Verbindt verborgen verleden


Tekening kerk Heemkundekring “De Heerlijkheid Oirschot” organiseerde op zaterdag 6 jan 2018 een symposium ter ere van de 400ste sterfdag van Petrus Vladeraccus. Deze illustere voorvader was in het 17e eeuwse Oirschot pastoor en schreef o.a. over de Heilige Eik.
Het symposium vond plaats in het historische Hof van Solms en bestond uit korte lezingen afgewisseld met zang en muziek, een bezoek aan het graf van Vladeraccus en last but not least het theaterfragment “Tobias”, gespeeld door 7 acteurs uit Oirschot en omgeving.
Programma

13.30 uur   Ontvangst met koffie/thee

14.00 uur   Opening door Mr. Anton Neggers, voorzitter Heemkundekring

14.10 uur   “De cultuur in Noordelijk Brabant in de 2e helft van de 16de - begin 17de eeuw”, door  Prof. dr. Arnoud-Jan Bijsterveld

14.40 uur   Muzikaal Intermezzo door Karel Barten (zang en luit)

14.50 uur   “Macropedius en het schooltoneel in het algemeen”, door Dr. Jan Bloemendal

15.20 uur   Muzikaal Intermezzo door Karel Barten (zang en luit)

15.30 uur   “Leven en werk van Vladeraccus”, door Dr. Michiel Verweij

16.00 uur   Bezoek graf Vladeraccus in Sint Petrus basiliek

16.30 uur   Theaterfragment “Tobias”, regie Maria van Deutekom MME

16.45 uur   Slotwoord en drankje na

Volg ons op:

Als afsluiting van het project Berken Dekske is op tweede Pinksterdag, 24 mei 2010, in het verlengde van dit pelgrimspad een veldkruis geplaatst en ingezegend. Of er in het verleden ooit eerder een veldkruis heeft gestaan is (nog) niet met historische feiten te staven. Het initiatief voor de plaatsing van dit kruis is gebaseerd op de mondelinge overlevering van een aantal heemleden.
 Na enig speurwerk lukte het een acceptabel corpus te vinden. Het ontwerp is van één van de heemleden, dat ook het kruis uit Surinaams hardhout vervaardigde. Op weg naar de H. Eik zal het aan de pelgrim een plek van rust en bezinning geven.

Volg ons op:

KrantenartikelOp initiatief van onze vereniging organiseerde het gemeentebestuur van Oirschot op 13 mei 2009 een herdenkingsbijeenkomst voor drie Franse vliegeniers die aan het begin van de Tweede Wereldoorlog bij een crash op de Proosbroekweg om het leven kwamen. Ze waren in opdracht van het Franse leger op een verkenningsvlucht boven Noord-Brabant gestuurd om de vordering van de Duitse invasie in Nederland te rapporteren.
Trouwring gestolenHet verkenningsvliegtuig waar de drie bemanningsleden in zaten, een tweemotorige Potez, werd op 13 mei 1940 vanuit het Belgische Poppel opgejaagd en beschoten door vier Duitse Messerschmidts. Het toestel dook brandend boven Oirschot uit de wolken, ploegde een stuk door een weiland, trok nog even op, schoot laag over de Proosbroekweg waarbij het enkele bomen 'halveerde' en sloeg toen te pletter tegen een berging van een woonhuis, links van het huidige café De Nachtegaal. Alle bemanningsleden waren op slag dood. De berging van het huis was geheel vernield, de schoorsteen kapot en een van de motoren van het Franse toestel lag achter het huis in het weiland.
 De drie Fransen werden in de tuin begraven. Twee dagen later werden ze bijgezet op de begraafplaats in Oirschot. In 1949 zijn de stoffelijke resten overgebracht naar de plaatsen waar ze vandaan kwamen.
In aanwezigheid van vertegenwoordigers van het gemeentebestuur, Heemkundekring "de Heerlijkheid Oirschot", Oirschotse oud-strijders en andere belangstellenden onthulden enkele nabestaanden op 13 mei 2009 rond 16.30 uur, het tijdstip waarop het verkenningsvliegtuig crashte, een gedenkplaquette. Even daarna maakte twee historische Harvards van vliegbasis Gilze-Rijen een 'flypast' over de onheilsplek.

Volg ons op:

Destijds liep er een bijna kaarsrecht pelgrimspad van het centrum van Oirschot naar de kapel van de H. Eik. Dit was een voetpad, dat in het centrum Kapelpad en wat verderop Kapeldijk werd genoemd. Naast het voetpad aan de Kapeldijk lag een onverharde weg. Deze weg werd na het planten van berken rond de jaren twintig van de vorige eeuw Berkendekske genoemd. Met de aanleg van rijksweg A58 is dit pad beginjaren zestig van de vorige eeuw doorsneden en door de toename van gemotoriseerd verkeer en de grotere afstand tot het dorpscentrum is de intensiteit waarmee het pad gebruikt werd afgenomen.
 Op de patroonsdag van Johannes de Doper, 24 juni 1974, heeft pastoor Jilessen de processie naar de H. Eik in ere hersteld. Momenteel wordt als uitvloeisel van dit initiatief jaarlijks op Tweede Pinksterdag een openluchtmis bij de H. Eik opgedragen. Het bezoekersaantal neemt de laatste jaren alleen maar toe.
 De aandachtige pelgrim zal het opgevallen zijn dat het pelgrimspad nog steeds zichtbaar is, maar helaas door achterstallig onderhoud niet meer te gebruiken is. Dit heeft ertoe geleid dat mede op initiatief van heemleden op 21 maart 2009 het pelgrimspad, onder de projectnaam Berkendekske, zoveel mogelijk in de oude staat hersteld is. De Rabobank nam de regie en het bankpersoneel heeft in het kader van maatschappelijke inzet een aantal werkzaamheden uitgevoerd. Daarnaast werkten de Scouting, de blauwe brigade en de Gemeente Oirschot aan dit project mee.

Situatie voor herstel in 2009 Situatie na herstel in 2009
20 maart 2009: Zoals het was 21 maart 2009: Zoals het nu is

Volg ons op:

Veldkruis MontfortlaanBegin 2005 heeft één van de heemleden het initiatief genomen om de projectgroep ‘Kleinood’ in het leven te roepen. Deze projectgroep is een soort monumentenwacht, maar dan uitsluitend voor de kleine Oirschotse monumenten zoals wegkruisen, grenskeien, gevelstenen en opschriften of andere herinneringstekens.
De projectgroep inspecteert eenmaal per jaar fietsend of te voet deze kleine monumenten met een grote cultuur-historische waarde. Tijdens de inspectie, die op 1 augustus (de patroonsdag van Sint Petrus Banden) plaatsvindt, worden aantekeningen van de status van deze kleine monumenten gemaakt en worden plannen besproken voor herstel of heroprichting hiervan. In overleg met de eigenaren van de monumenten vindt hierna waar mogelijk realisatie van de gemaakte plannen plaats.
Onder meer in 2007 kon door toedoen van deze projectgroep een plaquettte op de voorgevel van Café ’t Vrijthof onthuld worden. Deze herinnert aan het verblijf van de beroemde kunstschilder Karel Appel in dit pand tijdens de oorlogsjaren.

Cultuur historische muren

Muur in de bocht Gasthuisstraat-NieuwstraatZoals gebruikelijk komen de leden van de werkgroep op 1 augustus bij elkaar in de pastorie van Jan Daams in de Molenstraat. Het thema van 2017 is Cultuurhistorische muren in Oirschot. Aan de hand van een inventarisatie uit 2012 gaat de werkgroep te voet op weg voor een nieuwe inspectie. Via de Molenstraat, de Kanunnikensteeg, de Rijkesluisstraat, Gasthuisstraat, Nieuwstraat en Koestraat met hun zijstraten komt de werkgroep weer op de startlocatie. Daar wordt afgesproken om een brief naar het gemeentebestuur te sturen met daarin de zorg over de in het algemeen slechte staat van de cultuur historische muren in Oirschot. In deze brief zal ook de prioriteit van herstel van de belangrijkste muren worden aangegeven.

Volg ons op: