Verbindt verborgen verleden


Heemkundekring "de Heerlijkheid Oirschot" beschikt over een uitgebreid archief. Het archief bestaat uit een grote verzameling documenten, die in de loop der jaren door heemleden verzameld, getranscribeerd en deels gedigitaliseerd zijn. Onderstaand treft u een overzicht van het geïnventariseerde archief aan. Het register is doorzoekbaar op rubriek en beschrijving.

Pagina: van 3   <Terug Volgende>   414 record(s) [Toon alles]
Rubriek Inv. # Datering Bundeling Beschrijving Bijlage
Oprichting en statuten 2240 1 omslag Oprichting en statuten en allerlei documentatie van stichting oudheidkamer
Kranten en tijdschriften 1055 tot 2011 1 omslag 9 scholen - 1 peuterschool - 1 kleuterschool
Documentatie 2241 1 deel Diverse materialen van (lagere) scholen. Schoolkrant RK LTS 1969
Documentatie 2049 1900-2000 1 omslag Onderwijs Oirschot
Documentatie 2242 1819 1 omslag Documentatie over de splitsing Oirschot - Best
Documentatie 2050 20e eeuw 1 omslag Bezittingen en tentoonstelling bezittingen (1970)Heemkundekring
Genealogie 2243 1 omslag Informatie over familie Somers, eigenaar van De Zwaan
Documentatie 2051 20e eeuw 1 omslag Museum De Vier Quartieren
Documentatie 2244 1 omslag Christiaan van Ameijden
Documentatie 2052 20e eeuw 1 omslag Brabantse Poffers en Mutsen
Documentatie 2245 vanaf 1947 1 omslag Documentatie industrie-commissie.
Documentatie 2053 20e eeuw 1 omslag Bovenlichten Oirschot
Overig 2246 1925 1 deel Ledenboek Parochie Oirschot met geboortedatums en adressen van de leden.
Documentatie 2054 1950-2000 1 omslag Uitwisseling Oirschot en Westerloo (België) en Wschowa (Polen). Vriendschapsgemeenten van Oirschot
Documentatie 2247 1 omslag Militaire kamp, militaire barakkenkamp
Beeld en geluid 2055 20e eeuw 1 omslag Foto's van melkfabriek St. Odulphus. Met briefje van schenker; de heer Bosch uit Lieshout.
Overig 2248 1981 1 deel Ruilverkaveling Oirschot-Best, map ca. 1x1,80m met overzichtskaarten Sectie K Oirschot - blad 1 t/m 8, Sectie L - blad 1 t/m 9, Sectie M - blad 1 t/m ...
Documentatie 2056 vanaf 1800 1 omslag Bierbrouwerijen Oirschot
Overig 2249 1832 1 omslag Minuutkaarten op karton geplakt, A1 t/m A3, B1 t/m B4 en C1 t/m C4
Documentatie 2057 20e eeuw 1 omslag Oirschotse bedrijven
Overig 2250 1832 1 omslag Minuutkaarten op karton geplakt, D1 t/m D4, E1 t/m E3, F1 t/m F3 en G1 t/m G3
Documentatie 2058 20e eeuw 1 omslag Gemeenschapshuis De Enck
Overig 2251 1832 1 omslag Map met minuutplans Kadaster 80x100 cm, kaarten Spoordonk A1 t/m A3, Hedel B1 t/m B4, Straten C1 t/m C4, De Notel D1 t/m D4, De Heide E1 t/m E3, Het D...
Oud archief 2059 sept 1698 1 omslag Kopie: register van de pachten en de renten alsmede van het huis en landerijen gehoorende aan Sint Joris Gasthuijs
Overig 2252 Onbekend 1 omslag Set kadastrale kaarten Oirschot A1 (2 ex.), A2 (2 ex.), A3 (2 ex.), Hedel B1 (3 ex.), B2 (3 ex.), B3 (3 ex.), B4 (3 ex.), Straten C1 (2 ex.), C2 (2 e...
Documentatie 2060 vanaf 1925 1 omslag Huize Sint Joris
Overig 2253 1952 1 omslag Set kaarten, verzamelkaart sectie B t/m H, B1, B2, B3, B4, C1, C2 (2 ex.), C3, C4, D1, D2, D3, D4, D5, E1, E2, E3, E4, F1, F2, F6, G1, G2, G3, G4, H1,...
Documentatie 2061 21e eeuw 1 omslag Huize Sint Joris
Documentatie 2254 1934-1944 1 deel Verslagen- en notulenboekje RK Middenstands Gilde
Overig 2062 1952 1 omslag Kadastrale kaarten Oirschot B1 en B3, schaal 1:2500 (gevouwen)
Kranten en tijdschriften 2255 1826 1 omslag Provinciaal dagblad dingsdag 25 april 1826 en vrijdag 12 mei 1826
Overig 2063 1952 1 omslag Kadastrale kaarten Oirschot C1 (3 ex.), C2 1e ged., C2 2de ged. (2 ex.), C3 (2 ex.) en C4 (2 ex.), schaal 1:2500 (gevouwen)
Documentatie 2256 1972 1 deel cursus Paleografie met opdrachten en uitwerkingen
Documentatie 2069 1800 - 2000 1 omslag Administratie gemeente Oirschot, gemeentehuis, raadhuis/administratiegebouw
Documentatie 2257 1932 1 deel De Roepstem, jaargang 5, 23 november 1932, Nr. 24, blz. 371 en 371 artikel Onze Parochiekerk Oirschot
Documentatie 2070 2000-2010 1 omslag Woningbedrijf Oirschot, Laurentius,
Documentatie 2258 vanaf 18 mei 1928 1 deel CV van Toon van Esch. Een ordner over het leven van Toon van Esch.
Documentatie 2071 20e en 21e eeuw 1 omslag Oirschotse Vrijwillige Brandweer
Documentatie 2259 v.a. 1995 1 omslag Stichting Boterwijk - Monumenten - Buitengebied - Glastuinbouw - Bestemmingsplan - Veldkruis - notulen, nieuwsbrieven, correspondentie, krantenknipsel...
Documentatie 2072 1803 - 2015 1 omslag Burgemeesters van Oirschot
Documentatie 2260 1984 1 omslag Oirschots Progressieven politiek - politieke partij - verkiezingen
Overig 2064 1952-1965 1 omslag Kadastrale kaarten Oirschot D1, D2, D3 (3 ex.), D4 (3 ex.) en D5, schaal 1:2500 (gevouwen)
Documentatie 2261 vanaf 1977 1 omslag Bestemmingsplan Buitengebied Oirschot Correspondentie - krantenknipsels - gemeenteraadsverslagen
Overig 2065 1952 1 omslag Kadastrale kaarten Oirschot E1 (2 ex.), E2 (2 ex.), E3 (2 ex.) en E4, schaal 1:2500 (gevouwen)
Documentatie 2263 2009-2010-2011 1 omslag Werkgroep Kleinnood - Heemkunde Kring De heerlijkheid Oirschot - Fietstochten langs bermmonumenten programma, verslagen, foto
Documentatie 2073 20e eeuw 1 omslag Gemeentelijke herindeling
Documentatie 2264 1987 -2004 1 omslag CDA - fractie en bestuur - Oirschotse politiek correspondentie - verslagen - speech/toespraak bij afscheid Theo van de Loo, oud raadslid en wethouder
Overig 2066 1952 1 omslag Kadastrale kaarten Oirschot F1 (2 ex.), F2, F3 (2 ex.), F4 (2 ex.), F5 (2 ex.) en F6 (2 ex.), schaal 1:2500 (gevouwen)
Oud archief 2262 1748-1754 1 deel Boek met specificatie zaken Albertus van Nahuys procureur gerecht Oirschot en losse aantekeningen
Documentatie 2074 1950-2015 1 omslag Gemeentelijke ontwikkeling Oirschot/Dorps- en stadsvernieuwing
Documentatie 2265 1890-1891-1892 1 omslag Noordbrabantsche almanak
Overig 2067 1952 1 omslag Kadastrale kaarten Oirschot G1, G2 (2 ex.), G3 (3 ex.), G4 en G5, schaal 1:2500 (gevouwen)
Documentatie 2266 1950-1960 1 omslag Een tegen allen - kopie foto's
Overig 2068 1952 1 omslag Kadastrale kaarten Oirschot H1, H2 en H3, schaal 1:2500 (gevouwen)
Oud archief 2267 1823 1 omslag Korte memorie van de Revenuen en Uitgave van 't Capittel van Oorschot zoo alst in 't jaar 1792 is verantwoord door de Rentmeester J.H. van Heurn, orig...
Kranten en tijdschriften 1056 1969-2011 1 omslag militaire kamp en strijpse kampen
Documentatie 2268 1980-2015 1 omslag Diverse correspondentie - brieven - briefwisseling
Documentatie 2269 - 1938 1 stuk Situatie-tekening sportpark - voetbal velden
Kranten en tijdschriften 1057 1969-2011 1 omslag militaire kamp en strijpse kampen
Documentatie 2270 1940-1945 1 doos 3 mappen met documentatie over Tweede Wereldoorlog
Kranten en tijdschriften 1058 1950-2011 1 omslag asielzoekers - afkick centrum
Documentatie 2271 1940-1945 1 doos 2 mappen met documentatie over de Tweede Wereldoorlog
Kranten en tijdschriften 1059 1972-1981 1 omslag woonwagen beleid
Documentatie 2272 1940-1945 1 doos 2 mappen met documentatie Tweede Wereldoorlog
Kranten en tijdschriften 1060 1975-1977 1 omslag zaak dr. scholman
Oud archief 2274 ca. 1800-1900 1 omslag Diverse originele afschriften van transport aktes, veilingen, boedelbeschrijvingen e.d. ongesorteerd, familie van Esch
Kranten en tijdschriften 1061 1975-1960 1 omslag paardenstal
Documentatie 2273 1956 -2015 1 doos 1 map met documenten over diverse monumenten 1 map met documenten over Het Kleinnood - kleine monumentjes / monumentale versieringen in Oirschot
Kranten en tijdschriften 1062 1961-2011 1 omslag criminaliteit
Oud archief 2275 ca. 1800-1900 1 omslag Diverse originele afschriften van transport aktes, veilingen, boedelbeschrijvingen e.d. ongesorteerd, familie de Croon / de Kroon
Kranten en tijdschriften 1063 1997-2011 1 omslag sport algemeen
Oud archief 2276 ca. 1800-1900 1 omslag Diverse originele afschriften van transport aktes, veilingen, boedelbeschrijvingen e.d. ongesorteerd, familie Vogels
Kranten en tijdschriften 1064 1997-2011 1 omslag sport algemeen
Documentatie 2277 1990-2010 1 doos 2 mappen met documentatie Heemkundekring De Heerlijkheid - uitnodigingen lezingen, jaarvergaderingen, verslag jaarvergaderingen, krantenartikelen heem...
Kranten en tijdschriften 1065 1960-2011 1 omslag verkeerswegen
Overig 2278 1930 1 stuk Kaart op linnen, behoort bij schrijven van de directeur van Publieke Werken nr. 4/38/1472 d.d. 7 juni 1930
Kranten en tijdschriften 1066 1966-2011 1 omslag verkeerswegen
Overig 2279 1832 1 omslag Ingekleurde minuutkaarten naar gebruik, Oirschot A3, Sectie B Hedel, Sectie C Straten, Sectie D Notel, Sectie E de Heide, Sectie F Het Dorp en Sectie ...
Kranten en tijdschriften 1067 1962-2011 1 omslag landgoederen- - buitengebied - ruilverkaveling
Overig 2280 ca. 1970 1 stuk Kaart met registratienr. 0/92, overzichtskaart gemeente Oirschot ca. 1970
Kranten en tijdschriften 1068 1997-2011 1 omslag kanaalzone
Overig 2281 1794 1 stuk Kopie van overzichtskaart Oost-Brabant door Hendrik Verhees uit 1794
Kranten en tijdschriften 1069 1970-2011 1 omslag bouwprojecten
Overig 2282 ca. 2000 1 omslag Luchtfoto's centrum Oirschot (3 ex.)
Kranten en tijdschriften 1070 1953-2011 1 omslag kloosters
Overig 2283 1926 1 stuk Overzichtskaart gemeente Oirschot, schaal 1:10000 met toponiemen / veldnamen
Kranten en tijdschriften 1071 1929-2011 1 omslag verenigingen diverse
Overig 2284 1955 1 stuk Percelenkaart Oirschot 2 november 1955
Kranten en tijdschriften 1072 1975-2011 1 omslag restaurants - hotel - party centrum
Overig 2285 1963-1964 1 omslag KAART Ruilverkaveling Oirschot - Best binnen de voorlopige blokgrens (gekleurd), schaal 1:15000, NBR 63.200, opname 1963 - KAART Ruilverkaveling Oirsc...
Overig 2286 1980 1 stuk Kultuurkaart, Ruilverkaveling Vier Mennekesbrug 01-12-1980, schaal 1:5000
Kranten en tijdschriften 1073 1971-2011 1 omslag cafe's
Beeld en geluid 2287 1 deel Fotoalbum met prentbriefkaarten van Best
Kranten en tijdschriften 1074 1973-2011 1 omslag de zwaan
Kranten en tijdschriften 1075 1997-2004 1 omslag de poort
Documentatie 2288 1967-1969 1 omslag Streekarchivariaat 'Noord-Kempenland'. Enige facetten uit het verleden van Oirschot en Best (2 delen)
Kranten en tijdschriften 1076 1971-2007 1 omslag banken - accountants - assurantie - makelaars
Documentatie 2289 vanaf 1963 1 omslag Vrienden van het Vlaamse land
Kranten en tijdschriften 1077 1885-2011 1 omslag arti et amicitiae
Documentatie 2290 1961 1 omslag Stafkaarten, No 51A (Oirschot), 51B (Best), 51C (Hoogeloon) en 51D (Veldhoven)
Kranten en tijdschriften 1078 1979-1981 1 omslag Oirschot 1500 jaar
Documentatie 2291 1970 1 omslag Stafkaarten No 51A (Oisterwijk) en No 51B (Best)
Kranten en tijdschriften 1079 1946-2007 1 omslag geschiedenis Oirschot
Documentatie 2292 1885 1 stuk Stafkaart ten behoeve der Cavaleriemanoeuvres in 1885
Kranten en tijdschriften 1081 1982-2011 1 omslag zilveren erepenning gemeente Oirschot
Documentatie 2293 1930 1 stuk Stafkaart No 51 Eindhoven Westelijk halfblad, schaal 1:50000
Kranten en tijdschriften 1080 1963-2066 1 omslag schilderfamilie Kruysen
Documentatie 2294 1 omslag Kaart zuidoost Brabant (86 Eindhoven op achterkant kaart geschreven)
Kranten en tijdschriften 1082 1939-1995 1 omslag koninklijke onderscheiding Oirschot brons-zilver-goud
Documentatie 2295 1 omslag Set van 8 kaarten ongedateerd met aantekeningen, kaart 1 Oisterwijk en Moergestel, kaart 2 Boxtel, kaart 3 Liempde en Sint Oedenrode, kaart 4 Haghorst...
Kranten en tijdschriften 1083 1936-2006 1 omslag koninklijke onderscheiding in Oirschot ridder-officier
Documentatie 2296 ca. 1970 1 stuk Kaart Oirschot, O-132 met reg. nr. O-92
Kranten en tijdschriften 1084 1996-2011 1 omslag koninklijke onderscheiding in Oirschot lid v.d. Oranje Nassau
Documentatie 2297 ca. 1930 1 stuk Vooroorlogse Kaart Noord-Brabant, schaal 1:165.000
Kranten en tijdschriften 1085 1990-2011 1 omslag culturele prijs en wapen fam. van Esch
Documentatie 2298 1921 1 stuk Kaart No 669, Oorschotsche Heide, schaal 1:25000
Documentatie 2299 ca. 1930 1 stuk Kaart No 668, Middelbeers, schaal 1:25000
Kranten en tijdschriften 1086 1948-2011 1 omslag kerkelijke en militaire orden
Documentatie 2300 1 omslag Kaart Oirschot met straatnamenregister, schaal 1:20.000 (3 varianten)
Kranten en tijdschriften 1087 1989-2000 1 omslag C 'est la vie Oirschot
Documentatie 2301 1997 1 stuk Kaart met gemeentegrens Oirschot, schaal 1:50.000 datum 15-01-1997, nr. TAK0.270 (3 stuks)
Kranten en tijdschriften 1088 1963-2000 1 omslag Oirschots bedrijven
Documentatie 2302 1 stuk Nieuwe kaart van de Meiery van 's Hertogenbosch en de Heerlykheden van Grave en Kuik, uitgegeven te Amsterdam by Isaak Tirion
Kranten en tijdschriften 1089 1972-2006 1 omslag diverse koren - toneel en cultuur (deel 1)
Documentatie 2303 1 stuk Kaart Brabantia Ducatus Machlinie Urbis Dominium, afgedrukt in het Bisdomblad d.d. 22-12-1972
Kranten en tijdschriften 1090 1963-2011 1 omslag diverse koren - toneel en cultuur (deel 2)
Documentatie 2304 1980 1 stuk Stafkaart No 51A Oirschot zuid, schaal 1:10.000
Kranten en tijdschriften 1091 1963-2007 1 omslag Huize Sint Joris
Documentatie 2305 1972 1 omslag Stafkaarten No 51A (Oisterwijk) en No 51B (Best), schaal 1:25.000
Kranten en tijdschriften 1092 1973-2010 1 omslag Den Enck
Documentatie 2306 1986-1987 1 omslag Kadaster en openbare registers, directie Noord-Brabant, Eindhoven, schaal 1:25.000, kaart 51A (Oisterwijk), 51B (Best), 51C (Hoogeloon), 51D (Veldhove...
Kranten en tijdschriften 1093 1960-2011 1 omslag parochie H. Bernadette - Ned. Hervormde kerk
Documentatie 2307 1696 1 stuk Afdruk van kaart van 1696, Le duche de Brabant qui comprend les quartiers de Louvain, Brusselles, Anvers en Bos Leduc (Hertogdom Brabant).
Kranten en tijdschriften 1094 1821-2011 1 omslag burgemeesters van Oirschot
Documentatie 2308 ca. 1860 1 deel Kaarten der provinciën van het Koningrijk der Nederlanden met bijvoeging van uitvoerige statistieke opgave van P.H. Witkamp behelsende, 1 Grootte en b...
Kranten en tijdschriften 1095 1969-2011 1 omslag gemeenten raad
Documentatie 2309 ca. 1970 1 stuk Kaart van Oirschot met percelen zonder omschrijving en nummer.
Documentatie 2310 ca. 1970 1 stuk Kaart van Oirschot met percelen zonder omschrijving, nummer en met diverse handgeschreven aantekeningen.
Documentatie 2311 ca. 1905 1 stuk Kaart gemeente Oirschot, schaal 1:25.000 met veldnamen.
Kranten en tijdschriften 1096 1972-2011 1 omslag musea - 4 kwartier - hand/span - poffer - Nazareth
Documentatie 2312 1635 1 stuk Reproductie naar origineel uit 1635, quarta pars Brabantiae cujus caput Sylvaducis, Willebrordus vander Burght.
Kranten en tijdschriften 1097 1976-2003 1 omslag knipsels streekarchief
Documentatie 2313 ca. 1750 1 stuk Reproduktie van kaart Brabantiae, Germaniae inferioris nobilissimae provinciae de scriptio.
Kranten en tijdschriften 1098 1959-2011 1 omslag knipsels brandweer
Documentatie 2314 1650 1 stuk Reproduktie van kaart Leo Belgicus, uitgave Belgium sive Inferior N.J. Piscatorem (= Visscher) Amsterdam 1650, cartograaf en graveur Claes Jan Vissche...
Kranten en tijdschriften 1099 1979-2011 1 omslag knipsels oirschot
Documentatie 2315 1995 1 stuk Kaart Oirschot in vogelvlucht, uitgegeven door de VVV, getekend door Anne Lernout.
Kranten en tijdschriften 1100 1966-2004 1 omslag knipsels oude en verdwenen monumenten
Documentatie 2316 1967 1 stuk Plattegrond gemeente Oirschot, eerste druk, juli 1967, schaal 1:15.000.
Kranten en tijdschriften 1101 1995-2003 1 deel knipsels linden markt
Documentatie 2317 ca. 1964-1970 1 omslag kaarten en omschrijving ruilverkaveling Oirschot en Best.
Kranten en tijdschriften 1102 1966-2011 1 omslag knipsels politie
Documentatie 2318 1832 1 stuk Kopie deel van sectie D, tweede blad, Moleneindsche Akkers
Kranten en tijdschriften 1103 1994-2006 1 omslag knipsels oirschotse kunst
Documentatie 2319 ca. 1970 1 stuk Kopie van overzichtskaart militair oefenterrein.
Kranten en tijdschriften 1107 1949-2011 1 omslag knipsels sint sebastiaan
Documentatie 2320 onbekend 1 stuk Kaart Proefgebied Midden-Oost Brabant
Kranten en tijdschriften 1108 1960-2011 1 omslag knipsels meubel industrie
Documentatie 2321 ca. 1600 1 omslag Reproduktie van oude kaarten markt Oirschot in map.
Kranten en tijdschriften 1109 1968-2008 1 omslag knipsels gemeente financien
Documentatie 2322 ca. 1600 1 omslag Reprodukties van oude kaarten van Oirschot e.o.
Kranten en tijdschriften 1110 2000-2004 1 omslag knipsels gemeente ruimtelijke ordening
Documentatie 2323 1866 1 stuk Twee ingelijste kaarten van J. Kuijper, schaal 1:50.000 van gemeente Oostelbeers c.a. en gemeente Vessem c.a. Geschonken door mevr. Camp uit Acht in 2...
Kranten en tijdschriften 1111 1992-2003 1 omslag gemeentelijke herindeling
Beeld en geluid 2324 1975 1 deel Map met foto's restauratie Spoordonkse Watermolen in 1975 door Louis de Kok in opdracht van Emile van Esch. De foto's zijn gemaakt door Noud Aartsen.
Kranten en tijdschriften 1112 1999-2011 1 omslag knipsels burgemeesters - wethouders - secretarissen - amtenaren
Kranten en tijdschriften 1113 1979-2007 1 omslag knipsels gemeente "de scheper" en jeugdraad
Documentatie 2075 1850-2000 1 omslag Klooster Nazareth
Documentatie 2076 1900-2000 1 omslag Dr. Feij Hof van Solms
Documentatie 2077 1 omslag Oirschotse Carmel Sint Jozef Karmel Huize Bleijendael De Heilige Non (De lekkende non) Dr Feij en de Karmel Kloosters
Documentatie 2078 1900-2000 1 omslag Paters Montfortanen Geschiedenis Klooster Montfortanen
Documentatie 2079 2003 1 omslag Viering 100 jaar Montfortanen
Documentatie 2080 1 omslag Pastoors en kapelaans van Oirschot Kapittelheren Kapittels en kanunniken
Documentatie 2081 1 omslag Geestelijken - Rooms Katholieke geloof Informatie over diverse pastoors en dekens Informatie over diverse zusters
Documentatie 2082 1 omslag Informatie over Oirschotse Zouaven
Kranten en tijdschriften 2083 1948-1950 1 doos jaargangen Rond den Orskotsen Torre - Nieuwsbrief voor Oirschotse soldaten in Nederlands Indië (niet compleet)
Documentatie 2084 1 omslag Kerkgebouw St. Petrus - Oirschot Restauraties St Pieter en kerkinventaris
Documentatie 2086 1 doos Oud-Nederlandse, Brabantse en Oirschotse: verzen, liederen, diverse spreuken, gezegden, verhalen en gedichten Sommige gebundeld
Documentatie 2087 1 doos Boekjes met Verzen, Liederen, Gedichten, Spreuken en verhalen
Documentatie 2088 1 omslag Liederenbundel Heemkunde Oirschot (13x) voor gebruik tijdens voettocht naar Heilige Eik. Liedtekst: Hertog Jan (van Brabant)
Documentatie 2089 1980-2010 1 omslag Documentatie Open Monumentendag
Documentatie 2090 1 omslag Brabantse MonumentenPrijs
Documentatie 2091 20e eeuw 1 doos Diverse kranten- en tijdschriftartikelen geschiedenis Oirschot in de 20e eeuw met verschillende onderwerpen: gilde, monumenten, boerderijen
Documentatie 2092 1980 1 omslag Organisatie Oirschot 1500 en Jubeljaar
Documentatie 2093 na 1945 1 omslag Oorlog en bevrijding (herdenking)
Overig 2094 oktober 1994 1 deel Receptieboek van de expositie in verband met 50 jaar bevrijding van Oirschot. Georganiseerd door de Heemkundekring De Heerlijkheid Oirschot.
Documentatie 2095 vanaf 1970 1 doos Gemeentegidsen - De Kletsmeyer - VVV informatie
Documentatie 2096 1959-1961 1 omslag Notulen algemene ledenvergadering en patroonsfeest gilde Sint Sebastiaan
Documentatie 2097 1909-2006 1 omslag Diverse stukken gilde Sint Sebastiaan
Documentatie 2098 20e eeuw 1 omslag Diverse stukken Gilde Sancta Barbara
Documentatie 2099 20e eeuw 1 omslag Diverse stukken O.L.V. Broederschap
Documentatie 2100 20e eeuw 1 omslag Diverse stukken gilde Sint Joris
Documentatie 2101 20e eeuw 1 omslag Diverse stukken gilde Sint Catrien Tekst Willem Iven i.v.m. Amnesty International 1980
Documentatie 2102 20e eeuw 1 omslag Algemene informatie gilden
Documentatie 2103 20e eeuw 1 omslag Diverse stukken Landjuweel
Documentatie 2104 1993-2011 1 omslag Brabants studentengilde
Documentatie 2105 1957-1959 1 omslag Reeks krantenartikelen over ambachten, onder andere: de smid, de molenaar, de imker, de kuiper, de slachter, de klompenmaker,
Documentatie 2106 1996 1 omslag Knipselkrant gemeente Oirschot 1996
Documentatie 2107 1998 1 omslag Knipselkrant gemeente Oirschot 1998
Documentatie 2108 1999 1 omslag Knipselkrant gemeente Oirschot 1999
Pagina: van 3   <Terug Volgende>   414 record(s) [Toon alles]

Volg ons op: