Verbindt verborgen verleden


Heemkundekring "de Heerlijkheid Oirschot" beschikt over een uitgebreid archief. Het archief bestaat uit een grote verzameling documenten, die in de loop der jaren door heemleden verzameld, getranscribeerd en deels gedigitaliseerd zijn. Onderstaand treft u een overzicht van het geïnventariseerde archief aan. Het register is doorzoekbaar op rubriek en beschrijving.

Pagina: van 3   <Terug Volgende>   414 record(s) [Toon alles]
Rubriek Inv. # Datering Bundeling Beschrijving Bijlage
Kranten en tijdschriften 1075 1997-2004 1 omslag de poort
Kranten en tijdschriften 1076 1971-2007 1 omslag banken - accountants - assurantie - makelaars
Kranten en tijdschriften 1077 1885-2011 1 omslag arti et amicitiae
Kranten en tijdschriften 1078 1979-1981 1 omslag Oirschot 1500 jaar
Kranten en tijdschriften 1079 1946-2007 1 omslag geschiedenis Oirschot
Kranten en tijdschriften 1081 1982-2011 1 omslag zilveren erepenning gemeente Oirschot
Kranten en tijdschriften 1080 1963-2066 1 omslag schilderfamilie Kruysen
Kranten en tijdschriften 1082 1939-1995 1 omslag koninklijke onderscheiding Oirschot brons-zilver-goud
Kranten en tijdschriften 1083 1936-2006 1 omslag koninklijke onderscheiding in Oirschot ridder-officier
Kranten en tijdschriften 1084 1996-2011 1 omslag koninklijke onderscheiding in Oirschot lid v.d. Oranje Nassau
Kranten en tijdschriften 1085 1990-2011 1 omslag culturele prijs en wapen fam. van Esch
Kranten en tijdschriften 1086 1948-2011 1 omslag kerkelijke en militaire orden
Kranten en tijdschriften 1087 1989-2000 1 omslag C 'est la vie Oirschot
Kranten en tijdschriften 1088 1963-2000 1 omslag Oirschots bedrijven
Kranten en tijdschriften 1089 1972-2006 1 omslag diverse koren - toneel en cultuur (deel 1)
Kranten en tijdschriften 1090 1963-2011 1 omslag diverse koren - toneel en cultuur (deel 2)
Kranten en tijdschriften 1091 1963-2007 1 omslag Huize Sint Joris
Kranten en tijdschriften 1092 1973-2010 1 omslag Den Enck
Kranten en tijdschriften 1093 1960-2011 1 omslag parochie H. Bernadette - Ned. Hervormde kerk
Kranten en tijdschriften 1094 1821-2011 1 omslag burgemeesters van Oirschot
Kranten en tijdschriften 1095 1969-2011 1 omslag gemeenten raad
Kranten en tijdschriften 1096 1972-2011 1 omslag musea - 4 kwartier - hand/span - poffer - Nazareth
Kranten en tijdschriften 1097 1976-2003 1 omslag knipsels streekarchief
Kranten en tijdschriften 1098 1959-2011 1 omslag knipsels brandweer
Kranten en tijdschriften 1099 1979-2011 1 omslag knipsels oirschot
Kranten en tijdschriften 1100 1966-2004 1 omslag knipsels oude en verdwenen monumenten
Kranten en tijdschriften 1102 1966-2011 1 omslag knipsels politie
Kranten en tijdschriften 1103 1994-2006 1 omslag knipsels oirschotse kunst
Kranten en tijdschriften 1107 1949-2011 1 omslag knipsels sint sebastiaan
Kranten en tijdschriften 1108 1960-2011 1 omslag knipsels meubel industrie
Kranten en tijdschriften 1109 1968-2008 1 omslag knipsels gemeente financien
Kranten en tijdschriften 1110 2000-2004 1 omslag knipsels gemeente ruimtelijke ordening
Kranten en tijdschriften 1111 1992-2003 1 omslag gemeentelijke herindeling
Kranten en tijdschriften 1112 1999-2011 1 omslag knipsels burgemeesters - wethouders - secretarissen - amtenaren
Kranten en tijdschriften 1113 1979-2007 1 omslag knipsels gemeente "de scheper" en jeugdraad
Documentatie 2075 1850-2000 1 omslag Klooster Nazareth
Documentatie 2076 1900-2000 1 omslag Dr. Feij Hof van Solms
Documentatie 2077 1 omslag Oirschotse Carmel Sint Jozef Karmel Huize Bleijendael De Heilige Non (De lekkende non) Dr Feij en de Karmel Kloosters
Documentatie 2078 1900-2000 1 omslag Paters Montfortanen Geschiedenis Klooster Montfortanen
Documentatie 2079 2003 1 omslag Viering 100 jaar Montfortanen
Documentatie 2080 1 omslag Pastoors en kapelaans van Oirschot Kapittelheren Kapittels en kanunniken
Documentatie 2081 1 omslag Geestelijken - Rooms Katholieke geloof Informatie over diverse pastoors en dekens Informatie over diverse zusters
Documentatie 2082 1 omslag Informatie over Oirschotse Zouaven
Documentatie 2084 1 omslag Kerkgebouw St. Petrus - Oirschot Restauraties St Pieter en kerkinventaris
Documentatie 2088 1 omslag Liederenbundel Heemkunde Oirschot (13x) voor gebruik tijdens voettocht naar Heilige Eik. Liedtekst: Hertog Jan (van Brabant)
Documentatie 2089 1980-2010 1 omslag Documentatie Open Monumentendag
Documentatie 2090 1 omslag Brabantse MonumentenPrijs
Documentatie 2092 1980 1 omslag Organisatie Oirschot 1500 en Jubeljaar
Documentatie 2093 na 1945 1 omslag Oorlog en bevrijding (herdenking)
Documentatie 2096 1959-1961 1 omslag Notulen algemene ledenvergadering en patroonsfeest gilde Sint Sebastiaan
Documentatie 2097 1909-2006 1 omslag Diverse stukken gilde Sint Sebastiaan
Documentatie 2098 20e eeuw 1 omslag Diverse stukken Gilde Sancta Barbara
Documentatie 2099 20e eeuw 1 omslag Diverse stukken O.L.V. Broederschap
Documentatie 2100 20e eeuw 1 omslag Diverse stukken gilde Sint Joris
Documentatie 2101 20e eeuw 1 omslag Diverse stukken gilde Sint Catrien Tekst Willem Iven i.v.m. Amnesty International 1980
Documentatie 2102 20e eeuw 1 omslag Algemene informatie gilden
Documentatie 2103 20e eeuw 1 omslag Diverse stukken Landjuweel
Documentatie 2104 1993-2011 1 omslag Brabants studentengilde
Documentatie 2105 1957-1959 1 omslag Reeks krantenartikelen over ambachten, onder andere: de smid, de molenaar, de imker, de kuiper, de slachter, de klompenmaker,
Documentatie 2106 1996 1 omslag Knipselkrant gemeente Oirschot 1996
Documentatie 2107 1998 1 omslag Knipselkrant gemeente Oirschot 1998
Documentatie 2108 1999 1 omslag Knipselkrant gemeente Oirschot 1999
Documentatie 2109 1999 1 omslag Knipselkrant gemeente Oirschot 1999
Documentatie 2110 2000 1 omslag Knipselkrant gemeente Oirschot 2000
Documentatie 2111 2001 1 omslag Knipselkrant gemeente Oirschot 2001
Documentatie 2112 2002 1 omslag Knipselkrant gemeente Oirschot 2002
Documentatie 2113 2003 1 omslag Knipselkrant gemeente Oirschot 2003
Documentatie 2114 2004 1 omslag Knipselkrant gemeente Oirschot 2004
Documentatie 2115 20e eeuw 1 omslag KBO
Documentatie 2116 20e eeuw 1 omslag IVN
Documentatie 2117 1953-1960 1 omslag Mr. Pieter van Kollenburg - Correspondentie met gemeente
Documentatie 2119 1955-1961 1 omslag Mr. Pieter van Kollenburg - Carnaval KJMV
Documentatie 2120 1954-1960 1 omslag Mr. Pieter van Kollenburg - Huwelijken
Documentatie 2121 1954-1962 1 omslag Mr. Pieter van Kollenburg - Divers
Documentatie 2122 1959-1967 1 omslag Mr. Pieter van Kollenburg - krantenknipselarchief
Documentatie 2123 1950-1965 1 omslag Mr. Pieter van Kollenburg - Politiek
Documentatie 2124 1934-1959 1 omslag Mr. Pieter van Kollenburg - Muziek, Arti et Amicitiae
Documentatie 2125 1959 - 1961 1 omslag Mr. Pieter van Kollenburg - Heemkunde
Documentatie 2126 1957-1967 1 omslag Mr. Pieter van Kollenburg - KJMV programma's
Documentatie 2127 1953-1959 1 omslag Mr. Pieter van Kollenburg - KJMV
Documentatie 2130 1950-1999 1 omslag Molens - krantenknipsels
Documentatie 2132 1 omslag Landgoed s Heerenvijvers, HAD - Afkickcentrum, Defensieplannen Oirschotse Heide, Verzameling krantenknipsels
Documentatie 2133 1 omslag Landgoed Heerenbeek Familie van Coehoorn
Documentatie 2138 1 omslag Kunst, tentoonstellingen, exposities, kunstgalerij, kunstroute, Kruysen.
Documentatie 2139 1 omslag Cultuur in Oirschot - diverse documentatie
Documentatie 2140 1 omslag Familie Kruijsen, kunstenaars Jan en Antoon
Oud archief 2142 1776 / 1832 1 omslag Grensbepalingen en grenspalen
Documentatie 2144 1 omslag Kadastergegevens Grenspalenproject
Documentatie 2145 1 omslag Plattegronden, kaarten en Toponiemen gemeente Oirschot.
Documentatie 2147 1 omslag Oude geschriften en akten Fam. Schreurs
Organisatie en bestuur 2150 2010-2015 1 omslag Diverse stukken secretariaat
Organisatie en bestuur 2157 1989-1991 1 omslag Komplan Oirschot 1989, Bezwaarschriften Komplan, Beslissing op bezwaarschrift 1991
Organisatie en bestuur 2159 1965-1980 1 omslag Ruilverkaveling Oirschot - Best, Rapport betreffende ruilverkaveling van gronden in de gemeenten Oirschot, Best, Boxtel, Liempde en Oost-, West- en Mi...
Overig 2162 1898 -1920 1 omslag Correspondentie Noyen, Smits, Provincie Noord Brabant, Den Bosch, 's Gravenhage
Documentatie 2168 1900-1950 1 omslag Cursus materiaal - literatuurcursussen - muziekcursussen - godsdienst/levensbeschouing - kunst - culturele vorming
Documentatie 2169 1970-1999 1 omslag buurtvereniging Torenzicht
Documentatie 2170 1950-1990 1 omslag Streekarchief, Oude benamingen van panden/huizen in Oirschot, Prijsvraag van streekarchief over oude huizen en hun eigenaren/bewoners
Overig 2171 onbekend 1 omslag Geschreven vertelsels / verhalen over "vroeger" van Luus van Hout (de Gaast)
Documentatie 2172 1 omslag Werkgroep archeologie Heemkundekring, Archeologisch onderzoek Oirschot, Archeologie algemeen
Documentatie 2173 divers 1 omslag Benamingen in Oirschot, Toponiemen, Veldnamen, Huizen/panden en hun bewoners
Genealogie 2174 1600-1700 1 omslag Vertaling uit verpondingen - aangaande genealogie familie van Esch
Documentatie 2175 1990-2000 1 omslag Stukken van de werkgroep archeologie - heemkundekring de heerlijkheid oirschot archeologische werkgroep Onderwerpen: huize Ten Bergh - Ekerschot -
Genealogie 2176 onbekend 1 omslag Kopieën uit boek (?), pag 31 -36 Genealogie van fam van Esch 1400 - 1800 in relatie tot Ekerschot - Eekerschot - Eckerschot - Eeckerschot
Kranten en tijdschriften 2179 1883 - 1884 1 omslag Tijdschrift voor Noordbrabantsche geschiedenis taal- en letterkunde. - August Sassen.
Documentatie 2189 1800-2000 1 omslag Kerkhoven: Sint Petrus-kerkhof, Protestants kerkhof, Joodse begraafplaats, familiegraf de Milet van Coehoorn, Montfortanen en Carmelitessen, 't Kruis ...
Beeld en geluid 2199 Van 1850 - 1950 1 omslag Diverse foto's:voetbalclub, pasfoto's, boogschutters 1897, verenigingsfoto's Ibony (?), Arti et Amicitiae tussen 1880 en 1899. Raad 1925, fam van Esch...
Transcripties akten 2203 1530-1549 1 omslag Transcripties protocollen met vermelding van Esch
Documentatie 2205 1 omslag Huizen in centrum met de namen en hun bewoners.
Documentatie 2207 1 omslag Oirschots volkslied Geschiedenis van de eierenvrouw of Mieke van Oirschot (Oirschotse Mie)
Documentatie 2208 1985-1999 1 omslag Overzicht pastoors van Oirschot, boekje installatie pastoor Spijkers en Klomp en boekje priesterfeest van Schijndel
Documentatie 2210 500-1499 1 omslag Historisch Oirschot in transcripties van 500-1499
Documentatie 2211 1500-1648 1 omslag Historisch Oirschot in transcripties van 1500-1648
Documentatie 2212 1649-1710 1 omslag Historisch Oirschot in transcripties van 1649-1710
Documentatie 2213 1711-1818 1 omslag Historisch Oirschot in transcripties van 1711-1818
Documentatie 2214 1819-1907 1 omslag Historisch Oirschot in transcripties van 1819-1907
Documentatie 2215 1908-1919 1 omslag Historisch Oirschot in transcripties van 1908-1919
Beeld en geluid 2216 vanaf circa 1960 1 omslag (Lucht)foto's van Oirschot, Spoordonk
Beeld en geluid 2217 rond 1800, 1904, vanaf 1940 1 omslag Foto's, kaarten, tekeningen van de Sint Petrus kerk, wederopbouw na instorting 1904, brand in 1944, inwijding door Pastoor de Vries en pater Jan de Kr...
Genealogie 2218 1998-2003 1 omslag Genealogie de Cort bestaande uit het tijdschrift Kroniek de Cort deel I t/m XI.
Kranten en tijdschriften 2220 1 omslag Streekbelangen
Documentatie 2221 1 omslag Krantenknipsels en foto's over diverse branden
Documentatie 2222 1 omslag Krantenknipsels, foto's e.d. over de Latijnse school.
Documentatie 2223 1937-1970 1 omslag huisnummerlijsten van 1937-1970
Organisatie en bestuur 2224 1 omslag Contributielijsten en ledenlijsten heemkundekring 1967-1978
Genealogie 2226 Onbekend 1 omslag Genealogie de Merode met diverse losse aantekeningen
Documentatie 2228 1905 1 omslag 75 jaar Smetsers Oliehandel
Documentatie 2229 1661 1 omslag Dr. Feij - artikelen van 1661, kopieën van geschriften. RA Oirschot 211, 212 Beschrijving uit Kampinia van dr. Feij
Documentatie 2230 begin 20e eeuw 1 omslag Documentatie, foto's van H. en W. van der Sanden, Witte Paters uit Oirschot. Nalatenschappen, rekeningen, pasfoto's
Documentatie 2232 1470-1527 1 omslag Oorkonden Oirschot RA122 en RA130
Documentatie 2233 1581-1785 1 omslag Oirschotse kerkrekeningen Oirschot - R140B-1567 en R173-1650
Documentatie 2234 1550-1567 1 omslag Van Esch R136B - 1550 en R140A - 1567
Documentatie 2236 1621-begin 1700 1 omslag Notariele akten 1621-begin 1700
Documentatie 2237 1652-1707 1 omslag Schepenprotocol R208 t/m R234
Oprichting en statuten 2240 1 omslag Oprichting en statuten en allerlei documentatie van stichting oudheidkamer
Documentatie 2242 1819 1 omslag Documentatie over de splitsing Oirschot - Best
Genealogie 2243 1 omslag Informatie over familie Somers, eigenaar van De Zwaan
Documentatie 2244 1 omslag Christiaan van Ameijden
Documentatie 2245 vanaf 1947 1 omslag Documentatie industrie-commissie.
Documentatie 2247 1 omslag Militaire kamp, militaire barakkenkamp
Overig 2249 1832 1 omslag Minuutkaarten op karton geplakt, A1 t/m A3, B1 t/m B4 en C1 t/m C4
Overig 2250 1832 1 omslag Minuutkaarten op karton geplakt, D1 t/m D4, E1 t/m E3, F1 t/m F3 en G1 t/m G3
Overig 2251 1832 1 omslag Map met minuutplans Kadaster 80x100 cm, kaarten Spoordonk A1 t/m A3, Hedel B1 t/m B4, Straten C1 t/m C4, De Notel D1 t/m D4, De Heide E1 t/m E3, Het D...
Overig 2252 Onbekend 1 omslag Set kadastrale kaarten Oirschot A1 (2 ex.), A2 (2 ex.), A3 (2 ex.), Hedel B1 (3 ex.), B2 (3 ex.), B3 (3 ex.), B4 (3 ex.), Straten C1 (2 ex.), C2 (2 e...
Overig 2253 1952 1 omslag Set kaarten, verzamelkaart sectie B t/m H, B1, B2, B3, B4, C1, C2 (2 ex.), C3, C4, D1, D2, D3, D4, D5, E1, E2, E3, E4, F1, F2, F6, G1, G2, G3, G4, H1,...
Kranten en tijdschriften 2255 1826 1 omslag Provinciaal dagblad dingsdag 25 april 1826 en vrijdag 12 mei 1826
Documentatie 2259 v.a. 1995 1 omslag Stichting Boterwijk - Monumenten - Buitengebied - Glastuinbouw - Bestemmingsplan - Veldkruis - notulen, nieuwsbrieven, correspondentie, krantenknipsel...
Documentatie 2260 1984 1 omslag Oirschots Progressieven politiek - politieke partij - verkiezingen
Documentatie 2261 vanaf 1977 1 omslag Bestemmingsplan Buitengebied Oirschot Correspondentie - krantenknipsels - gemeenteraadsverslagen
Documentatie 2263 2009-2010-2011 1 omslag Werkgroep Kleinnood - Heemkunde Kring De heerlijkheid Oirschot - Fietstochten langs bermmonumenten programma, verslagen, foto
Documentatie 2264 1987 -2004 1 omslag CDA - fractie en bestuur - Oirschotse politiek correspondentie - verslagen - speech/toespraak bij afscheid Theo van de Loo, oud raadslid en wethouder
Documentatie 2265 1890-1891-1892 1 omslag Noordbrabantsche almanak
Documentatie 2266 1950-1960 1 omslag Een tegen allen - kopie foto's
Oud archief 2267 1823 1 omslag Korte memorie van de Revenuen en Uitgave van 't Capittel van Oorschot zoo alst in 't jaar 1792 is verantwoord door de Rentmeester J.H. van Heurn, orig...
Documentatie 2268 1980-2015 1 omslag Diverse correspondentie - brieven - briefwisseling
Oud archief 2274 ca. 1800-1900 1 omslag Diverse originele afschriften van transport aktes, veilingen, boedelbeschrijvingen e.d. ongesorteerd, familie van Esch
Oud archief 2275 ca. 1800-1900 1 omslag Diverse originele afschriften van transport aktes, veilingen, boedelbeschrijvingen e.d. ongesorteerd, familie de Croon / de Kroon
Oud archief 2276 ca. 1800-1900 1 omslag Diverse originele afschriften van transport aktes, veilingen, boedelbeschrijvingen e.d. ongesorteerd, familie Vogels
Overig 2279 1832 1 omslag Ingekleurde minuutkaarten naar gebruik, Oirschot A3, Sectie B Hedel, Sectie C Straten, Sectie D Notel, Sectie E de Heide, Sectie F Het Dorp en Sectie ...
Overig 2282 ca. 2000 1 omslag Luchtfoto's centrum Oirschot (3 ex.)
Overig 2285 1963-1964 1 omslag KAART Ruilverkaveling Oirschot - Best binnen de voorlopige blokgrens (gekleurd), schaal 1:15000, NBR 63.200, opname 1963 - KAART Ruilverkaveling Oirsc...
Documentatie 2288 1967-1969 1 omslag Streekarchivariaat 'Noord-Kempenland'. Enige facetten uit het verleden van Oirschot en Best (2 delen)
Documentatie 2289 vanaf 1963 1 omslag Vrienden van het Vlaamse land
Documentatie 2290 1961 1 omslag Stafkaarten, No 51A (Oirschot), 51B (Best), 51C (Hoogeloon) en 51D (Veldhoven)
Documentatie 2291 1970 1 omslag Stafkaarten No 51A (Oisterwijk) en No 51B (Best)
Documentatie 2294 1 omslag Kaart zuidoost Brabant (86 Eindhoven op achterkant kaart geschreven)
Documentatie 2295 1 omslag Set van 8 kaarten ongedateerd met aantekeningen, kaart 1 Oisterwijk en Moergestel, kaart 2 Boxtel, kaart 3 Liempde en Sint Oedenrode, kaart 4 Haghorst...
Documentatie 2300 1 omslag Kaart Oirschot met straatnamenregister, schaal 1:20.000 (3 varianten)
Documentatie 2305 1972 1 omslag Stafkaarten No 51A (Oisterwijk) en No 51B (Best), schaal 1:25.000
Documentatie 2306 1986-1987 1 omslag Kadaster en openbare registers, directie Noord-Brabant, Eindhoven, schaal 1:25.000, kaart 51A (Oisterwijk), 51B (Best), 51C (Hoogeloon), 51D (Veldhove...
Documentatie 2317 ca. 1964-1970 1 omslag kaarten en omschrijving ruilverkaveling Oirschot en Best.
Documentatie 2321 ca. 1600 1 omslag Reproduktie van oude kaarten markt Oirschot in map.
Documentatie 2322 ca. 1600 1 omslag Reprodukties van oude kaarten van Oirschot e.o.
Activiteiten 2143 2003 - 2011 1 pak Grenspalenproject: 1 Grenspalen Correspondentie en subsidie 2 Grenspalen Technische achtergrond, 3 Grenspalen Kaarten en uitvoering
Activiteiten 2164 30 april 1964 1 pak Programma Torenfeesten t.g.v. het herstel van de toren sinds 1944
Documentatie 2197 Onbekend 1 pak Notelse molen, De Korenaar
Jubilea 2153 30 november 1930 1 stuk Programma feestelijkheden, Diamanten jubelfeest, Aartsbroederschap De Heilige Familie te Oirschot
Overig 2154 1950 1 stuk Tweede druk van den bundel Brabantse liederen
Documentatie 2155 1993 1 stuk 25 jaar ouderenwerk Oirschot 1968-1993
Genealogie 2156 2004 1 stuk Genealogie Veroude
Genealogie 2160 4-12-1989 1 stuk Stamboom familie Smetsers
Genealogie 2161 1923 1 stuk Uittreksel uit Oud Oisterwijk door A. Huybers over Nicolaas van Esch, pag. 160-188
Genealogie 2163 Onbekend 1 stuk Genealogie de Kroon, de Croon, Croonen, Croon over 16 generaties (136 pag).
Overig 2177 onbekend 1 stuk Onbekend Maria lied Onze Lieve vrouw van den Heilige Eik Muziek: prof. dr. W. Kerssemakers Tekst: Pastoor A. van Delft
Financiën 2219 1977- 1999 1 stuk Kasboek van de heemkundekring
Documentatie 2269 - 1938 1 stuk Situatie-tekening sportpark - voetbal velden
Overig 2278 1930 1 stuk Kaart op linnen, behoort bij schrijven van de directeur van Publieke Werken nr. 4/38/1472 d.d. 7 juni 1930
Overig 2280 ca. 1970 1 stuk Kaart met registratienr. 0/92, overzichtskaart gemeente Oirschot ca. 1970
Overig 2281 1794 1 stuk Kopie van overzichtskaart Oost-Brabant door Hendrik Verhees uit 1794
Overig 2283 1926 1 stuk Overzichtskaart gemeente Oirschot, schaal 1:10000 met toponiemen / veldnamen
Overig 2284 1955 1 stuk Percelenkaart Oirschot 2 november 1955
Overig 2286 1980 1 stuk Kultuurkaart, Ruilverkaveling Vier Mennekesbrug 01-12-1980, schaal 1:5000
Documentatie 2292 1885 1 stuk Stafkaart ten behoeve der Cavaleriemanoeuvres in 1885
Documentatie 2293 1930 1 stuk Stafkaart No 51 Eindhoven Westelijk halfblad, schaal 1:50000
Documentatie 2296 ca. 1970 1 stuk Kaart Oirschot, O-132 met reg. nr. O-92
Documentatie 2297 ca. 1930 1 stuk Vooroorlogse Kaart Noord-Brabant, schaal 1:165.000
Documentatie 2298 1921 1 stuk Kaart No 669, Oorschotsche Heide, schaal 1:25000
Documentatie 2299 ca. 1930 1 stuk Kaart No 668, Middelbeers, schaal 1:25000
Documentatie 2301 1997 1 stuk Kaart met gemeentegrens Oirschot, schaal 1:50.000 datum 15-01-1997, nr. TAK0.270 (3 stuks)
Documentatie 2302 1 stuk Nieuwe kaart van de Meiery van 's Hertogenbosch en de Heerlykheden van Grave en Kuik, uitgegeven te Amsterdam by Isaak Tirion
Documentatie 2303 1 stuk Kaart Brabantia Ducatus Machlinie Urbis Dominium, afgedrukt in het Bisdomblad d.d. 22-12-1972
Pagina: van 3   <Terug Volgende>   414 record(s) [Toon alles]

Volg ons op: