Verbindt verborgen verleden

 

Onderstaand vindt u een overzicht van de transacties waar de door u gekozen contractant bij betrokken was. In de getoonde transacties kunt u met een link naar een overzicht met contractanten, die nog meer bij het gekozen object betrokken waren of naar de bron waar de vermelde transacties op gebaseerd zijn.
Met de hierboven gekleurde knoppen kunt u de tabel met alle contractanten, objecten of bronnen raadplegen.

Volg ons op:

 

Onderstaand vindt u een overzicht van de transacties op het door u gekozen object. In de getoonde specificatie kunt u met een link naar een overzicht met de brongegevens en naar contractanten, die ook bij het gekozen object betrokken waren.
Met de hierboven gekleurde knoppen kunt u de tabel met alle contractanten, objecten of bronnen raadplegen.

Volg ons op:

 

Onderstaand vindt u een overzicht van de transacties op de door u gekozen bron. In de getoonde specificatie kunt u met een link naar een overzicht met de objectgegevens en naar contractanten, die ook bij de gekozen bron betrokken waren.
Met de hierboven gekleurde knoppen kunt u de tabel met alle contractanten, objecten of bronnen raadplegen.

Volg ons op:

 

In onderstaande tabel kunt u zoeken op de achternaam van een contractant, zijn of haar ouders en eventuele partner(s). Zoektermen mogen ook uit delen van achternamen bestaan.
Met de hierboven opgenomen gekleurde knoppen kunt u de tabel met alle objecten of bronnen raadplegen.

Volg ons op:

 

In onderstaande tabel kunt u zoeken op de gegevens van een object, een eventuele naam en adres. Zoektermen mogen ook uit delen bestaan. Zoeken op kadastrale gegevens kan het beste door het kadastrale nummer vooraf te laten gaan door de sectie. Daarbij moet het kadastrale nummer uit 4 cijfers bestaan. Een lager nummer dan 1000 moet voorafgegaan worden door één of meerdere nullen. Bijvoorbeeld voor object F 418 moet als zoekterm f0418 ingegeven worden.
Met de hierboven opgenomen gekleurde knoppen kunt u de tabel met contractanten of bronnen raadplegen.

Volg ons op: