Verbindt verborgen verleden


Heemkundekring "de Heerlijkheid Oirschot" beschikt over een uitgebreid archief. Het archief bestaat uit een grote verzameling documenten, die in de loop der jaren door heemleden verzameld, getranscribeerd en deels gedigitaliseerd zijn. Onderstaand treft u een overzicht van het geïnventariseerde archief aan. Het register is doorzoekbaar op rubriek en beschrijving.

Pagina: van 3   <Terug Volgende>   414 record(s) [Toon alles]
Rubriek Inv. # Datering Bundeling Beschrijving Bijlage
Documentatie 2049 1900-2000 1 omslag Onderwijs Oirschot
Documentatie 2050 20e eeuw 1 omslag Bezittingen en tentoonstelling bezittingen (1970)Heemkundekring
Documentatie 2051 20e eeuw 1 omslag Museum De Vier Quartieren
Documentatie 2052 20e eeuw 1 omslag Brabantse Poffers en Mutsen
Documentatie 2053 20e eeuw 1 omslag Bovenlichten Oirschot
Documentatie 2054 1950-2000 1 omslag Uitwisseling Oirschot en Westerloo (België) en Wschowa (Polen). Vriendschapsgemeenten van Oirschot
Documentatie 2056 vanaf 1800 1 omslag Bierbrouwerijen Oirschot
Documentatie 2057 20e eeuw 1 omslag Oirschotse bedrijven
Documentatie 2058 20e eeuw 1 omslag Gemeenschapshuis De Enck
Documentatie 2060 vanaf 1925 1 omslag Huize Sint Joris
Documentatie 2061 21e eeuw 1 omslag Huize Sint Joris
Documentatie 2069 1800 - 2000 1 omslag Administratie gemeente Oirschot, gemeentehuis, raadhuis/administratiegebouw
Documentatie 2070 2000-2010 1 omslag Woningbedrijf Oirschot, Laurentius,
Documentatie 2071 20e en 21e eeuw 1 omslag Oirschotse Vrijwillige Brandweer
Documentatie 2072 1803 - 2015 1 omslag Burgemeesters van Oirschot
Documentatie 2073 20e eeuw 1 omslag Gemeentelijke herindeling
Documentatie 2074 1950-2015 1 omslag Gemeentelijke ontwikkeling Oirschot/Dorps- en stadsvernieuwing
Documentatie 2075 1850-2000 1 omslag Klooster Nazareth
Documentatie 2076 1900-2000 1 omslag Dr. Feij Hof van Solms
Documentatie 2077 1 omslag Oirschotse Carmel Sint Jozef Karmel Huize Bleijendael De Heilige Non (De lekkende non) Dr Feij en de Karmel Kloosters
Documentatie 2078 1900-2000 1 omslag Paters Montfortanen Geschiedenis Klooster Montfortanen
Documentatie 2079 2003 1 omslag Viering 100 jaar Montfortanen
Documentatie 2080 1 omslag Pastoors en kapelaans van Oirschot Kapittelheren Kapittels en kanunniken
Documentatie 2081 1 omslag Geestelijken - Rooms Katholieke geloof Informatie over diverse pastoors en dekens Informatie over diverse zusters
Documentatie 2082 1 omslag Informatie over Oirschotse Zouaven
Documentatie 2084 1 omslag Kerkgebouw St. Petrus - Oirschot Restauraties St Pieter en kerkinventaris
Documentatie 2086 1 doos Oud-Nederlandse, Brabantse en Oirschotse: verzen, liederen, diverse spreuken, gezegden, verhalen en gedichten Sommige gebundeld
Documentatie 2087 1 doos Boekjes met Verzen, Liederen, Gedichten, Spreuken en verhalen
Documentatie 2088 1 omslag Liederenbundel Heemkunde Oirschot (13x) voor gebruik tijdens voettocht naar Heilige Eik. Liedtekst: Hertog Jan (van Brabant)
Documentatie 2089 1980-2010 1 omslag Documentatie Open Monumentendag
Documentatie 2090 1 omslag Brabantse MonumentenPrijs
Documentatie 2091 20e eeuw 1 doos Diverse kranten- en tijdschriftartikelen geschiedenis Oirschot in de 20e eeuw met verschillende onderwerpen: gilde, monumenten, boerderijen
Documentatie 2092 1980 1 omslag Organisatie Oirschot 1500 en Jubeljaar
Documentatie 2093 na 1945 1 omslag Oorlog en bevrijding (herdenking)
Documentatie 2095 vanaf 1970 1 doos Gemeentegidsen - De Kletsmeyer - VVV informatie
Documentatie 2096 1959-1961 1 omslag Notulen algemene ledenvergadering en patroonsfeest gilde Sint Sebastiaan
Documentatie 2097 1909-2006 1 omslag Diverse stukken gilde Sint Sebastiaan
Documentatie 2098 20e eeuw 1 omslag Diverse stukken Gilde Sancta Barbara
Documentatie 2099 20e eeuw 1 omslag Diverse stukken O.L.V. Broederschap
Documentatie 2100 20e eeuw 1 omslag Diverse stukken gilde Sint Joris
Documentatie 2101 20e eeuw 1 omslag Diverse stukken gilde Sint Catrien Tekst Willem Iven i.v.m. Amnesty International 1980
Documentatie 2102 20e eeuw 1 omslag Algemene informatie gilden
Documentatie 2103 20e eeuw 1 omslag Diverse stukken Landjuweel
Documentatie 2104 1993-2011 1 omslag Brabants studentengilde
Documentatie 2105 1957-1959 1 omslag Reeks krantenartikelen over ambachten, onder andere: de smid, de molenaar, de imker, de kuiper, de slachter, de klompenmaker,
Documentatie 2106 1996 1 omslag Knipselkrant gemeente Oirschot 1996
Documentatie 2107 1998 1 omslag Knipselkrant gemeente Oirschot 1998
Documentatie 2108 1999 1 omslag Knipselkrant gemeente Oirschot 1999
Documentatie 2109 1999 1 omslag Knipselkrant gemeente Oirschot 1999
Documentatie 2110 2000 1 omslag Knipselkrant gemeente Oirschot 2000
Documentatie 2111 2001 1 omslag Knipselkrant gemeente Oirschot 2001
Documentatie 2112 2002 1 omslag Knipselkrant gemeente Oirschot 2002
Documentatie 2113 2003 1 omslag Knipselkrant gemeente Oirschot 2003
Documentatie 2114 2004 1 omslag Knipselkrant gemeente Oirschot 2004
Documentatie 2115 20e eeuw 1 omslag KBO
Documentatie 2116 20e eeuw 1 omslag IVN
Documentatie 2117 1953-1960 1 omslag Mr. Pieter van Kollenburg - Correspondentie met gemeente
Documentatie 2118 1954-1960 1 deel Mr. Pieter van Kollenburg - Privé
Documentatie 2119 1955-1961 1 omslag Mr. Pieter van Kollenburg - Carnaval KJMV
Documentatie 2120 1954-1960 1 omslag Mr. Pieter van Kollenburg - Huwelijken
Documentatie 2121 1954-1962 1 omslag Mr. Pieter van Kollenburg - Divers
Documentatie 2122 1959-1967 1 omslag Mr. Pieter van Kollenburg - krantenknipselarchief
Documentatie 2123 1950-1965 1 omslag Mr. Pieter van Kollenburg - Politiek
Documentatie 2124 1934-1959 1 omslag Mr. Pieter van Kollenburg - Muziek, Arti et Amicitiae
Documentatie 2125 1959 - 1961 1 omslag Mr. Pieter van Kollenburg - Heemkunde
Documentatie 2126 1957-1967 1 omslag Mr. Pieter van Kollenburg - KJMV programma's
Documentatie 2127 1953-1959 1 omslag Mr. Pieter van Kollenburg - KJMV
Documentatie 2130 1950-1999 1 omslag Molens - krantenknipsels
Documentatie 2131 1 deel Watermolen en Huize Ten Berg - Spoordonk
Documentatie 2132 1 omslag Landgoed s Heerenvijvers, HAD - Afkickcentrum, Defensieplannen Oirschotse Heide, Verzameling krantenknipsels
Documentatie 2133 1 omslag Landgoed Heerenbeek Familie van Coehoorn
Documentatie 2134 1 deel Kasteel Der Hertogen van Brabant - Turnhout Verwant met Amalia van Solms
Documentatie 2135 1955 1 doos Tweelingencongres
Documentatie 2136 1 doos Archeologie Archeologische onderzoeken
Documentatie 2137 1950 e.v. 1 doos Cajotten-cabaret Toneelvereniging Sancta Maria Opgevoerde toneelstukken
Documentatie 2138 1 omslag Kunst, tentoonstellingen, exposities, kunstgalerij, kunstroute, Kruysen.
Documentatie 2139 1 omslag Cultuur in Oirschot - diverse documentatie
Documentatie 2140 1 omslag Familie Kruijsen, kunstenaars Jan en Antoon
Documentatie 2141 1 doos Carnaval in Oirschot Skon Orre Gat - allerlei documentatie
Documentatie 2144 1 omslag Kadastergegevens Grenspalenproject
Documentatie 2145 1 omslag Plattegronden, kaarten en Toponiemen gemeente Oirschot.
Documentatie 2146 1 doos Oorlogsjaren 1940 1945, Oirschot en omgeving
Documentatie 2147 1 omslag Oude geschriften en akten Fam. Schreurs
Documentatie 2148 1980-1990 1 doos Promotiemateriaal Oirschot Diverse folders reclamedrukwerk VVV-informatie Rondwandelingen, Gemeentegidsen 1980, 1990
Documentatie 2155 1993 1 stuk 25 jaar ouderenwerk Oirschot 1968-1993
Documentatie 2165 2002 1 deel Resultaten onderzoek heemkundig profiel Meierij, Rapportage onderzoek heemkundig profiel Meierij, Adviezen n.a.v. onderzoek door Bureau Erasmus in opd...
Documentatie 2167 2004-2011 1 doos Brabants, kwartaalblad over Brabantse taal, literatuur, muziek, dialect- en naamkunde, Jaargang 1 t/m 8, nr. 1 t/m 32. Brabants dialect
Documentatie 2168 1900-1950 1 omslag Cursus materiaal - literatuurcursussen - muziekcursussen - godsdienst/levensbeschouing - kunst - culturele vorming
Documentatie 2169 1970-1999 1 omslag buurtvereniging Torenzicht
Documentatie 2170 1950-1990 1 omslag Streekarchief, Oude benamingen van panden/huizen in Oirschot, Prijsvraag van streekarchief over oude huizen en hun eigenaren/bewoners
Documentatie 2172 1 omslag Werkgroep archeologie Heemkundekring, Archeologisch onderzoek Oirschot, Archeologie algemeen
Documentatie 2173 divers 1 omslag Benamingen in Oirschot, Toponiemen, Veldnamen, Huizen/panden en hun bewoners
Documentatie 2175 1990-2000 1 omslag Stukken van de werkgroep archeologie - heemkundekring de heerlijkheid oirschot archeologische werkgroep Onderwerpen: huize Ten Bergh - Ekerschot -
Documentatie 2178 1946 1 deel Nieuwe Tijden - Foto's van verwoeste kerkgebouwen en kloosters na de tweede wereldoorlog. Foto's van Coppens. Oproep voor investering t.b.v. herbouw K...
Documentatie 2180 onbekend 1 deel Huis Ten Bergh - huize Ten Bergh - diverse informatie
Documentatie 2185 1940-1945 1 deel Oirschot en de Tweede Wereld Oorlog door Frans Beks
Documentatie 2186 1900-2000 1 deel Archief Herman Strijbos, architekt uit Eersel - Kerken in Oirschot - foto's - bouw- en werktekeningen - Correspondentie en krantenartikelen
Documentatie 2189 1800-2000 1 omslag Kerkhoven: Sint Petrus-kerkhof, Protestants kerkhof, Joodse begraafplaats, familiegraf de Milet van Coehoorn, Montfortanen en Carmelitessen, 't Kruis ...
Documentatie 2190 januari 1955 1 deel Geïllustreerde beschrijving van de R.K. St. Petrus Banden te Oirschot door Kees Geenen jr.
Documentatie 2194 onbekend 1 doos Kerckhofse/Kerkhofse molen met transcripties
Documentatie 2195 Onbekend 1 doos Watermolen Spoordonk met transcripties
Documentatie 2196 Onbekend 1 doos Stratense molen met transcripties en foto's
Documentatie 2197 Onbekend 1 pak Notelse molen, De Korenaar
Documentatie 2198 Onbekend 1 deel Gemeentewapens, familiewapens, geschiedenis wapen van Oirschot en wandkleden
Documentatie 2200 1940-1945 1 deel Dagboek oorlog van Eijmbertha Noijen en oorlogsnotities van Marietje van Esch
Documentatie 2201 1961 1 deel Excursie naar Lourdes door inwoners van Oirschot met krantenknipsels en adressenlijsten.
Documentatie 2204 Onbekend 1 deel Onderzoek kasteel ten Bergh in Spoordonk en familie de Merode
Documentatie 2206 Onbekend 1 deel Het verhaal van twee Oirschotse Missionarissen, Herman en Willem van der Sanden.
Documentatie 2205 1 omslag Huizen in centrum met de namen en hun bewoners.
Documentatie 2207 1 omslag Oirschots volkslied Geschiedenis van de eierenvrouw of Mieke van Oirschot (Oirschotse Mie)
Documentatie 2208 1985-1999 1 omslag Overzicht pastoors van Oirschot, boekje installatie pastoor Spijkers en Klomp en boekje priesterfeest van Schijndel
Documentatie 2209 juni 1965 1 deel Huishoudelijke voorlichting van de NCB
Documentatie 2210 500-1499 1 omslag Historisch Oirschot in transcripties van 500-1499
Documentatie 2211 1500-1648 1 omslag Historisch Oirschot in transcripties van 1500-1648
Documentatie 2212 1649-1710 1 omslag Historisch Oirschot in transcripties van 1649-1710
Documentatie 2213 1711-1818 1 omslag Historisch Oirschot in transcripties van 1711-1818
Documentatie 2214 1819-1907 1 omslag Historisch Oirschot in transcripties van 1819-1907
Documentatie 2215 1908-1919 1 omslag Historisch Oirschot in transcripties van 1908-1919
Documentatie 2221 1 omslag Krantenknipsels en foto's over diverse branden
Documentatie 2222 1 omslag Krantenknipsels, foto's e.d. over de Latijnse school.
Documentatie 2223 1937-1970 1 omslag huisnummerlijsten van 1937-1970
Documentatie 2225 1965 1 deel Van slotklooster tot actieve congregatie, klooster Nazareth Oirschot, Uitgave 1965, door zuster Domitilla van Delft.
Documentatie 2228 1905 1 omslag 75 jaar Smetsers Oliehandel
Documentatie 2229 1661 1 omslag Dr. Feij - artikelen van 1661, kopieën van geschriften. RA Oirschot 211, 212 Beschrijving uit Kampinia van dr. Feij
Documentatie 2230 begin 20e eeuw 1 omslag Documentatie, foto's van H. en W. van der Sanden, Witte Paters uit Oirschot. Nalatenschappen, rekeningen, pasfoto's
Documentatie 2231 1826-1872 1 deel Gemeenteraadsvergaderingen
Documentatie 2232 1470-1527 1 omslag Oorkonden Oirschot RA122 en RA130
Documentatie 2233 1581-1785 1 omslag Oirschotse kerkrekeningen Oirschot - R140B-1567 en R173-1650
Documentatie 2234 1550-1567 1 omslag Van Esch R136B - 1550 en R140A - 1567
Documentatie 2235 1613-1646 1 deel Notarieel archief Oirschot. 1613
Documentatie 2236 1621-begin 1700 1 omslag Notariele akten 1621-begin 1700
Documentatie 2237 1652-1707 1 omslag Schepenprotocol R208 t/m R234
Documentatie 2238 1800-1918 1 deel Officiële notariële akten fam. van Hamsvoort 5 november 1918, 11 november 1914, 1 mei 1849, 26 april 1861, 24 oktober 1911, 23 mei 1800, 25 mei 1857, ...
Documentatie 2239 1992-1993 1 deel Wapen meester Gerard Goossensstichting. Heeft te maken met 'Oog op Oirschot'. Hetzelfde wapen staat op de uitnodiging open monumentendag 1992.
Documentatie 2241 1 deel Diverse materialen van (lagere) scholen. Schoolkrant RK LTS 1969
Documentatie 2242 1819 1 omslag Documentatie over de splitsing Oirschot - Best
Documentatie 2244 1 omslag Christiaan van Ameijden
Documentatie 2245 vanaf 1947 1 omslag Documentatie industrie-commissie.
Documentatie 2247 1 omslag Militaire kamp, militaire barakkenkamp
Documentatie 2254 1934-1944 1 deel Verslagen- en notulenboekje RK Middenstands Gilde
Documentatie 2256 1972 1 deel cursus Paleografie met opdrachten en uitwerkingen
Documentatie 2257 1932 1 deel De Roepstem, jaargang 5, 23 november 1932, Nr. 24, blz. 371 en 371 artikel Onze Parochiekerk Oirschot
Documentatie 2258 vanaf 18 mei 1928 1 deel CV van Toon van Esch. Een ordner over het leven van Toon van Esch.
Documentatie 2259 v.a. 1995 1 omslag Stichting Boterwijk - Monumenten - Buitengebied - Glastuinbouw - Bestemmingsplan - Veldkruis - notulen, nieuwsbrieven, correspondentie, krantenknipsel...
Documentatie 2260 1984 1 omslag Oirschots Progressieven politiek - politieke partij - verkiezingen
Documentatie 2261 vanaf 1977 1 omslag Bestemmingsplan Buitengebied Oirschot Correspondentie - krantenknipsels - gemeenteraadsverslagen
Documentatie 2263 2009-2010-2011 1 omslag Werkgroep Kleinnood - Heemkunde Kring De heerlijkheid Oirschot - Fietstochten langs bermmonumenten programma, verslagen, foto
Documentatie 2264 1987 -2004 1 omslag CDA - fractie en bestuur - Oirschotse politiek correspondentie - verslagen - speech/toespraak bij afscheid Theo van de Loo, oud raadslid en wethouder
Documentatie 2265 1890-1891-1892 1 omslag Noordbrabantsche almanak
Documentatie 2266 1950-1960 1 omslag Een tegen allen - kopie foto's
Documentatie 2268 1980-2015 1 omslag Diverse correspondentie - brieven - briefwisseling
Documentatie 2269 - 1938 1 stuk Situatie-tekening sportpark - voetbal velden
Documentatie 2270 1940-1945 1 doos 3 mappen met documentatie over Tweede Wereldoorlog
Documentatie 2271 1940-1945 1 doos 2 mappen met documentatie over de Tweede Wereldoorlog
Documentatie 2272 1940-1945 1 doos 2 mappen met documentatie Tweede Wereldoorlog
Documentatie 2273 1956 -2015 1 doos 1 map met documenten over diverse monumenten 1 map met documenten over Het Kleinnood - kleine monumentjes / monumentale versieringen in Oirschot
Documentatie 2277 1990-2010 1 doos 2 mappen met documentatie Heemkundekring De Heerlijkheid - uitnodigingen lezingen, jaarvergaderingen, verslag jaarvergaderingen, krantenartikelen heem...
Documentatie 2288 1967-1969 1 omslag Streekarchivariaat 'Noord-Kempenland'. Enige facetten uit het verleden van Oirschot en Best (2 delen)
Documentatie 2289 vanaf 1963 1 omslag Vrienden van het Vlaamse land
Documentatie 2290 1961 1 omslag Stafkaarten, No 51A (Oirschot), 51B (Best), 51C (Hoogeloon) en 51D (Veldhoven)
Documentatie 2291 1970 1 omslag Stafkaarten No 51A (Oisterwijk) en No 51B (Best)
Documentatie 2292 1885 1 stuk Stafkaart ten behoeve der Cavaleriemanoeuvres in 1885
Documentatie 2293 1930 1 stuk Stafkaart No 51 Eindhoven Westelijk halfblad, schaal 1:50000
Documentatie 2294 1 omslag Kaart zuidoost Brabant (86 Eindhoven op achterkant kaart geschreven)
Documentatie 2295 1 omslag Set van 8 kaarten ongedateerd met aantekeningen, kaart 1 Oisterwijk en Moergestel, kaart 2 Boxtel, kaart 3 Liempde en Sint Oedenrode, kaart 4 Haghorst...
Documentatie 2296 ca. 1970 1 stuk Kaart Oirschot, O-132 met reg. nr. O-92
Documentatie 2297 ca. 1930 1 stuk Vooroorlogse Kaart Noord-Brabant, schaal 1:165.000
Documentatie 2298 1921 1 stuk Kaart No 669, Oorschotsche Heide, schaal 1:25000
Documentatie 2299 ca. 1930 1 stuk Kaart No 668, Middelbeers, schaal 1:25000
Documentatie 2300 1 omslag Kaart Oirschot met straatnamenregister, schaal 1:20.000 (3 varianten)
Documentatie 2301 1997 1 stuk Kaart met gemeentegrens Oirschot, schaal 1:50.000 datum 15-01-1997, nr. TAK0.270 (3 stuks)
Documentatie 2302 1 stuk Nieuwe kaart van de Meiery van 's Hertogenbosch en de Heerlykheden van Grave en Kuik, uitgegeven te Amsterdam by Isaak Tirion
Documentatie 2303 1 stuk Kaart Brabantia Ducatus Machlinie Urbis Dominium, afgedrukt in het Bisdomblad d.d. 22-12-1972
Documentatie 2304 1980 1 stuk Stafkaart No 51A Oirschot zuid, schaal 1:10.000
Documentatie 2305 1972 1 omslag Stafkaarten No 51A (Oisterwijk) en No 51B (Best), schaal 1:25.000
Documentatie 2306 1986-1987 1 omslag Kadaster en openbare registers, directie Noord-Brabant, Eindhoven, schaal 1:25.000, kaart 51A (Oisterwijk), 51B (Best), 51C (Hoogeloon), 51D (Veldhove...
Documentatie 2307 1696 1 stuk Afdruk van kaart van 1696, Le duche de Brabant qui comprend les quartiers de Louvain, Brusselles, Anvers en Bos Leduc (Hertogdom Brabant).
Documentatie 2308 ca. 1860 1 deel Kaarten der provinciën van het Koningrijk der Nederlanden met bijvoeging van uitvoerige statistieke opgave van P.H. Witkamp behelsende, 1 Grootte en b...
Documentatie 2309 ca. 1970 1 stuk Kaart van Oirschot met percelen zonder omschrijving en nummer.
Documentatie 2310 ca. 1970 1 stuk Kaart van Oirschot met percelen zonder omschrijving, nummer en met diverse handgeschreven aantekeningen.
Documentatie 2311 ca. 1905 1 stuk Kaart gemeente Oirschot, schaal 1:25.000 met veldnamen.
Documentatie 2312 1635 1 stuk Reproductie naar origineel uit 1635, quarta pars Brabantiae cujus caput Sylvaducis, Willebrordus vander Burght.
Documentatie 2313 ca. 1750 1 stuk Reproduktie van kaart Brabantiae, Germaniae inferioris nobilissimae provinciae de scriptio.
Documentatie 2314 1650 1 stuk Reproduktie van kaart Leo Belgicus, uitgave Belgium sive Inferior N.J. Piscatorem (= Visscher) Amsterdam 1650, cartograaf en graveur Claes Jan Vissche...
Documentatie 2315 1995 1 stuk Kaart Oirschot in vogelvlucht, uitgegeven door de VVV, getekend door Anne Lernout.
Documentatie 2316 1967 1 stuk Plattegrond gemeente Oirschot, eerste druk, juli 1967, schaal 1:15.000.
Documentatie 2317 ca. 1964-1970 1 omslag kaarten en omschrijving ruilverkaveling Oirschot en Best.
Documentatie 2318 1832 1 stuk Kopie deel van sectie D, tweede blad, Moleneindsche Akkers
Documentatie 2319 ca. 1970 1 stuk Kopie van overzichtskaart militair oefenterrein.
Documentatie 2320 onbekend 1 stuk Kaart Proefgebied Midden-Oost Brabant
Documentatie 2321 ca. 1600 1 omslag Reproduktie van oude kaarten markt Oirschot in map.
Documentatie 2322 ca. 1600 1 omslag Reprodukties van oude kaarten van Oirschot e.o.
Documentatie 2323 1866 1 stuk Twee ingelijste kaarten van J. Kuijper, schaal 1:50.000 van gemeente Oostelbeers c.a. en gemeente Vessem c.a. Geschonken door mevr. Camp uit Acht in 2...
Beeld en geluid 2001 Onbekend 1 omslag Diverse foto's en pentekeningen
Beeld en geluid 2002 Onbekend 1 omslag Diverse foto's
Beeld en geluid 2055 20e eeuw 1 omslag Foto's van melkfabriek St. Odulphus. Met briefje van schenker; de heer Bosch uit Lieshout.
Beeld en geluid 2181 1900-2000 1 deel Foto-album met diverse foto's
Beeld en geluid 2182 1900-2000 1 deel Foto album - krantenartikelen - parochiehuis - gemeentehuis - raadhuis - boterfabriek - pakhuis - begijnhof - kantongerecht - van oud naar nieuw
Beeld en geluid 2183 1900-2000 1 deel Foto album - festiviteiten - vieringen - diverse verenigingen - voetbalclubs - arti et amicitiae - welpen - boerenovertochten - processies - sociaal d...
Beeld en geluid 2184 1900-2000 1 deel Fotoalbum personen - Huize Sint Joris
Pagina: van 3   <Terug Volgende>   414 record(s) [Toon alles]

Volg ons op: