Verbindt verborgen verleden


Heemkundekring "de Heerlijkheid Oirschot" beschikt over een uitgebreid archief. Het archief bestaat uit een grote verzameling documenten, die in de loop der jaren door heemleden verzameld, getranscribeerd en deels gedigitaliseerd zijn. Onderstaand treft u een overzicht van het geïnventariseerde archief aan. Het register is doorzoekbaar op rubriek en beschrijving.

Pagina: van 3   <Terug Volgende>   414 record(s) [Toon alles]
Rubriek Inv. # Datering Bundeling Beschrijving Bijlage
Transcripties akten 2166 Onbekend 1 deel Afschrift ven een geschreven kopie akte landrechten vrijheid Oirschot, september 1750
Transcripties akten 2203 1530-1549 1 omslag Transcripties protocollen met vermelding van Esch
Overig 2062 1952 1 omslag Kadastrale kaarten Oirschot B1 en B3, schaal 1:2500 (gevouwen)
Overig 2063 1952 1 omslag Kadastrale kaarten Oirschot C1 (3 ex.), C2 1e ged., C2 2de ged. (2 ex.), C3 (2 ex.) en C4 (2 ex.), schaal 1:2500 (gevouwen)
Overig 2064 1952-1965 1 omslag Kadastrale kaarten Oirschot D1, D2, D3 (3 ex.), D4 (3 ex.) en D5, schaal 1:2500 (gevouwen)
Overig 2065 1952 1 omslag Kadastrale kaarten Oirschot E1 (2 ex.), E2 (2 ex.), E3 (2 ex.) en E4, schaal 1:2500 (gevouwen)
Overig 2066 1952 1 omslag Kadastrale kaarten Oirschot F1 (2 ex.), F2, F3 (2 ex.), F4 (2 ex.), F5 (2 ex.) en F6 (2 ex.), schaal 1:2500 (gevouwen)
Overig 2067 1952 1 omslag Kadastrale kaarten Oirschot G1, G2 (2 ex.), G3 (3 ex.), G4 en G5, schaal 1:2500 (gevouwen)
Overig 2068 1952 1 omslag Kadastrale kaarten Oirschot H1, H2 en H3, schaal 1:2500 (gevouwen)
Overig 2094 oktober 1994 1 deel Receptieboek van de expositie in verband met 50 jaar bevrijding van Oirschot. Georganiseerd door de Heemkundekring De Heerlijkheid Oirschot.
Overig 2154 1950 1 stuk Tweede druk van den bundel Brabantse liederen
Overig 2162 1898 -1920 1 omslag Correspondentie Noyen, Smits, Provincie Noord Brabant, Den Bosch, 's Gravenhage
Overig 2171 onbekend 1 omslag Geschreven vertelsels / verhalen over "vroeger" van Luus van Hout (de Gaast)
Overig 2177 onbekend 1 stuk Onbekend Maria lied Onze Lieve vrouw van den Heilige Eik Muziek: prof. dr. W. Kerssemakers Tekst: Pastoor A. van Delft
Overig 2246 1925 1 deel Ledenboek Parochie Oirschot met geboortedatums en adressen van de leden.
Overig 2248 1981 1 deel Ruilverkaveling Oirschot-Best, map ca. 1x1,80m met overzichtskaarten Sectie K Oirschot - blad 1 t/m 8, Sectie L - blad 1 t/m 9, Sectie M - blad 1 t/m ...
Overig 2249 1832 1 omslag Minuutkaarten op karton geplakt, A1 t/m A3, B1 t/m B4 en C1 t/m C4
Overig 2250 1832 1 omslag Minuutkaarten op karton geplakt, D1 t/m D4, E1 t/m E3, F1 t/m F3 en G1 t/m G3
Overig 2251 1832 1 omslag Map met minuutplans Kadaster 80x100 cm, kaarten Spoordonk A1 t/m A3, Hedel B1 t/m B4, Straten C1 t/m C4, De Notel D1 t/m D4, De Heide E1 t/m E3, Het D...
Overig 2252 Onbekend 1 omslag Set kadastrale kaarten Oirschot A1 (2 ex.), A2 (2 ex.), A3 (2 ex.), Hedel B1 (3 ex.), B2 (3 ex.), B3 (3 ex.), B4 (3 ex.), Straten C1 (2 ex.), C2 (2 e...
Overig 2253 1952 1 omslag Set kaarten, verzamelkaart sectie B t/m H, B1, B2, B3, B4, C1, C2 (2 ex.), C3, C4, D1, D2, D3, D4, D5, E1, E2, E3, E4, F1, F2, F6, G1, G2, G3, G4, H1,...
Overig 2278 1930 1 stuk Kaart op linnen, behoort bij schrijven van de directeur van Publieke Werken nr. 4/38/1472 d.d. 7 juni 1930
Overig 2279 1832 1 omslag Ingekleurde minuutkaarten naar gebruik, Oirschot A3, Sectie B Hedel, Sectie C Straten, Sectie D Notel, Sectie E de Heide, Sectie F Het Dorp en Sectie ...
Overig 2280 ca. 1970 1 stuk Kaart met registratienr. 0/92, overzichtskaart gemeente Oirschot ca. 1970
Overig 2281 1794 1 stuk Kopie van overzichtskaart Oost-Brabant door Hendrik Verhees uit 1794
Overig 2282 ca. 2000 1 omslag Luchtfoto's centrum Oirschot (3 ex.)
Overig 2283 1926 1 stuk Overzichtskaart gemeente Oirschot, schaal 1:10000 met toponiemen / veldnamen
Overig 2284 1955 1 stuk Percelenkaart Oirschot 2 november 1955
Overig 2285 1963-1964 1 omslag KAART Ruilverkaveling Oirschot - Best binnen de voorlopige blokgrens (gekleurd), schaal 1:15000, NBR 63.200, opname 1963 - KAART Ruilverkaveling Oirsc...
Overig 2286 1980 1 stuk Kultuurkaart, Ruilverkaveling Vier Mennekesbrug 01-12-1980, schaal 1:5000
Oud archief 2059 sept 1698 1 omslag Kopie: register van de pachten en de renten alsmede van het huis en landerijen gehoorende aan Sint Joris Gasthuijs
Oud archief 2142 1776 / 1832 1 omslag Grensbepalingen en grenspalen
Oud archief 2262 1748-1754 1 deel Boek met specificatie zaken Albertus van Nahuys procureur gerecht Oirschot en losse aantekeningen
Oud archief 2267 1823 1 omslag Korte memorie van de Revenuen en Uitgave van 't Capittel van Oorschot zoo alst in 't jaar 1792 is verantwoord door de Rentmeester J.H. van Heurn, orig...
Oud archief 2274 ca. 1800-1900 1 omslag Diverse originele afschriften van transport aktes, veilingen, boedelbeschrijvingen e.d. ongesorteerd, familie van Esch
Oud archief 2275 ca. 1800-1900 1 omslag Diverse originele afschriften van transport aktes, veilingen, boedelbeschrijvingen e.d. ongesorteerd, familie de Croon / de Kroon
Oud archief 2276 ca. 1800-1900 1 omslag Diverse originele afschriften van transport aktes, veilingen, boedelbeschrijvingen e.d. ongesorteerd, familie Vogels
Organisatie en bestuur 2007 1980-2000 1 omslag Ledenlijsten HKK
Organisatie en bestuur 2009 1980-2000 1 omslag Verslagen jaarvergaderingen HKK
Organisatie en bestuur 2014 2001-2002 1 omslag Verslagen jaarvergaderingen HKK
Organisatie en bestuur 2018 2001-2004 1 omslag Verslagen jaarvergaderingen, verslagen bestuursvergaderingen en ledenlijsten HKK
Organisatie en bestuur 2019 2005-2006-2007 1 omslag Verslagen jaarvergaderingen, verslagen bestuursvergaderingen en evaluatie werkgroep: op zoek naar nieuwe voorzitter.
Organisatie en bestuur 2150 2010-2015 1 omslag Diverse stukken secretariaat
Organisatie en bestuur 2157 1989-1991 1 omslag Komplan Oirschot 1989, Bezwaarschriften Komplan, Beslissing op bezwaarschrift 1991
Organisatie en bestuur 2159 1965-1980 1 omslag Ruilverkaveling Oirschot - Best, Rapport betreffende ruilverkaveling van gronden in de gemeenten Oirschot, Best, Boxtel, Liempde en Oost-, West- en Mi...
Organisatie en bestuur 2224 1 omslag Contributielijsten en ledenlijsten heemkundekring 1967-1978
Oprichting en statuten 2240 1 omslag Oprichting en statuten en allerlei documentatie van stichting oudheidkamer
Kranten en tijdschriften 1000 1978-1987 1 omslag knipsels juli 1978- mei 1987
Kranten en tijdschriften 1001 1987-1990 1 omslag knipsels augustus 1987-juli1990
Kranten en tijdschriften 1002 1990-1992 1 omslag knipsels juli 1990-april 1992
Kranten en tijdschriften 1003 1992-1993 1 omslag knipsels april 1992-april 1993
Kranten en tijdschriften 1004 1993-1994 1 omslag knipsels juni 1993-september 1994
Kranten en tijdschriften 1005 1994-1995 1 omslag knipsels september 1994-november 1995
Kranten en tijdschriften 1006 2002 1 omslag knipsels januari 2002-mei 2002
Kranten en tijdschriften 1007 1980-1994 1 omslag knipsels augustus 1980-januari 1994
Kranten en tijdschriften 1008 1998-1999 1 omslag knipsels divers 1998-1999
Kranten en tijdschriften 1009 1995-1996 1 omslag knipsels januari 1995-november 1996
Kranten en tijdschriften 1011 1997-1999 1 omslag knipsels januari 1997-mei 1999
Kranten en tijdschriften 1010 1996 1 omslag knipsels november 1996-december 1996
Kranten en tijdschriften 1012 2003-2004 1 omslag knipsels juli 2003-april 2004
Kranten en tijdschriften 1013 1999 1 omslag knipsels januari 1999-augustus 1999
Kranten en tijdschriften 1014 1999 1 omslag knipsels augustus 1999-december 1999
Kranten en tijdschriften 1015 1999-2000 1 omslag knipsels december 1999-juni 2000
Kranten en tijdschriften 1016 2000 1 omslag knipsels juni 2000-december 2000
Kranten en tijdschriften 1017 2001 1 omslag knipsel januari 2001-mei 2001
Kranten en tijdschriften 1018 2004 1 omslag knipsels maart 2004-september 2004
Kranten en tijdschriften 1019 2001 1 omslag knipsels juni 2001-december 2001
Kranten en tijdschriften 1020 2003 1 omslag knipsels januari 2003-juni 2003
Kranten en tijdschriften 1021 2002 1 omslag knipsels mei 2002-december 2002
Kranten en tijdschriften 1022 2004-2005 1 omslag knipsels september 2004-februari 2005
Kranten en tijdschriften 1023 1999 1 omslag knipsels overgetypt uit kranten jan. 1999-dec.1999
Kranten en tijdschriften 1024 1 omslag buurtblad Rond de Papketel
Kranten en tijdschriften 1026 1 omslag knipsels Kerk Sint Pieter
Kranten en tijdschriften 1027 1 omslag De 4 Gilden
Kranten en tijdschriften 1028 1980-2011 1 omslag Diftar, Intervieuws, Markt Oirschot, Megastallen, Industrie
Kranten en tijdschriften 1029 1957-2010 1 omslag gouden bruiloft
Kranten en tijdschriften 1030 1981-2000 1 omslag knipsels 100 jarige
Kranten en tijdschriften 1031 1969-2007 1 omslag knipsel vier generaties
Kranten en tijdschriften 1032 1957-2010 1 omslag knipsels scouting
Kranten en tijdschriften 1033 1966-2002 1 omslag knipsels heem
Kranten en tijdschriften 1034 1988-2002 1 omslag knipsels rode kruis
Kranten en tijdschriften 1035 2008-1965 1 omslag knipsels klein bedrijf
Kranten en tijdschriften 1036 1999-2000 1 omslag knipsels bedrijf vogels
Kranten en tijdschriften 1037 1999-2003 1 omslag knipels schade claim gemeente oirschot
Kranten en tijdschriften 1038 1998-2000 1 omslag knipsels honden poep
Kranten en tijdschriften 1039 2004 1 omslag knipsels katten ratten
Kranten en tijdschriften 1040 1975-2007 1 omslag knipsels beeldende kunst
Kranten en tijdschriften 1041 1960-2011 1 omslag knipsles raadsleden
Kranten en tijdschriften 1042 1997-1981 1 omslag knipsels gemeentehuis
Kranten en tijdschriften 1043 1933-2011 1 omslag knipsels kapellen - eik-Antonius-odulphus-besteweg kruisjes
Kranten en tijdschriften 1044 1968-2011 1 omslag knipsels woningbouw en ruimtelijk ordening
Kranten en tijdschriften 1045 1997-2011 1 omslag knipsels agri - camping mkb buitengebied
Kranten en tijdschriften 1046 1955 1 omslag knipsels tweelingen congres
Kranten en tijdschriften 1047 1937-2005 1 omslag knipsels bevrijdings- oranjefeesten
Kranten en tijdschriften 1048 1972-2010 1 omslag knipsels kermis - carnaval
Kranten en tijdschriften 1049 1979-2011 1 omslag knipsels buurtverenigingen
Kranten en tijdschriften 1050 1917-2006 1 omslag knipsels prominenten en minder prominenten inwoners oirschot
Kranten en tijdschriften 1051 1999-2001 1 omslag knipsels monumentale bomen
Kranten en tijdschriften 1052 1910-2004 1 omslag knipsels groeten uit Oirschot kaarten
Kranten en tijdschriften 1053 1999-2010 1 omslag verkiezingen 1999-2002-2006-2010
Kranten en tijdschriften 1054 1990-1998 1 omslag knipsels 1990-1998
Kranten en tijdschriften 1055 tot 2011 1 omslag 9 scholen - 1 peuterschool - 1 kleuterschool
Kranten en tijdschriften 1056 1969-2011 1 omslag militaire kamp en strijpse kampen
Kranten en tijdschriften 1057 1969-2011 1 omslag militaire kamp en strijpse kampen
Kranten en tijdschriften 1058 1950-2011 1 omslag asielzoekers - afkick centrum
Kranten en tijdschriften 1059 1972-1981 1 omslag woonwagen beleid
Kranten en tijdschriften 1060 1975-1977 1 omslag zaak dr. scholman
Kranten en tijdschriften 1061 1975-1960 1 omslag paardenstal
Kranten en tijdschriften 1062 1961-2011 1 omslag criminaliteit
Kranten en tijdschriften 1063 1997-2011 1 omslag sport algemeen
Kranten en tijdschriften 1064 1997-2011 1 omslag sport algemeen
Kranten en tijdschriften 1065 1960-2011 1 omslag verkeerswegen
Kranten en tijdschriften 1066 1966-2011 1 omslag verkeerswegen
Kranten en tijdschriften 1067 1962-2011 1 omslag landgoederen- - buitengebied - ruilverkaveling
Kranten en tijdschriften 1068 1997-2011 1 omslag kanaalzone
Kranten en tijdschriften 1069 1970-2011 1 omslag bouwprojecten
Kranten en tijdschriften 1070 1953-2011 1 omslag kloosters
Kranten en tijdschriften 1071 1929-2011 1 omslag verenigingen diverse
Kranten en tijdschriften 1072 1975-2011 1 omslag restaurants - hotel - party centrum
Kranten en tijdschriften 1073 1971-2011 1 omslag cafe's
Kranten en tijdschriften 1074 1973-2011 1 omslag de zwaan
Kranten en tijdschriften 1075 1997-2004 1 omslag de poort
Kranten en tijdschriften 1076 1971-2007 1 omslag banken - accountants - assurantie - makelaars
Kranten en tijdschriften 1077 1885-2011 1 omslag arti et amicitiae
Kranten en tijdschriften 1078 1979-1981 1 omslag Oirschot 1500 jaar
Kranten en tijdschriften 1079 1946-2007 1 omslag geschiedenis Oirschot
Kranten en tijdschriften 1081 1982-2011 1 omslag zilveren erepenning gemeente Oirschot
Kranten en tijdschriften 1080 1963-2066 1 omslag schilderfamilie Kruysen
Kranten en tijdschriften 1082 1939-1995 1 omslag koninklijke onderscheiding Oirschot brons-zilver-goud
Kranten en tijdschriften 1083 1936-2006 1 omslag koninklijke onderscheiding in Oirschot ridder-officier
Kranten en tijdschriften 1084 1996-2011 1 omslag koninklijke onderscheiding in Oirschot lid v.d. Oranje Nassau
Kranten en tijdschriften 1085 1990-2011 1 omslag culturele prijs en wapen fam. van Esch
Kranten en tijdschriften 1086 1948-2011 1 omslag kerkelijke en militaire orden
Kranten en tijdschriften 1087 1989-2000 1 omslag C 'est la vie Oirschot
Kranten en tijdschriften 1088 1963-2000 1 omslag Oirschots bedrijven
Kranten en tijdschriften 1089 1972-2006 1 omslag diverse koren - toneel en cultuur (deel 1)
Kranten en tijdschriften 1090 1963-2011 1 omslag diverse koren - toneel en cultuur (deel 2)
Kranten en tijdschriften 1091 1963-2007 1 omslag Huize Sint Joris
Kranten en tijdschriften 1092 1973-2010 1 omslag Den Enck
Kranten en tijdschriften 1093 1960-2011 1 omslag parochie H. Bernadette - Ned. Hervormde kerk
Kranten en tijdschriften 1094 1821-2011 1 omslag burgemeesters van Oirschot
Kranten en tijdschriften 1095 1969-2011 1 omslag gemeenten raad
Kranten en tijdschriften 1096 1972-2011 1 omslag musea - 4 kwartier - hand/span - poffer - Nazareth
Kranten en tijdschriften 1097 1976-2003 1 omslag knipsels streekarchief
Kranten en tijdschriften 1098 1959-2011 1 omslag knipsels brandweer
Kranten en tijdschriften 1099 1979-2011 1 omslag knipsels oirschot
Kranten en tijdschriften 1100 1966-2004 1 omslag knipsels oude en verdwenen monumenten
Kranten en tijdschriften 1101 1995-2003 1 deel knipsels linden markt
Kranten en tijdschriften 1102 1966-2011 1 omslag knipsels politie
Kranten en tijdschriften 1103 1994-2006 1 omslag knipsels oirschotse kunst
Kranten en tijdschriften 1107 1949-2011 1 omslag knipsels sint sebastiaan
Kranten en tijdschriften 1108 1960-2011 1 omslag knipsels meubel industrie
Kranten en tijdschriften 1109 1968-2008 1 omslag knipsels gemeente financien
Kranten en tijdschriften 1110 2000-2004 1 omslag knipsels gemeente ruimtelijke ordening
Kranten en tijdschriften 1111 1992-2003 1 omslag gemeentelijke herindeling
Kranten en tijdschriften 1112 1999-2011 1 omslag knipsels burgemeesters - wethouders - secretarissen - amtenaren
Kranten en tijdschriften 1113 1979-2007 1 omslag knipsels gemeente "de scheper" en jeugdraad
Kranten en tijdschriften 2083 1948-1950 1 doos jaargangen Rond den Orskotsen Torre - Nieuwsbrief voor Oirschotse soldaten in Nederlands Indië (niet compleet)
Kranten en tijdschriften 2129 1950-1999 1 deel Defensieplannen Oirschot - Krantenknipsels ingebonden
Kranten en tijdschriften 2179 1883 - 1884 1 omslag Tijdschrift voor Noordbrabantsche geschiedenis taal- en letterkunde. - August Sassen.
Kranten en tijdschriften 2220 1 omslag Streekbelangen
Kranten en tijdschriften 2255 1826 1 omslag Provinciaal dagblad dingsdag 25 april 1826 en vrijdag 12 mei 1826
Jubilea 2031 1991 1 deel Foto's van 40-jarig jubileum HeemkundeKring Oirschot - Reisje Amsterdam - Receptie
Jubilea 2032 2001 1 omslag Foto's t.g.v. jubileum 50-jarig jubileum Heemkundekring Oirschot
Jubilea 2153 30 november 1930 1 stuk Programma feestelijkheden, Diamanten jubelfeest, Aartsbroederschap De Heilige Familie te Oirschot
Genealogie 2156 2004 1 stuk Genealogie Veroude
Genealogie 2158 Onbekend 1 deel Genealogie van Overbeek
Genealogie 2160 4-12-1989 1 stuk Stamboom familie Smetsers
Genealogie 2161 1923 1 stuk Uittreksel uit Oud Oisterwijk door A. Huybers over Nicolaas van Esch, pag. 160-188
Genealogie 2163 Onbekend 1 stuk Genealogie de Kroon, de Croon, Croonen, Croon over 16 generaties (136 pag).
Genealogie 2174 1600-1700 1 omslag Vertaling uit verpondingen - aangaande genealogie familie van Esch
Genealogie 2176 onbekend 1 omslag Kopieën uit boek (?), pag 31 -36 Genealogie van fam van Esch 1400 - 1800 in relatie tot Ekerschot - Eekerschot - Eckerschot - Eeckerschot
Genealogie 2192 1600-1800 1 doos Kaartenbak met DTB gegevens geestelijken
Genealogie 2193 1400-1900 1 doos Aantekeningen genealogie van Esch
Genealogie 2202 vanaf 1600 1 deel Stamboom - genealogie fam Smits
Genealogie 2218 1998-2003 1 omslag Genealogie de Cort bestaande uit het tijdschrift Kroniek de Cort deel I t/m XI.
Genealogie 2226 Onbekend 1 omslag Genealogie de Merode met diverse losse aantekeningen
Genealogie 2243 1 omslag Informatie over familie Somers, eigenaar van De Zwaan
Financiën 2219 1977- 1999 1 stuk Kasboek van de heemkundekring
Documentatie 2021 2000-2008 1 omslag Documentatie van diverse werkgroepen binnen de HKK (Heemkamer, Kleinood, SBEO, Overleg Beerschen Aard, Straatnaamgeving, RHC Eindhoven etc)
Documentatie 2022 2004-2010 1 omslag Documentatie Brabants Heem ('t Koeriertje, Regio V-overleg, Raad van Aangeslotenen)
Documentatie 2023 2004-2010 1 omslag Uitnodigingen en verslagen regionale overlegvormen van monumentencommissie De Kempen
Documentatie 2024 2004-2010 1 omslag Documentatie overleg beekdal De Beerze.
Documentatie 2025 2000-2008 1 omslag Documentatie Platform Gebiedsontwikkeling Gemeente Oirschot (Werkgroep Plattelandsvernieuwing).
Documentatie 2033 onbekend 1 omslag Diverse documentatie Harmonie Arti et Amicitiae
Documentatie 2034 onbekend 1 omslag Diverse documentatie Zangkoren
Documentatie 2035 onbekend 1 omslag Diverse documentatie over diverse sport
Documentatie 2036 onbekend 1 omslag Diverse documentatie paardensport
Documentatie 2037 onbekend 1 omslag Joodse gemeenschap Oirschot
Documentatie 2038 onbekend 1 deel Diverse info Heilige Eik Oirschot
Documentatie 2039 onbekend 1 omslag Het Kruis - Oude Grintweg Oirschot Het verhaal van Giovanni Castione
Documentatie 2040 onbekend 1 doos Documentatie religieuze monumenten - kapellen - kerken - begraafplaatsen
Documentatie 2041 onbekend 1 omslag Scouting Oirschot - diverse documentatie
Documentatie 2042 onbekend 1 omslag Feestgidsen en programma's van diverse activiteiten informatie
Documentatie 2043 2008 1 omslag Bestemmingsplan Centrum Oirschot (Komplan)
Documentatie 2044 2007 en 2008 1 doos Bestemmingsplan Buitengebied - plannen en bijlagen Bestemmingsplan centrum Oirschot - plannen en bijlagen
Documentatie 2045 1964-1985 1 doos Ruilverkaveling / Landinrichting Oirschot - Best
Documentatie 2046 1950-2000 1 omslag Boerderijen algemeen - diverse info
Documentatie 2047 1989 1 omslag Cultuurhistorische monumenten inventarisatie Notel e.o. - inventarisatie - diverse artikelen - kaarten
Documentatie 2048 1 omslag Diverse informatie buitengebied Noord Brabant
Pagina: van 3   <Terug Volgende>   414 record(s) [Toon alles]

Volg ons op: