur 2018 2001-2004 1 omslag Verslagen jaarvergaderingen, verslagen bestuursvergaderingen en ledenlijsten HKK
Organisatie en bestuur 2014 2001-2002 1 omslag Verslagen jaarvergaderingen HKK
Kranten en tijdschriften 1017 2001 1 omslag knipsel januari 2001-mei 2001
Kranten en tijdschriften 1019 2001 1 omslag knipsels juni 2001-december 2001
Jubilea 2032 2001 1 omslag Foto's t.g.v. jubileum 50-jarig jubileum Heemkundekring Oirschot
Documentatie 2111 2001 1 omslag Knipselkrant gemeente Oirschot 2001
Documentatie 2070 2000-2010 1 omslag Woningbedrijf Oirschot, Laurentius,
Documentatie 2021 2000-2008 1 omslag Documentatie van diverse werkgroepen binnen de HKK (Heemkamer, Kleinood, SBEO, Overleg Beerschen Aard, Straatnaamgeving, RHC Eindhoven etc)
Documentatie 2025 2000-2008 1 omslag Documentatie Platform Gebiedsontwikkeling Gemeente Oirschot (Werkgroep Plattelandsvernieuwing).
Kranten en tijdschriften 1110 2000-2004 1 omslag knipsels gemeente ruimtelijke ordening
Kranten en tijdschriften 1016 2000 1 omslag knipsels juni 2000-december 2000
Documentatie 2110 2000 1 omslag Knipselkrant gemeente Oirschot 2000
Kranten en tijdschriften 1112 1999-2011 1 omslag knipsels burgemeesters - wethouders - secretarissen - amtenaren
Kranten en tijdschriften 1053 1999-2010 1 omslag verkiezingen 1999-2002-2006-2010
Kranten en tijdschriften 1037 1999-2003 1 omslag knipels schade claim gemeente oirschot
Kranten en tijdschriften 1051 1999-2001 1 omslag knipsels monumentale bomen
Kranten en tijdschriften 1015 1999-2000 1 omslag knipsels december 1999-juni 2000
Kranten en tijdschriften 1036 1999-2000 1 omslag knipsels bedrijf vogels
Kranten en tijdschriften 1013 1999 1 omslag knipsels januari 1999-augustus 1999
Kranten en tijdschriften 1014 1999 1 omslag knipsels augustus 1999-december 1999
Kranten en tijdschriften 1023 1999 1 omslag knipsels overgetypt uit kranten jan. 1999-dec.1999
Documentatie 2108 1999 1 omslag Knipselkrant gemeente Oirschot 1999
Documentatie 2109 1999 1 omslag Knipselkrant gemeente Oirschot 1999
Genealogie 2218 1998-2003 1 omslag Genealogie de Cort bestaande uit het tijdschrift Kroniek de Cort deel I t/m XI.
Kranten en tijdschriften 1038 1998-2000 1 omslag knipsels honden poep
Kranten en tijdschriften 1008 1998-1999 1 omslag knipsels divers 1998-1999
Documentatie 2107 1998 1 omslag Knipselkrant gemeente Oirschot 1998
Kranten en tijdschriften 1045 1997-2011 1 omslag knipsels agri - camping mkb buitengebied
Kranten en tijdschriften 1063 1997-2011 1 omslag sport algemeen
Kranten en tijdschriften 1064 1997-2011 1 omslag sport algemeen
Kranten en tijdschriften 1068 1997-2011 1 omslag kanaalzone
Kranten en tijdschriften 1075 1997-2004 1 omslag de poort
Kranten en tijdschriften 1011 1997-1999 1 omslag knipsels januari 1997-mei 1999
Kranten en tijdschriften 1042 1997-1981 1 omslag knipsels gemeentehuis
Documentatie 2301 1997 1 stuk Kaart met gemeentegrens Oirschot, schaal 1:50.000 datum 15-01-1997, nr. TAK0.270 (3 stuks)
Kranten en tijdschriften 1084 1996-2011 1 omslag koninklijke onderscheiding in Oirschot lid v.d. Oranje Nassau
Kranten en tijdschriften 1010 1996 1 omslag knipsels november 1996-december 1996
Documentatie 2106 1996 1 omslag Knipselkrant gemeente Oirschot 1996
Kranten en tijdschriften 1101 1995-2003 1 deel knipsels linden markt
Kranten en tijdschriften 1009 1995-1996 1 omslag knipsels januari 1995-november 1996
Documentatie 2315 1995 1 stuk Kaart Oirschot in vogelvlucht, uitgegeven door de VVV, getekend door Anne Lernout.
Kranten en tijdschriften 1103 1994-2006 1 omslag knipsels oirschotse kunst
Kranten en tijdschriften 1005 1994-1995 1 omslag knipsels september 1994-november 1995
Documentatie 2104 1993-2011 1 omslag Brabants studentengilde
Kranten en tijdschriften 1004 1993-1994 1 omslag knipsels juni 1993-september 1994
Documentatie 2155 1993 1 stuk 25 jaar ouderenwerk Oirschot 1968-1993
Kranten en tijdschriften 1111 1992-2003 1 omslag gemeentelijke herindeling
Kranten en tijdschriften 1003 1992-1993 1 omslag knipsels april 1992-april 1993
Documentatie 2239 1992-1993 1 deel Wapen meester Gerard Goossensstichting. Heeft te maken met 'Oog op Oirschot'. Hetzelfde wapen staat op de uitnodiging open monumentendag 1992.
Jubilea 2031 1991 1 deel Foto's van 40-jarig jubileum HeemkundeKring Oirschot - Reisje Amsterdam - Receptie
Kranten en tijdschriften 1085 1990-2011 1 omslag culturele prijs en wapen fam. van Esch
Documentatie 2277 1990-2010 1 doos 2 mappen met documentatie Heemkundekring De Heerlijkheid - uitnodigingen lezingen, jaarvergaderingen, verslag jaarvergaderingen, krantenartikelen heem...
Documentatie 2175 1990-2000 1 omslag Stukken van de werkgroep archeologie - heemkundekring de heerlijkheid oirschot archeologische werkgroep Onderwerpen: huize Ten Bergh - Ekerschot -
Kranten en tijdschriften 1054 1990-1998 1 omslag knipsels 1990-1998
Kranten en tijdschriften 1002 1990-1992 1 omslag knipsels juli 1990-april 1992
Kranten en tijdschriften 1087 1989-2000 1 omslag C 'est la vie Oirschot
Organisatie en bestuur 2157 1989-1991 1 omslag Komplan Oirschot 1989, Bezwaarschriften Komplan, Beslissing op bezwaarschrift 1991
Documentatie 2047 1989 1 omslag Cultuurhistorische monumenten inventarisatie Notel e.o. - inventarisatie - diverse artikelen - kaarten
Kranten en tijdschriften 1034 1988-2002 1 omslag knipsels rode kruis
Kranten en tijdschriften 1001 1987-1990 1 omslag knipsels augustus 1987-juli1990
Documentatie 2264 1987 -2004 1 omslag CDA - fractie en bestuur - Oirschotse politiek correspondentie - verslagen - speech/toespraak bij afscheid Theo van de Loo, oud raadslid en wethouder
Documentatie 2306 1986-1987 1 omslag Kadaster en openbare registers, directie Noord-Brabant, Eindhoven, schaal 1:25.000, kaart 51A (Oisterwijk), 51B (Best), 51C (Hoogeloon), 51D (Veldhove...
Documentatie 2208 1985-1999 1 omslag Overzicht pastoors van Oirschot, boekje installatie pastoor Spijkers en Klomp en boekje priesterfeest van Schijndel
Documentatie 2260 1984 1 omslag Oirschots Progressieven politiek - politieke partij - verkiezingen
Kranten en tijdschriften 1081 1982-2011 1 omslag zilveren erepenning gemeente Oirschot
Kranten en tijdschriften 1030 1981-2000 1 omslag knipsels 100 jarige
Overig 2248 1981 1 deel Ruilverkaveling Oirschot-Best, map ca. 1x1,80m met overzichtskaarten Sectie K Oirschot - blad 1 t/m 8, Sectie L - blad 1 t/m 9, Sectie M - blad 1 t/m ...
Documentatie 2268 1980-2015 1 omslag Diverse correspondentie - brieven - briefwisseling
Kranten en tijdschriften 1028 1980-2011 1 omslag Diftar, Intervieuws, Markt Oirschot, Megastallen, Industrie
Documentatie 2089 1980-2010 1 omslag Documentatie Open Monumentendag
Organisatie en bestuur 2007 1980-2000 1 omslag Ledenlijsten HKK
Organisatie en bestuur 2009 1980-2000 1 omslag Verslagen jaarvergaderingen HKK
Activiteiten 2011 1980-2000 1 omslag Uitnodigingen van ledenactiviteiten (lezingen, excursies etc.)
Kranten en tijdschriften 1007 1980-1994 1 omslag knipsels augustus 1980-januari 1994
Documentatie 2148 1980-1990 1 doos Promotiemateriaal Oirschot Diverse folders reclamedrukwerk VVV-informatie Rondwandelingen, Gemeentegidsen 1980, 1990
Overig 2286 1980 1 stuk Kultuurkaart, Ruilverkaveling Vier Mennekesbrug 01-12-1980, schaal 1:5000
Documentatie 2304 1980 1 stuk Stafkaart No 51A Oirschot zuid, schaal 1:10.000
Documentatie 2092 1980 1 omslag Organisatie Oirschot 1500 en Jubeljaar
Kranten en tijdschriften 1049 1979-2011 1 omslag knipsels buurtverenigingen
Kranten en tijdschriften 1099 1979-2011 1 omslag knipsels oirschot
Kranten en tijdschriften 1113 1979-2007 1 omslag knipsels gemeente "de scheper" en jeugdraad
Kranten en tijdschriften 1078 1979-1981 1 omslag Oirschot 1500 jaar
Kranten en tijdschriften 1000 1978-1987 1 omslag knipsels juli 1978- mei 1987
Financiën 2219 1977- 1999 1 stuk Kasboek van de heemkundekring
Kranten en tijdschriften 1097 1976-2003 1 omslag knipsels streekarchief
Pagina: van 3   <Terug Volgende>   414 record(s) [Toon alles]

Volg ons op: