Verbindt verborgen verleden


LogoHartelijk welkom op de website van Heemkundekring "de Heerlijkheid Oirschot".
De vereniging is opgericht op 27 oktober 1951 en is aangesloten bij de overkoepelende organisatie "Brabants Heem". Het is een actieve vereniging met rond de 175 leden. De doelstellingen zijn in 1989 vastgelegd in de verenigingsstatuten.

Oirschot is een prachtig Kempisch dorp met een rijke historie. De Oirschotse Markt met de meer dan vijf eeuwen oude Sint-Petruskerk ( Basilica Minor ) en het uit 1513 daterende voormalige raadhuis is een van de mooiste pleinen van Brabant. In de schaduw van het plein ligt het intieme Vrijthof met het Boterkerkje, dat het oudste tufstenen godshuis van Brabant is. Ook in de kernen van Spoordonk en de Beerzen staan bezienswaardige monumenten. Voor heemliefhebbers is Oirschot een bron van inspiratie. Vele studies en onderzoeken zijn al verricht en zullen nog verricht worden.

Onze ambitie is om geïnteresseerden in lokale en regionale geschiedenis een platform te bieden en te faciliteren. Al enkele jaren wordt er door de vereniging een actief beleid gevoerd om niet alleen heemleden meer te betrekken bij de bewustwording van de historische waarde van hun leefomgeving, maar ook geïnteresseerden in cultuurbehoud buiten de vereniging. Dit heeft er toe geleid dat de vragen en verzoeken over allerlei heemkundige onderwerpen alsmaar toenemen. Wij hebben een rijk archief, een uitgebreide  bibliotheek in "Erfgoedcentrum de Ravenpoort" en een beeld- en geluidbank op de Brabant Cloud . De vereniging  organiseert tal van activiteiten, waaronder de jaarlijkse uitreiking van een heemprijs, studiereizen naar interessante bezienswaardigheden in binnen- en buitenland en lezingen over ons culturele erfgoed. Daarnaast onderhouden heemleden de Canon van Oirschot, geven zij drie keer per jaar een interessant tijdschrift uit en maandelijks een nieuwsbrief en zijn zij actief betrokken bij de opzet van cursussen en excursies Oirschotlogie.

Volg ons op: