Verbindt verborgen verleden


Heemkundekring "de Heerlijkheid Oirschot" beschikt over een uitgebreid archief. Het archief bestaat uit een grote verzameling documenten, die in de loop der jaren door heemleden verzameld, getranscribeerd en deels gedigitaliseerd zijn. Onderstaand treft u een overzicht van het geïnventariseerde archief aan. Het register is doorzoekbaar op rubriek en beschrijving.

Pagina: van 3   <Terug Volgende>   414 record(s) [Toon alles]
Rubriek Inv. # Datering Bundeling Beschrijving Bijlage
Kranten en tijdschriften 1108 1960-2011 1 omslag knipsels meubel industrie
Kranten en tijdschriften 1109 1968-2008 1 omslag knipsels gemeente financien
Kranten en tijdschriften 1110 2000-2004 1 omslag knipsels gemeente ruimtelijke ordening
Kranten en tijdschriften 1111 1992-2003 1 omslag gemeentelijke herindeling
Kranten en tijdschriften 1112 1999-2011 1 omslag knipsels burgemeesters - wethouders - secretarissen - amtenaren
Kranten en tijdschriften 1113 1979-2007 1 omslag knipsels gemeente "de scheper" en jeugdraad
Documentatie 2075 1850-2000 1 omslag Klooster Nazareth
Documentatie 2076 1900-2000 1 omslag Dr. Feij Hof van Solms
Documentatie 2077 1 omslag Oirschotse Carmel Sint Jozef Karmel Huize Bleijendael De Heilige Non (De lekkende non) Dr Feij en de Karmel Kloosters
Documentatie 2078 1900-2000 1 omslag Paters Montfortanen Geschiedenis Klooster Montfortanen
Documentatie 2079 2003 1 omslag Viering 100 jaar Montfortanen
Documentatie 2080 1 omslag Pastoors en kapelaans van Oirschot Kapittelheren Kapittels en kanunniken
Documentatie 2081 1 omslag Geestelijken - Rooms Katholieke geloof Informatie over diverse pastoors en dekens Informatie over diverse zusters
Documentatie 2082 1 omslag Informatie over Oirschotse Zouaven
Documentatie 2084 1 omslag Kerkgebouw St. Petrus - Oirschot Restauraties St Pieter en kerkinventaris
Documentatie 2088 1 omslag Liederenbundel Heemkunde Oirschot (13x) voor gebruik tijdens voettocht naar Heilige Eik. Liedtekst: Hertog Jan (van Brabant)
Documentatie 2089 1980-2010 1 omslag Documentatie Open Monumentendag
Documentatie 2090 1 omslag Brabantse MonumentenPrijs
Documentatie 2092 1980 1 omslag Organisatie Oirschot 1500 en Jubeljaar
Documentatie 2093 na 1945 1 omslag Oorlog en bevrijding (herdenking)
Documentatie 2096 1959-1961 1 omslag Notulen algemene ledenvergadering en patroonsfeest gilde Sint Sebastiaan
Documentatie 2097 1909-2006 1 omslag Diverse stukken gilde Sint Sebastiaan
Documentatie 2098 20e eeuw 1 omslag Diverse stukken Gilde Sancta Barbara
Documentatie 2099 20e eeuw 1 omslag Diverse stukken O.L.V. Broederschap
Documentatie 2100 20e eeuw 1 omslag Diverse stukken gilde Sint Joris
Documentatie 2101 20e eeuw 1 omslag Diverse stukken gilde Sint Catrien Tekst Willem Iven i.v.m. Amnesty International 1980
Documentatie 2102 20e eeuw 1 omslag Algemene informatie gilden
Documentatie 2103 20e eeuw 1 omslag Diverse stukken Landjuweel
Documentatie 2104 1993-2011 1 omslag Brabants studentengilde
Documentatie 2105 1957-1959 1 omslag Reeks krantenartikelen over ambachten, onder andere: de smid, de molenaar, de imker, de kuiper, de slachter, de klompenmaker,
Documentatie 2106 1996 1 omslag Knipselkrant gemeente Oirschot 1996
Documentatie 2107 1998 1 omslag Knipselkrant gemeente Oirschot 1998
Documentatie 2108 1999 1 omslag Knipselkrant gemeente Oirschot 1999
Documentatie 2109 1999 1 omslag Knipselkrant gemeente Oirschot 1999
Documentatie 2110 2000 1 omslag Knipselkrant gemeente Oirschot 2000
Documentatie 2111 2001 1 omslag Knipselkrant gemeente Oirschot 2001
Documentatie 2112 2002 1 omslag Knipselkrant gemeente Oirschot 2002
Documentatie 2113 2003 1 omslag Knipselkrant gemeente Oirschot 2003
Documentatie 2114 2004 1 omslag Knipselkrant gemeente Oirschot 2004
Documentatie 2115 20e eeuw 1 omslag KBO
Documentatie 2116 20e eeuw 1 omslag IVN
Documentatie 2117 1953-1960 1 omslag Mr. Pieter van Kollenburg - Correspondentie met gemeente
Documentatie 2119 1955-1961 1 omslag Mr. Pieter van Kollenburg - Carnaval KJMV
Documentatie 2120 1954-1960 1 omslag Mr. Pieter van Kollenburg - Huwelijken
Documentatie 2121 1954-1962 1 omslag Mr. Pieter van Kollenburg - Divers
Documentatie 2122 1959-1967 1 omslag Mr. Pieter van Kollenburg - krantenknipselarchief
Documentatie 2123 1950-1965 1 omslag Mr. Pieter van Kollenburg - Politiek
Documentatie 2124 1934-1959 1 omslag Mr. Pieter van Kollenburg - Muziek, Arti et Amicitiae
Documentatie 2125 1959 - 1961 1 omslag Mr. Pieter van Kollenburg - Heemkunde
Documentatie 2126 1957-1967 1 omslag Mr. Pieter van Kollenburg - KJMV programma's
Documentatie 2127 1953-1959 1 omslag Mr. Pieter van Kollenburg - KJMV
Documentatie 2130 1950-1999 1 omslag Molens - krantenknipsels
Documentatie 2132 1 omslag Landgoed s Heerenvijvers, HAD - Afkickcentrum, Defensieplannen Oirschotse Heide, Verzameling krantenknipsels
Documentatie 2133 1 omslag Landgoed Heerenbeek Familie van Coehoorn
Documentatie 2138 1 omslag Kunst, tentoonstellingen, exposities, kunstgalerij, kunstroute, Kruysen.
Documentatie 2139 1 omslag Cultuur in Oirschot - diverse documentatie
Documentatie 2140 1 omslag Familie Kruijsen, kunstenaars Jan en Antoon
Oud archief 2142 1776 / 1832 1 omslag Grensbepalingen en grenspalen
Documentatie 2144 1 omslag Kadastergegevens Grenspalenproject
Documentatie 2145 1 omslag Plattegronden, kaarten en Toponiemen gemeente Oirschot.
Documentatie 2147 1 omslag Oude geschriften en akten Fam. Schreurs
Organisatie en bestuur 2150 2010-2015 1 omslag Diverse stukken secretariaat
Organisatie en bestuur 2157 1989-1991 1 omslag Komplan Oirschot 1989, Bezwaarschriften Komplan, Beslissing op bezwaarschrift 1991
Organisatie en bestuur 2159 1965-1980 1 omslag Ruilverkaveling Oirschot - Best, Rapport betreffende ruilverkaveling van gronden in de gemeenten Oirschot, Best, Boxtel, Liempde en Oost-, West- en Mi...
Overig 2162 1898 -1920 1 omslag Correspondentie Noyen, Smits, Provincie Noord Brabant, Den Bosch, 's Gravenhage
Documentatie 2168 1900-1950 1 omslag Cursus materiaal - literatuurcursussen - muziekcursussen - godsdienst/levensbeschouing - kunst - culturele vorming
Documentatie 2169 1970-1999 1 omslag buurtvereniging Torenzicht
Documentatie 2170 1950-1990 1 omslag Streekarchief, Oude benamingen van panden/huizen in Oirschot, Prijsvraag van streekarchief over oude huizen en hun eigenaren/bewoners
Overig 2171 onbekend 1 omslag Geschreven vertelsels / verhalen over "vroeger" van Luus van Hout (de Gaast)
Documentatie 2172 1 omslag Werkgroep archeologie Heemkundekring, Archeologisch onderzoek Oirschot, Archeologie algemeen
Documentatie 2173 divers 1 omslag Benamingen in Oirschot, Toponiemen, Veldnamen, Huizen/panden en hun bewoners
Genealogie 2174 1600-1700 1 omslag Vertaling uit verpondingen - aangaande genealogie familie van Esch
Documentatie 2175 1990-2000 1 omslag Stukken van de werkgroep archeologie - heemkundekring de heerlijkheid oirschot archeologische werkgroep Onderwerpen: huize Ten Bergh - Ekerschot -
Genealogie 2176 onbekend 1 omslag Kopieën uit boek (?), pag 31 -36 Genealogie van fam van Esch 1400 - 1800 in relatie tot Ekerschot - Eekerschot - Eckerschot - Eeckerschot
Kranten en tijdschriften 2179 1883 - 1884 1 omslag Tijdschrift voor Noordbrabantsche geschiedenis taal- en letterkunde. - August Sassen.
Documentatie 2189 1800-2000 1 omslag Kerkhoven: Sint Petrus-kerkhof, Protestants kerkhof, Joodse begraafplaats, familiegraf de Milet van Coehoorn, Montfortanen en Carmelitessen, 't Kruis ...
Beeld en geluid 2199 Van 1850 - 1950 1 omslag Diverse foto's:voetbalclub, pasfoto's, boogschutters 1897, verenigingsfoto's Ibony (?), Arti et Amicitiae tussen 1880 en 1899. Raad 1925, fam van Esch...
Transcripties akten 2203 1530-1549 1 omslag Transcripties protocollen met vermelding van Esch
Documentatie 2205 1 omslag Huizen in centrum met de namen en hun bewoners.
Documentatie 2207 1 omslag Oirschots volkslied Geschiedenis van de eierenvrouw of Mieke van Oirschot (Oirschotse Mie)
Documentatie 2208 1985-1999 1 omslag Overzicht pastoors van Oirschot, boekje installatie pastoor Spijkers en Klomp en boekje priesterfeest van Schijndel
Documentatie 2210 500-1499 1 omslag Historisch Oirschot in transcripties van 500-1499
Documentatie 2211 1500-1648 1 omslag Historisch Oirschot in transcripties van 1500-1648
Documentatie 2212 1649-1710 1 omslag Historisch Oirschot in transcripties van 1649-1710
Documentatie 2213 1711-1818 1 omslag Historisch Oirschot in transcripties van 1711-1818
Documentatie 2214 1819-1907 1 omslag Historisch Oirschot in transcripties van 1819-1907
Documentatie 2215 1908-1919 1 omslag Historisch Oirschot in transcripties van 1908-1919
Beeld en geluid 2216 vanaf circa 1960 1 omslag (Lucht)foto's van Oirschot, Spoordonk
Beeld en geluid 2217 rond 1800, 1904, vanaf 1940 1 omslag Foto's, kaarten, tekeningen van de Sint Petrus kerk, wederopbouw na instorting 1904, brand in 1944, inwijding door Pastoor de Vries en pater Jan de Kr...
Genealogie 2218 1998-2003 1 omslag Genealogie de Cort bestaande uit het tijdschrift Kroniek de Cort deel I t/m XI.
Kranten en tijdschriften 2220 1 omslag Streekbelangen
Documentatie 2221 1 omslag Krantenknipsels en foto's over diverse branden
Documentatie 2222 1 omslag Krantenknipsels, foto's e.d. over de Latijnse school.
Documentatie 2223 1937-1970 1 omslag huisnummerlijsten van 1937-1970
Organisatie en bestuur 2224 1 omslag Contributielijsten en ledenlijsten heemkundekring 1967-1978
Genealogie 2226 Onbekend 1 omslag Genealogie de Merode met diverse losse aantekeningen
Documentatie 2228 1905 1 omslag 75 jaar Smetsers Oliehandel
Documentatie 2229 1661 1 omslag Dr. Feij - artikelen van 1661, kopieën van geschriften. RA Oirschot 211, 212 Beschrijving uit Kampinia van dr. Feij
Documentatie 2230 begin 20e eeuw 1 omslag Documentatie, foto's van H. en W. van der Sanden, Witte Paters uit Oirschot. Nalatenschappen, rekeningen, pasfoto's
Documentatie 2232 1470-1527 1 omslag Oorkonden Oirschot RA122 en RA130
Documentatie 2233 1581-1785 1 omslag Oirschotse kerkrekeningen Oirschot - R140B-1567 en R173-1650
Documentatie 2234 1550-1567 1 omslag Van Esch R136B - 1550 en R140A - 1567
Documentatie 2236 1621-begin 1700 1 omslag Notariele akten 1621-begin 1700
Documentatie 2237 1652-1707 1 omslag Schepenprotocol R208 t/m R234
Oprichting en statuten 2240 1 omslag Oprichting en statuten en allerlei documentatie van stichting oudheidkamer
Documentatie 2242 1819 1 omslag Documentatie over de splitsing Oirschot - Best
Genealogie 2243 1 omslag Informatie over familie Somers, eigenaar van De Zwaan
Documentatie 2244 1 omslag Christiaan van Ameijden
Documentatie 2245 vanaf 1947 1 omslag Documentatie industrie-commissie.
Documentatie 2247 1 omslag Militaire kamp, militaire barakkenkamp
Overig 2249 1832 1 omslag Minuutkaarten op karton geplakt, A1 t/m A3, B1 t/m B4 en C1 t/m C4
Overig 2250 1832 1 omslag Minuutkaarten op karton geplakt, D1 t/m D4, E1 t/m E3, F1 t/m F3 en G1 t/m G3
Overig 2251 1832 1 omslag Map met minuutplans Kadaster 80x100 cm, kaarten Spoordonk A1 t/m A3, Hedel B1 t/m B4, Straten C1 t/m C4, De Notel D1 t/m D4, De Heide E1 t/m E3, Het D...
Overig 2252 Onbekend 1 omslag Set kadastrale kaarten Oirschot A1 (2 ex.), A2 (2 ex.), A3 (2 ex.), Hedel B1 (3 ex.), B2 (3 ex.), B3 (3 ex.), B4 (3 ex.), Straten C1 (2 ex.), C2 (2 e...
Overig 2253 1952 1 omslag Set kaarten, verzamelkaart sectie B t/m H, B1, B2, B3, B4, C1, C2 (2 ex.), C3, C4, D1, D2, D3, D4, D5, E1, E2, E3, E4, F1, F2, F6, G1, G2, G3, G4, H1,...
Kranten en tijdschriften 2255 1826 1 omslag Provinciaal dagblad dingsdag 25 april 1826 en vrijdag 12 mei 1826
Documentatie 2259 v.a. 1995 1 omslag Stichting Boterwijk - Monumenten - Buitengebied - Glastuinbouw - Bestemmingsplan - Veldkruis - notulen, nieuwsbrieven, correspondentie, krantenknipsel...
Documentatie 2260 1984 1 omslag Oirschots Progressieven politiek - politieke partij - verkiezingen
Documentatie 2261 vanaf 1977 1 omslag Bestemmingsplan Buitengebied Oirschot Correspondentie - krantenknipsels - gemeenteraadsverslagen
Documentatie 2263 2009-2010-2011 1 omslag Werkgroep Kleinnood - Heemkunde Kring De heerlijkheid Oirschot - Fietstochten langs bermmonumenten programma, verslagen, foto
Documentatie 2264 1987 -2004 1 omslag CDA - fractie en bestuur - Oirschotse politiek correspondentie - verslagen - speech/toespraak bij afscheid Theo van de Loo, oud raadslid en wethouder
Documentatie 2265 1890-1891-1892 1 omslag Noordbrabantsche almanak
Documentatie 2266 1950-1960 1 omslag Een tegen allen - kopie foto's
Oud archief 2267 1823 1 omslag Korte memorie van de Revenuen en Uitgave van 't Capittel van Oorschot zoo alst in 't jaar 1792 is verantwoord door de Rentmeester J.H. van Heurn, orig...
Documentatie 2268 1980-2015 1 omslag Diverse correspondentie - brieven - briefwisseling
Oud archief 2274 ca. 1800-1900 1 omslag Diverse originele afschriften van transport aktes, veilingen, boedelbeschrijvingen e.d. ongesorteerd, familie van Esch
Oud archief 2275 ca. 1800-1900 1 omslag Diverse originele afschriften van transport aktes, veilingen, boedelbeschrijvingen e.d. ongesorteerd, familie de Croon / de Kroon
Oud archief 2276 ca. 1800-1900 1 omslag Diverse originele afschriften van transport aktes, veilingen, boedelbeschrijvingen e.d. ongesorteerd, familie Vogels
Overig 2279 1832 1 omslag Ingekleurde minuutkaarten naar gebruik, Oirschot A3, Sectie B Hedel, Sectie C Straten, Sectie D Notel, Sectie E de Heide, Sectie F Het Dorp en Sectie ...
Overig 2282 ca. 2000 1 omslag Luchtfoto's centrum Oirschot (3 ex.)
Overig 2285 1963-1964 1 omslag KAART Ruilverkaveling Oirschot - Best binnen de voorlopige blokgrens (gekleurd), schaal 1:15000, NBR 63.200, opname 1963 - KAART Ruilverkaveling Oirsc...
Documentatie 2288 1967-1969 1 omslag Streekarchivariaat 'Noord-Kempenland'. Enige facetten uit het verleden van Oirschot en Best (2 delen)
Documentatie 2289 vanaf 1963 1 omslag Vrienden van het Vlaamse land
Documentatie 2290 1961 1 omslag Stafkaarten, No 51A (Oirschot), 51B (Best), 51C (Hoogeloon) en 51D (Veldhoven)
Documentatie 2291 1970 1 omslag Stafkaarten No 51A (Oisterwijk) en No 51B (Best)
Documentatie 2294 1 omslag Kaart zuidoost Brabant (86 Eindhoven op achterkant kaart geschreven)
Documentatie 2295 1 omslag Set van 8 kaarten ongedateerd met aantekeningen, kaart 1 Oisterwijk en Moergestel, kaart 2 Boxtel, kaart 3 Liempde en Sint Oedenrode, kaart 4 Haghorst...
Documentatie 2300 1 omslag Kaart Oirschot met straatnamenregister, schaal 1:20.000 (3 varianten)
Documentatie 2305 1972 1 omslag Stafkaarten No 51A (Oisterwijk) en No 51B (Best), schaal 1:25.000
Documentatie 2306 1986-1987 1 omslag Kadaster en openbare registers, directie Noord-Brabant, Eindhoven, schaal 1:25.000, kaart 51A (Oisterwijk), 51B (Best), 51C (Hoogeloon), 51D (Veldhove...
Documentatie 2317 ca. 1964-1970 1 omslag kaarten en omschrijving ruilverkaveling Oirschot en Best.
Documentatie 2321 ca. 1600 1 omslag Reproduktie van oude kaarten markt Oirschot in map.
Documentatie 2322 ca. 1600 1 omslag Reprodukties van oude kaarten van Oirschot e.o.
Documentatie 2040 onbekend 1 doos Documentatie religieuze monumenten - kapellen - kerken - begraafplaatsen
Documentatie 2044 2007 en 2008 1 doos Bestemmingsplan Buitengebied - plannen en bijlagen Bestemmingsplan centrum Oirschot - plannen en bijlagen
Documentatie 2045 1964-1985 1 doos Ruilverkaveling / Landinrichting Oirschot - Best
Kranten en tijdschriften 2083 1948-1950 1 doos jaargangen Rond den Orskotsen Torre - Nieuwsbrief voor Oirschotse soldaten in Nederlands Indië (niet compleet)
Documentatie 2086 1 doos Oud-Nederlandse, Brabantse en Oirschotse: verzen, liederen, diverse spreuken, gezegden, verhalen en gedichten Sommige gebundeld
Documentatie 2087 1 doos Boekjes met Verzen, Liederen, Gedichten, Spreuken en verhalen
Documentatie 2091 20e eeuw 1 doos Diverse kranten- en tijdschriftartikelen geschiedenis Oirschot in de 20e eeuw met verschillende onderwerpen: gilde, monumenten, boerderijen
Documentatie 2095 vanaf 1970 1 doos Gemeentegidsen - De Kletsmeyer - VVV informatie
Documentatie 2135 1955 1 doos Tweelingencongres
Documentatie 2136 1 doos Archeologie Archeologische onderzoeken
Documentatie 2137 1950 e.v. 1 doos Cajotten-cabaret Toneelvereniging Sancta Maria Opgevoerde toneelstukken
Documentatie 2141 1 doos Carnaval in Oirschot Skon Orre Gat - allerlei documentatie
Documentatie 2146 1 doos Oorlogsjaren 1940 1945, Oirschot en omgeving
Documentatie 2148 1980-1990 1 doos Promotiemateriaal Oirschot Diverse folders reclamedrukwerk VVV-informatie Rondwandelingen, Gemeentegidsen 1980, 1990
Documentatie 2167 2004-2011 1 doos Brabants, kwartaalblad over Brabantse taal, literatuur, muziek, dialect- en naamkunde, Jaargang 1 t/m 8, nr. 1 t/m 32. Brabants dialect
Genealogie 2192 1600-1800 1 doos Kaartenbak met DTB gegevens geestelijken
Genealogie 2193 1400-1900 1 doos Aantekeningen genealogie van Esch
Documentatie 2194 onbekend 1 doos Kerckhofse/Kerkhofse molen met transcripties
Documentatie 2195 Onbekend 1 doos Watermolen Spoordonk met transcripties
Documentatie 2196 Onbekend 1 doos Stratense molen met transcripties en foto's
Documentatie 2270 1940-1945 1 doos 3 mappen met documentatie over Tweede Wereldoorlog
Documentatie 2271 1940-1945 1 doos 2 mappen met documentatie over de Tweede Wereldoorlog
Documentatie 2272 1940-1945 1 doos 2 mappen met documentatie Tweede Wereldoorlog
Documentatie 2273 1956 -2015 1 doos 1 map met documenten over diverse monumenten 1 map met documenten over Het Kleinnood - kleine monumentjes / monumentale versieringen in Oirschot
Documentatie 2277 1990-2010 1 doos 2 mappen met documentatie Heemkundekring De Heerlijkheid - uitnodigingen lezingen, jaarvergaderingen, verslag jaarvergaderingen, krantenartikelen heem...
Jubilea 2031 1991 1 deel Foto's van 40-jarig jubileum HeemkundeKring Oirschot - Reisje Amsterdam - Receptie
Documentatie 2038 onbekend 1 deel Diverse info Heilige Eik Oirschot
Kranten en tijdschriften 1101 1995-2003 1 deel knipsels linden markt
Overig 2094 oktober 1994 1 deel Receptieboek van de expositie in verband met 50 jaar bevrijding van Oirschot. Georganiseerd door de Heemkundekring De Heerlijkheid Oirschot.
Documentatie 2118 1954-1960 1 deel Mr. Pieter van Kollenburg - Privé
Kranten en tijdschriften 2129 1950-1999 1 deel Defensieplannen Oirschot - Krantenknipsels ingebonden
Documentatie 2131 1 deel Watermolen en Huize Ten Berg - Spoordonk
Documentatie 2134 1 deel Kasteel Der Hertogen van Brabant - Turnhout Verwant met Amalia van Solms
Genealogie 2158 Onbekend 1 deel Genealogie van Overbeek
Transcripties akten 2166 Onbekend 1 deel Afschrift ven een geschreven kopie akte landrechten vrijheid Oirschot, september 1750
Documentatie 2165 2002 1 deel Resultaten onderzoek heemkundig profiel Meierij, Rapportage onderzoek heemkundig profiel Meierij, Adviezen n.a.v. onderzoek door Bureau Erasmus in opd...
Documentatie 2178 1946 1 deel Nieuwe Tijden - Foto's van verwoeste kerkgebouwen en kloosters na de tweede wereldoorlog. Foto's van Coppens. Oproep voor investering t.b.v. herbouw K...
Documentatie 2180 onbekend 1 deel Huis Ten Bergh - huize Ten Bergh - diverse informatie
Beeld en geluid 2181 1900-2000 1 deel Foto-album met diverse foto's
Beeld en geluid 2182 1900-2000 1 deel Foto album - krantenartikelen - parochiehuis - gemeentehuis - raadhuis - boterfabriek - pakhuis - begijnhof - kantongerecht - van oud naar nieuw
Beeld en geluid 2183 1900-2000 1 deel Foto album - festiviteiten - vieringen - diverse verenigingen - voetbalclubs - arti et amicitiae - welpen - boerenovertochten - processies - sociaal d...
Beeld en geluid 2184 1900-2000 1 deel Fotoalbum personen - Huize Sint Joris
Documentatie 2185 1940-1945 1 deel Oirschot en de Tweede Wereld Oorlog door Frans Beks
Documentatie 2186 1900-2000 1 deel Archief Herman Strijbos, architekt uit Eersel - Kerken in Oirschot - foto's - bouw- en werktekeningen - Correspondentie en krantenartikelen
Beeld en geluid 2187 1900-2000 1 deel Foto-album panden en straatjes in Oirschot
Beeld en geluid 2188 1900-2000 1 deel Fotoalbum kerkgebouw - altaar - beelden - preekstoel - glas in lood en toren St. Petrus -Restauratie - gemeentehuis - raadhuis - luchtfoto's klooster ...
Beeld en geluid 2191 1944 1 deel Foto's van St Petrus kerk in brand en kapotgeschoten tijdens de Tweede Wereldoorlog
Documentatie 2190 januari 1955 1 deel Geïllustreerde beschrijving van de R.K. St. Petrus Banden te Oirschot door Kees Geenen jr.
Documentatie 2198 Onbekend 1 deel Gemeentewapens, familiewapens, geschiedenis wapen van Oirschot en wandkleden
Documentatie 2200 1940-1945 1 deel Dagboek oorlog van Eijmbertha Noijen en oorlogsnotities van Marietje van Esch
Documentatie 2201 1961 1 deel Excursie naar Lourdes door inwoners van Oirschot met krantenknipsels en adressenlijsten.
Genealogie 2202 vanaf 1600 1 deel Stamboom - genealogie fam Smits
Documentatie 2204 Onbekend 1 deel Onderzoek kasteel ten Bergh in Spoordonk en familie de Merode
Documentatie 2206 Onbekend 1 deel Het verhaal van twee Oirschotse Missionarissen, Herman en Willem van der Sanden.
Documentatie 2209 juni 1965 1 deel Huishoudelijke voorlichting van de NCB
Documentatie 2225 1965 1 deel Van slotklooster tot actieve congregatie, klooster Nazareth Oirschot, Uitgave 1965, door zuster Domitilla van Delft.
Documentatie 2231 1826-1872 1 deel Gemeenteraadsvergaderingen
Pagina: van 3   <Terug Volgende>   414 record(s) [Toon alles]

Volg ons op: