Verbindt verborgen verleden


Heemkundekring "de Heerlijkheid Oirschot" beschikt over een uitgebreid archief. Het archief bestaat uit een grote verzameling documenten, die in de loop der jaren door heemleden verzameld, getranscribeerd en deels gedigitaliseerd zijn. Onderstaand treft u een overzicht van het geïnventariseerde archief aan. Het register is doorzoekbaar op rubriek en beschrijving.

Pagina: van 3   <Terug Volgende>   414 record(s) [Toon alles]
Rubriek Inv. # Datering Bundeling Beschrijving Bijlage
Documentatie 2123 1950-1965 1 omslag Mr. Pieter van Kollenburg - Politiek
Documentatie 2124 1934-1959 1 omslag Mr. Pieter van Kollenburg - Muziek, Arti et Amicitiae
Documentatie 2125 1959 - 1961 1 omslag Mr. Pieter van Kollenburg - Heemkunde
Documentatie 2126 1957-1967 1 omslag Mr. Pieter van Kollenburg - KJMV programma's
Documentatie 2127 1953-1959 1 omslag Mr. Pieter van Kollenburg - KJMV
Kranten en tijdschriften 2129 1950-1999 1 deel Defensieplannen Oirschot - Krantenknipsels ingebonden
Documentatie 2130 1950-1999 1 omslag Molens - krantenknipsels
Documentatie 2131 1 deel Watermolen en Huize Ten Berg - Spoordonk
Documentatie 2132 1 omslag Landgoed s Heerenvijvers, HAD - Afkickcentrum, Defensieplannen Oirschotse Heide, Verzameling krantenknipsels
Documentatie 2133 1 omslag Landgoed Heerenbeek Familie van Coehoorn
Kranten en tijdschriften 1000 1978-1987 1 omslag knipsels juli 1978- mei 1987
Documentatie 2134 1 deel Kasteel Der Hertogen van Brabant - Turnhout Verwant met Amalia van Solms
Kranten en tijdschriften 1001 1987-1990 1 omslag knipsels augustus 1987-juli1990
Documentatie 2135 1955 1 doos Tweelingencongres
Kranten en tijdschriften 1002 1990-1992 1 omslag knipsels juli 1990-april 1992
Documentatie 2136 1 doos Archeologie Archeologische onderzoeken
Kranten en tijdschriften 1003 1992-1993 1 omslag knipsels april 1992-april 1993
Documentatie 2137 1950 e.v. 1 doos Cajotten-cabaret Toneelvereniging Sancta Maria Opgevoerde toneelstukken
Kranten en tijdschriften 1004 1993-1994 1 omslag knipsels juni 1993-september 1994
Documentatie 2138 1 omslag Kunst, tentoonstellingen, exposities, kunstgalerij, kunstroute, Kruysen.
Kranten en tijdschriften 1005 1994-1995 1 omslag knipsels september 1994-november 1995
Documentatie 2139 1 omslag Cultuur in Oirschot - diverse documentatie
Kranten en tijdschriften 1006 2002 1 omslag knipsels januari 2002-mei 2002
Documentatie 2140 1 omslag Familie Kruijsen, kunstenaars Jan en Antoon
Kranten en tijdschriften 1007 1980-1994 1 omslag knipsels augustus 1980-januari 1994
Documentatie 2141 1 doos Carnaval in Oirschot Skon Orre Gat - allerlei documentatie
Kranten en tijdschriften 1008 1998-1999 1 omslag knipsels divers 1998-1999
Oud archief 2142 1776 / 1832 1 omslag Grensbepalingen en grenspalen
Kranten en tijdschriften 1009 1995-1996 1 omslag knipsels januari 1995-november 1996
Activiteiten 2143 2003 - 2011 1 pak Grenspalenproject: 1 Grenspalen Correspondentie en subsidie 2 Grenspalen Technische achtergrond, 3 Grenspalen Kaarten en uitvoering
Kranten en tijdschriften 1011 1997-1999 1 omslag knipsels januari 1997-mei 1999
Documentatie 2144 1 omslag Kadastergegevens Grenspalenproject
Kranten en tijdschriften 1010 1996 1 omslag knipsels november 1996-december 1996
Documentatie 2145 1 omslag Plattegronden, kaarten en Toponiemen gemeente Oirschot.
Kranten en tijdschriften 1012 2003-2004 1 omslag knipsels juli 2003-april 2004
Documentatie 2146 1 doos Oorlogsjaren 1940 1945, Oirschot en omgeving
Kranten en tijdschriften 1013 1999 1 omslag knipsels januari 1999-augustus 1999
Documentatie 2147 1 omslag Oude geschriften en akten Fam. Schreurs
Kranten en tijdschriften 1014 1999 1 omslag knipsels augustus 1999-december 1999
Documentatie 2148 1980-1990 1 doos Promotiemateriaal Oirschot Diverse folders reclamedrukwerk VVV-informatie Rondwandelingen, Gemeentegidsen 1980, 1990
Kranten en tijdschriften 1015 1999-2000 1 omslag knipsels december 1999-juni 2000
Beeld en geluid 2001 Onbekend 1 omslag Diverse foto's en pentekeningen
Organisatie en bestuur 2150 2010-2015 1 omslag Diverse stukken secretariaat
Beeld en geluid 2002 Onbekend 1 omslag Diverse foto's
Jubilea 2153 30 november 1930 1 stuk Programma feestelijkheden, Diamanten jubelfeest, Aartsbroederschap De Heilige Familie te Oirschot
Overig 2154 1950 1 stuk Tweede druk van den bundel Brabantse liederen
Documentatie 2155 1993 1 stuk 25 jaar ouderenwerk Oirschot 1968-1993
Genealogie 2156 2004 1 stuk Genealogie Veroude
Organisatie en bestuur 2157 1989-1991 1 omslag Komplan Oirschot 1989, Bezwaarschriften Komplan, Beslissing op bezwaarschrift 1991
Organisatie en bestuur 2007 1980-2000 1 omslag Ledenlijsten HKK
Genealogie 2158 Onbekend 1 deel Genealogie van Overbeek
Genealogie 2160 4-12-1989 1 stuk Stamboom familie Smetsers
Organisatie en bestuur 2009 1980-2000 1 omslag Verslagen jaarvergaderingen HKK
Organisatie en bestuur 2159 1965-1980 1 omslag Ruilverkaveling Oirschot - Best, Rapport betreffende ruilverkaveling van gronden in de gemeenten Oirschot, Best, Boxtel, Liempde en Oost-, West- en Mi...
Genealogie 2161 1923 1 stuk Uittreksel uit Oud Oisterwijk door A. Huybers over Nicolaas van Esch, pag. 160-188
Activiteiten 2011 1980-2000 1 omslag Uitnodigingen van ledenactiviteiten (lezingen, excursies etc.)
Overig 2162 1898 -1920 1 omslag Correspondentie Noyen, Smits, Provincie Noord Brabant, Den Bosch, 's Gravenhage
Activiteiten 2164 30 april 1964 1 pak Programma Torenfeesten t.g.v. het herstel van de toren sinds 1944
Genealogie 2163 Onbekend 1 stuk Genealogie de Kroon, de Croon, Croonen, Croon over 16 generaties (136 pag).
Organisatie en bestuur 2014 2001-2002 1 omslag Verslagen jaarvergaderingen HKK
Transcripties akten 2166 Onbekend 1 deel Afschrift ven een geschreven kopie akte landrechten vrijheid Oirschot, september 1750
Documentatie 2165 2002 1 deel Resultaten onderzoek heemkundig profiel Meierij, Rapportage onderzoek heemkundig profiel Meierij, Adviezen n.a.v. onderzoek door Bureau Erasmus in opd...
Activiteiten 2016 1953-2004 1 omslag Overzicht lezingen en excursies
Documentatie 2167 2004-2011 1 doos Brabants, kwartaalblad over Brabantse taal, literatuur, muziek, dialect- en naamkunde, Jaargang 1 t/m 8, nr. 1 t/m 32. Brabants dialect
Activiteiten 2017 2001-2004 1 omslag Uitnodigingen activiteiten (lezingen en excursies) en diversen
Documentatie 2168 1900-1950 1 omslag Cursus materiaal - literatuurcursussen - muziekcursussen - godsdienst/levensbeschouing - kunst - culturele vorming
Organisatie en bestuur 2018 2001-2004 1 omslag Verslagen jaarvergaderingen, verslagen bestuursvergaderingen en ledenlijsten HKK
Documentatie 2169 1970-1999 1 omslag buurtvereniging Torenzicht
Organisatie en bestuur 2019 2005-2006-2007 1 omslag Verslagen jaarvergaderingen, verslagen bestuursvergaderingen en evaluatie werkgroep: op zoek naar nieuwe voorzitter.
Documentatie 2170 1950-1990 1 omslag Streekarchief, Oude benamingen van panden/huizen in Oirschot, Prijsvraag van streekarchief over oude huizen en hun eigenaren/bewoners
Activiteiten 2020 2008-2012 1 omslag Uitnodigingen jaarvergaderingen, ledenactiviteiten (lezingen en excursies etc) en Nieuwsbrieven HKK
Overig 2171 onbekend 1 omslag Geschreven vertelsels / verhalen over "vroeger" van Luus van Hout (de Gaast)
Documentatie 2021 2000-2008 1 omslag Documentatie van diverse werkgroepen binnen de HKK (Heemkamer, Kleinood, SBEO, Overleg Beerschen Aard, Straatnaamgeving, RHC Eindhoven etc)
Documentatie 2172 1 omslag Werkgroep archeologie Heemkundekring, Archeologisch onderzoek Oirschot, Archeologie algemeen
Documentatie 2022 2004-2010 1 omslag Documentatie Brabants Heem ('t Koeriertje, Regio V-overleg, Raad van Aangeslotenen)
Documentatie 2173 divers 1 omslag Benamingen in Oirschot, Toponiemen, Veldnamen, Huizen/panden en hun bewoners
Documentatie 2023 2004-2010 1 omslag Uitnodigingen en verslagen regionale overlegvormen van monumentencommissie De Kempen
Genealogie 2174 1600-1700 1 omslag Vertaling uit verpondingen - aangaande genealogie familie van Esch
Documentatie 2024 2004-2010 1 omslag Documentatie overleg beekdal De Beerze.
Documentatie 2175 1990-2000 1 omslag Stukken van de werkgroep archeologie - heemkundekring de heerlijkheid oirschot archeologische werkgroep Onderwerpen: huize Ten Bergh - Ekerschot -
Documentatie 2025 2000-2008 1 omslag Documentatie Platform Gebiedsontwikkeling Gemeente Oirschot (Werkgroep Plattelandsvernieuwing).
Genealogie 2176 onbekend 1 omslag Kopieën uit boek (?), pag 31 -36 Genealogie van fam van Esch 1400 - 1800 in relatie tot Ekerschot - Eekerschot - Eckerschot - Eeckerschot
Kranten en tijdschriften 1016 2000 1 omslag knipsels juni 2000-december 2000
Overig 2177 onbekend 1 stuk Onbekend Maria lied Onze Lieve vrouw van den Heilige Eik Muziek: prof. dr. W. Kerssemakers Tekst: Pastoor A. van Delft
Kranten en tijdschriften 1017 2001 1 omslag knipsel januari 2001-mei 2001
Documentatie 2178 1946 1 deel Nieuwe Tijden - Foto's van verwoeste kerkgebouwen en kloosters na de tweede wereldoorlog. Foto's van Coppens. Oproep voor investering t.b.v. herbouw K...
Kranten en tijdschriften 1018 2004 1 omslag knipsels maart 2004-september 2004
Kranten en tijdschriften 2179 1883 - 1884 1 omslag Tijdschrift voor Noordbrabantsche geschiedenis taal- en letterkunde. - August Sassen.
Kranten en tijdschriften 1019 2001 1 omslag knipsels juni 2001-december 2001
Documentatie 2180 onbekend 1 deel Huis Ten Bergh - huize Ten Bergh - diverse informatie
Kranten en tijdschriften 1020 2003 1 omslag knipsels januari 2003-juni 2003
Beeld en geluid 2181 1900-2000 1 deel Foto-album met diverse foto's
Kranten en tijdschriften 1021 2002 1 omslag knipsels mei 2002-december 2002
Beeld en geluid 2182 1900-2000 1 deel Foto album - krantenartikelen - parochiehuis - gemeentehuis - raadhuis - boterfabriek - pakhuis - begijnhof - kantongerecht - van oud naar nieuw
Kranten en tijdschriften 1022 2004-2005 1 omslag knipsels september 2004-februari 2005
Beeld en geluid 2183 1900-2000 1 deel Foto album - festiviteiten - vieringen - diverse verenigingen - voetbalclubs - arti et amicitiae - welpen - boerenovertochten - processies - sociaal d...
Kranten en tijdschriften 1023 1999 1 omslag knipsels overgetypt uit kranten jan. 1999-dec.1999
Beeld en geluid 2184 1900-2000 1 deel Fotoalbum personen - Huize Sint Joris
Kranten en tijdschriften 1024 1 omslag buurtblad Rond de Papketel
Documentatie 2185 1940-1945 1 deel Oirschot en de Tweede Wereld Oorlog door Frans Beks
Documentatie 2186 1900-2000 1 deel Archief Herman Strijbos, architekt uit Eersel - Kerken in Oirschot - foto's - bouw- en werktekeningen - Correspondentie en krantenartikelen
Kranten en tijdschriften 1026 1 omslag knipsels Kerk Sint Pieter
Beeld en geluid 2187 1900-2000 1 deel Foto-album panden en straatjes in Oirschot
Kranten en tijdschriften 1027 1 omslag De 4 Gilden
Documentatie 2189 1800-2000 1 omslag Kerkhoven: Sint Petrus-kerkhof, Protestants kerkhof, Joodse begraafplaats, familiegraf de Milet van Coehoorn, Montfortanen en Carmelitessen, 't Kruis ...
Kranten en tijdschriften 1028 1980-2011 1 omslag Diftar, Intervieuws, Markt Oirschot, Megastallen, Industrie
Beeld en geluid 2188 1900-2000 1 deel Fotoalbum kerkgebouw - altaar - beelden - preekstoel - glas in lood en toren St. Petrus -Restauratie - gemeentehuis - raadhuis - luchtfoto's klooster ...
Beeld en geluid 2191 1944 1 deel Foto's van St Petrus kerk in brand en kapotgeschoten tijdens de Tweede Wereldoorlog
Documentatie 2190 januari 1955 1 deel Geïllustreerde beschrijving van de R.K. St. Petrus Banden te Oirschot door Kees Geenen jr.
Genealogie 2192 1600-1800 1 doos Kaartenbak met DTB gegevens geestelijken
Genealogie 2193 1400-1900 1 doos Aantekeningen genealogie van Esch
Documentatie 2194 onbekend 1 doos Kerckhofse/Kerkhofse molen met transcripties
Jubilea 2031 1991 1 deel Foto's van 40-jarig jubileum HeemkundeKring Oirschot - Reisje Amsterdam - Receptie
Documentatie 2195 Onbekend 1 doos Watermolen Spoordonk met transcripties
Jubilea 2032 2001 1 omslag Foto's t.g.v. jubileum 50-jarig jubileum Heemkundekring Oirschot
Documentatie 2196 Onbekend 1 doos Stratense molen met transcripties en foto's
Documentatie 2033 onbekend 1 omslag Diverse documentatie Harmonie Arti et Amicitiae
Documentatie 2197 Onbekend 1 pak Notelse molen, De Korenaar
Documentatie 2034 onbekend 1 omslag Diverse documentatie Zangkoren
Documentatie 2198 Onbekend 1 deel Gemeentewapens, familiewapens, geschiedenis wapen van Oirschot en wandkleden
Documentatie 2035 onbekend 1 omslag Diverse documentatie over diverse sport
Documentatie 2200 1940-1945 1 deel Dagboek oorlog van Eijmbertha Noijen en oorlogsnotities van Marietje van Esch
Documentatie 2036 onbekend 1 omslag Diverse documentatie paardensport
Documentatie 2201 1961 1 deel Excursie naar Lourdes door inwoners van Oirschot met krantenknipsels en adressenlijsten.
Documentatie 2037 onbekend 1 omslag Joodse gemeenschap Oirschot
Beeld en geluid 2199 Van 1850 - 1950 1 omslag Diverse foto's:voetbalclub, pasfoto's, boogschutters 1897, verenigingsfoto's Ibony (?), Arti et Amicitiae tussen 1880 en 1899. Raad 1925, fam van Esch...
Documentatie 2038 onbekend 1 deel Diverse info Heilige Eik Oirschot
Genealogie 2202 vanaf 1600 1 deel Stamboom - genealogie fam Smits
Documentatie 2039 onbekend 1 omslag Het Kruis - Oude Grintweg Oirschot Het verhaal van Giovanni Castione
Transcripties akten 2203 1530-1549 1 omslag Transcripties protocollen met vermelding van Esch
Documentatie 2040 onbekend 1 doos Documentatie religieuze monumenten - kapellen - kerken - begraafplaatsen
Documentatie 2204 Onbekend 1 deel Onderzoek kasteel ten Bergh in Spoordonk en familie de Merode
Documentatie 2041 onbekend 1 omslag Scouting Oirschot - diverse documentatie
Documentatie 2206 Onbekend 1 deel Het verhaal van twee Oirschotse Missionarissen, Herman en Willem van der Sanden.
Documentatie 2042 onbekend 1 omslag Feestgidsen en programma's van diverse activiteiten informatie
Documentatie 2205 1 omslag Huizen in centrum met de namen en hun bewoners.
Documentatie 2043 2008 1 omslag Bestemmingsplan Centrum Oirschot (Komplan)
Documentatie 2207 1 omslag Oirschots volkslied Geschiedenis van de eierenvrouw of Mieke van Oirschot (Oirschotse Mie)
Documentatie 2044 2007 en 2008 1 doos Bestemmingsplan Buitengebied - plannen en bijlagen Bestemmingsplan centrum Oirschot - plannen en bijlagen
Documentatie 2208 1985-1999 1 omslag Overzicht pastoors van Oirschot, boekje installatie pastoor Spijkers en Klomp en boekje priesterfeest van Schijndel
Documentatie 2045 1964-1985 1 doos Ruilverkaveling / Landinrichting Oirschot - Best
Documentatie 2209 juni 1965 1 deel Huishoudelijke voorlichting van de NCB
Documentatie 2046 1950-2000 1 omslag Boerderijen algemeen - diverse info
Documentatie 2210 500-1499 1 omslag Historisch Oirschot in transcripties van 500-1499
Documentatie 2047 1989 1 omslag Cultuurhistorische monumenten inventarisatie Notel e.o. - inventarisatie - diverse artikelen - kaarten
Documentatie 2211 1500-1648 1 omslag Historisch Oirschot in transcripties van 1500-1648
Documentatie 2048 1 omslag Diverse informatie buitengebied Noord Brabant
Documentatie 2212 1649-1710 1 omslag Historisch Oirschot in transcripties van 1649-1710
Kranten en tijdschriften 1029 1957-2010 1 omslag gouden bruiloft
Documentatie 2213 1711-1818 1 omslag Historisch Oirschot in transcripties van 1711-1818
Kranten en tijdschriften 1030 1981-2000 1 omslag knipsels 100 jarige
Documentatie 2214 1819-1907 1 omslag Historisch Oirschot in transcripties van 1819-1907
Kranten en tijdschriften 1031 1969-2007 1 omslag knipsel vier generaties
Documentatie 2215 1908-1919 1 omslag Historisch Oirschot in transcripties van 1908-1919
Kranten en tijdschriften 1032 1957-2010 1 omslag knipsels scouting
Beeld en geluid 2216 vanaf circa 1960 1 omslag (Lucht)foto's van Oirschot, Spoordonk
Kranten en tijdschriften 1033 1966-2002 1 omslag knipsels heem
Beeld en geluid 2217 rond 1800, 1904, vanaf 1940 1 omslag Foto's, kaarten, tekeningen van de Sint Petrus kerk, wederopbouw na instorting 1904, brand in 1944, inwijding door Pastoor de Vries en pater Jan de Kr...
Kranten en tijdschriften 1034 1988-2002 1 omslag knipsels rode kruis
Financiën 2219 1977- 1999 1 stuk Kasboek van de heemkundekring
Kranten en tijdschriften 1035 2008-1965 1 omslag knipsels klein bedrijf
Genealogie 2218 1998-2003 1 omslag Genealogie de Cort bestaande uit het tijdschrift Kroniek de Cort deel I t/m XI.
Kranten en tijdschriften 1036 1999-2000 1 omslag knipsels bedrijf vogels
Kranten en tijdschriften 2220 1 omslag Streekbelangen
Kranten en tijdschriften 1037 1999-2003 1 omslag knipels schade claim gemeente oirschot
Documentatie 2221 1 omslag Krantenknipsels en foto's over diverse branden
Kranten en tijdschriften 1038 1998-2000 1 omslag knipsels honden poep
Documentatie 2222 1 omslag Krantenknipsels, foto's e.d. over de Latijnse school.
Kranten en tijdschriften 1039 2004 1 omslag knipsels katten ratten
Documentatie 2223 1937-1970 1 omslag huisnummerlijsten van 1937-1970
Kranten en tijdschriften 1040 1975-2007 1 omslag knipsels beeldende kunst
Organisatie en bestuur 2224 1 omslag Contributielijsten en ledenlijsten heemkundekring 1967-1978
Kranten en tijdschriften 1041 1960-2011 1 omslag knipsles raadsleden
Documentatie 2225 1965 1 deel Van slotklooster tot actieve congregatie, klooster Nazareth Oirschot, Uitgave 1965, door zuster Domitilla van Delft.
Kranten en tijdschriften 1042 1997-1981 1 omslag knipsels gemeentehuis
Genealogie 2226 Onbekend 1 omslag Genealogie de Merode met diverse losse aantekeningen
Kranten en tijdschriften 1043 1933-2011 1 omslag knipsels kapellen - eik-Antonius-odulphus-besteweg kruisjes
Documentatie 2228 1905 1 omslag 75 jaar Smetsers Oliehandel
Kranten en tijdschriften 1044 1968-2011 1 omslag knipsels woningbouw en ruimtelijk ordening
Documentatie 2229 1661 1 omslag Dr. Feij - artikelen van 1661, kopieën van geschriften. RA Oirschot 211, 212 Beschrijving uit Kampinia van dr. Feij
Kranten en tijdschriften 1045 1997-2011 1 omslag knipsels agri - camping mkb buitengebied
Documentatie 2230 begin 20e eeuw 1 omslag Documentatie, foto's van H. en W. van der Sanden, Witte Paters uit Oirschot. Nalatenschappen, rekeningen, pasfoto's
Kranten en tijdschriften 1046 1955 1 omslag knipsels tweelingen congres
Documentatie 2231 1826-1872 1 deel Gemeenteraadsvergaderingen
Kranten en tijdschriften 1047 1937-2005 1 omslag knipsels bevrijdings- oranjefeesten
Documentatie 2232 1470-1527 1 omslag Oorkonden Oirschot RA122 en RA130
Kranten en tijdschriften 1048 1972-2010 1 omslag knipsels kermis - carnaval
Documentatie 2233 1581-1785 1 omslag Oirschotse kerkrekeningen Oirschot - R140B-1567 en R173-1650
Kranten en tijdschriften 1049 1979-2011 1 omslag knipsels buurtverenigingen
Documentatie 2234 1550-1567 1 omslag Van Esch R136B - 1550 en R140A - 1567
Kranten en tijdschriften 1050 1917-2006 1 omslag knipsels prominenten en minder prominenten inwoners oirschot
Documentatie 2235 1613-1646 1 deel Notarieel archief Oirschot. 1613
Kranten en tijdschriften 1051 1999-2001 1 omslag knipsels monumentale bomen
Documentatie 2236 1621-begin 1700 1 omslag Notariele akten 1621-begin 1700
Kranten en tijdschriften 1052 1910-2004 1 omslag knipsels groeten uit Oirschot kaarten
Documentatie 2237 1652-1707 1 omslag Schepenprotocol R208 t/m R234
Kranten en tijdschriften 1053 1999-2010 1 omslag verkiezingen 1999-2002-2006-2010
Documentatie 2238 1800-1918 1 deel Officiële notariële akten fam. van Hamsvoort 5 november 1918, 11 november 1914, 1 mei 1849, 26 april 1861, 24 oktober 1911, 23 mei 1800, 25 mei 1857, ...
Documentatie 2239 1992-1993 1 deel Wapen meester Gerard Goossensstichting. Heeft te maken met 'Oog op Oirschot'. Hetzelfde wapen staat op de uitnodiging open monumentendag 1992.
Kranten en tijdschriften 1054 1990-1998 1 omslag knipsels 1990-1998
Pagina: van 3   <Terug Volgende>   414 record(s) [Toon alles]

Volg ons op: